15.9.12

ႏု အက္တလီ စာခ်ဳပ္အေပၚ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ဖဆပလ တို႔၏ အျမင္မ်ား..။

(ဆရာ ေက်ာ္၀င္း ျပဳစုေရးသားထားသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ [၁၉၄၈ - ၁၉၈၈] စာအုပ္ကို  ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းအခ်ိဳ႕ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုေနာက္ဆက္တြဲမ်ားထဲမွ (အင္တာနက္တြင္ မရွိေသးဟု ထင္ရသည့္) ႏု အက္တလီ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ စာခ်ဳပ္အေပၚ ထိုစဥ္က ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႔တို႔၏ အျမင္မ်ား တံု႕ျပန္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္လည္း ဆရာ ေက်ာ္၀င္း ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

 
* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment