9.7.12

ဂ်ပန္ေခတ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ တံဆိပ္ေခါင္းအခ်ိဳ႕..။

(ျမန္မာ့တံဆိပ္ေခါင္းအေဟာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းခ်ိဳသည္ဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္၏။ ေစ်းႏႈန္း ခ်ိဳသာသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္တြင္ မည္သို႔ အက်ိဳးမဲ့သည္ ၊ အက်ိဳးရွိသည္ကို ေသခ်ာ မဆန္းစစ္တတ္ေသာ္လည္း တစ္ဦးခ်င္း ၀ယ္ယူ စုေဆာင္းသူမ်ား အတြက္မူ အက်ိဳးရွိသည္။ ေစ်းခ်ိဳသျဖင့္ ကမၻာ့အၾကီးက်ယ္ဆံုး တံဆိပ္ေခါင္း ေရာင္း၀ယ္ရာ ဌာနမ်ားမွပင္ ကုိယ္တတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ကုိယ္ႏွစ္သက္ရာ အခ်ိဳ႕ကို ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျမန္မာတံဆိပ္ေခါင္း အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။)

ျမန္မာ့တံဆိပ္ေခါင္း အေဟာင္းအခ်ိဳ႕၏ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား   http://www.stanleygibbons.com/stanleygibbons/view/content/sg_search/sgproductcatalog?searchBox=yes&query=Burma&filter=general&submitSearchButton=Search+%3E* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment