27.5.12

ဦးဘေဖ ၊ ဦးပု ၊ ဦးထြန္းရွိန္ တို႔၏ ဓါတ္ပံုမ်ား...။

ဦးဘေဖ ၊ ဦးပု ၊ ဦးထြန္းရွိန္ တို႔၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ဆရာ လွကြန္႔ ျပဳစုသည့္ ေဘ ပု ရွိန္ သို႔မဟုတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ထိုသံုးဦး စာအုပ္မွ ကူးတင္ထားပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းထဲမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ ရုပ္ပံုမ်ားကို ျမင္ဖူးသိရွိ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ (ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၆ ဇြန္လ ၊ ၀ံသာႏု စာအုပ္တိုက္မွ) ဓါတ္ပံုမ်ားကို ကူးတင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ခြင့္ေတာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဦးဘေဖ ၊ ဦးပု ၊ ဦးထြန္းရွိန္တို႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမ်ားအား ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါ  ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀သင့္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဦးပု
၁၂၄၃ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၅ ရက္ တနင္းလာေန႔တြင္ ေရႊက်င္ျမိဳ႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ ။ မိဘမ်ားမွာ ျပည့္စံုၾကြယ္၀ေသာ သစ္ကုန္သည္မ်ားျဖစ္။ ဦးပုကို ေမြးျပီး ၄ ႏွစ္အၾကာ ၁၈၈၅ခုႏွစ္တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္သည္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ က်ေရာက္။ ေရႊက်င္တြင္ သတၱမတန္းအထိ ပညာသင္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကုန္အစိုးရ ဟိုက္စကူးတြင္ ပညာဆက္သင္။ ဆယ္တန္းကို အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ၁၈၉၇ တြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္။ ၁၈၉၈ တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္။ ၁၉၀၇ တြင္ အဂၤလန္သို႔ ဥပေဒပညာေတာ္သင္အျဖစ္သြား။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသို႔ ၀င္ေရာက္။ 

ဦးဘေဘ (ဘၾကီးဘေဘ)
၁၈၈၄ ေမလ ၁၇ ရက္၊ ၁၂၄၇ ကဆုန္လဆန္း ၁၁ ရက္တြင္ သာယာ၀တီခရိုင္ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္လူၾကီးျဖစ္သူ မိဘ ဦးအုိ ေဒၚမွင္တို႔မွ ေမြးဖြား။ တၱမတန္းအထိ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕ ရိုမင္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကုန္အစိုးရ ဟိုက္စကူးတြင္ ပညာဆက္သင္။ရန္ကုန္ေကာလိပ္၊ ကာလကတၱား တကၠသုိလ္မွ ၀ိဇၨာတန္း ဘီေအဘြဲ႔ရ။ ၁၉၀၆ တြင္ ၀ိုင္အပ္ဘီေအ ေခၚ ဗုဒၶါကလ်ာဏယု၀အသင္းကို တည္ေထာင္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသို႔ ၀င္ေရာက္။

ဦထြန္းရွိန္
ဦးထြန္းရွိန္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက အထူးခၽြန္ဆံုး၊ အစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဆံုး၊ ျပည္သူမ်ား အခ်စ္ခင္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ဖတ္ႏိုင္သည္။ ၁၂၅၂ ျပာသိုလဆန္း ၄ ရက္ (၁၈၉၀ ခုႏွစ္တြင္) ဦးေမာင္ၾကီး ေဒၚခင္တို႔မွ (ပုသိမ္တြင္) ေမြးဖြား။ ဖခင္ဘက္မွ အဘိုးသည္ ပုဂံမင္းလက္တက္က ေနမ်ိဳးသီရိေဇယ်ေနာ္ရထာဘြဲ႔ရ။ မိခင္ဘက္မွ အဖိုးသည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ေက်ာက္ေခ်ာင္းၾကီး သူၾကီးျဖစ္။ အသက္ ၇ ႏွစ္တြင္ ဖခင္ကြယ္လြန္။ တၱမတန္းအထိ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ ပညာသင္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွာ ပညာသင္။ မိခင္မုဆိုးမမွ ေက်ာင္းစရိတ္ မတတ္ႏို္င္သျဖင့္ သူမ်ား အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ပညာသင္။ အေပ်ာ္တမ္းတပ္ထဲ ၀င္ေရာက္ စစ္ပညာသင္။ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ၁၂၇၄ ခုႏွစ္ (၁၉၁၂)တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ဗုဒၶါဘာသာ သာသနာ့ ႏုဂၢဟေက်ာင္းၾကီးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူ။ သခင္ဘေသာင္း၏ ဆရာရင္းျဖစ္။ ၁၉၂၀ ေမလ အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္။

( ေဘ ပု ရွိန္ သို႔မဟုတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ထိုသံုးဦး စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထား)

ပန္းခ်ီ - စံတိုး
* * * * * * *

No comments:

Post a Comment