15.5.12

ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း..၊ ကိုကိုေမာင္ၾကီး..။


(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္းကို ဂ်ပန္မ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ျမိဳ႕အနီး ျပလို႔မွ ဧရာ၀တီျမစ္ တဘက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားျပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းမွာ လာသည္။ ျမစ္တဘက္ကမ္းမွ တျခားတဘက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားခဲ့သလို ၊ ဂ်ပန္ဘက္မွ အဂၤလိပ္ မဟာမိတ္ဘက္သို႔ ဘက္ေျပာင္းသြားခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္မွ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ တကယ့္အေသးစိတ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို (ဦးခ်စ္လႈိင္) ကိုကိုေမာင္ၾကီး ေရးသားသည့္ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ တစ္ရံေရာ အခါမ်ား စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အထက္ပါ အခန္း တစ္ခန္းအား ကူးတင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေတာခိုသြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသင့္သည့္ စာအုပ္ - ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ၊ သခင္တင္ျမ ၊ စတုတၳအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၄ ႏို၀င္ဘာလ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၈၃ မွ ၆၉၀ အထိ

* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment