1.9.12

ဂဠဳန္ဦးေစာထံမွ သခင္ႏုထံသို႔ ေပးစာတစ္ေစာင္ ၊ ေအာင္ျမင့္ဦး (မဟာဝိဇၨာ)

(ဆရာ ေအာင္ျမင့္ဦး (မဟာဝိဇၨာ) ေရးသားထားသည့္ ဂဠဳန္ဦးေစာထံမွ သခင္ႏုထံသို႔ ေပးစာတစ္ေစာင္ ေဆာင္းပါးကို ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္မွ ကူးတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနရီရီစာေပမွ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာ ရာျပည့္ဦးစိုးညြန္႔ ၊ စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment