1.5.12

သခင္စိုး ၏ တရားခြင္ မွတ္တမ္း ၊ အဏၰ၀ါ တင္ထြန္း စုစည္းတင္ျပသည္။(အဏၰ၀ါ တင္ထြန္း စုစည္းတင္ျပထားသည့္ သခင္စိုး ၏ တရားခြင္ မွတ္တမ္း စာအုပ္ကို သီဟရတနာစာေပ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တန္ဖိုး ၄၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၀ ခန္႔ရွိသည္။ ၁၉၇၀ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေခ်ာင္းရြာတြင္ သခင္စိုးကို ဖမ္းမိျပီး (အလင္း၀င္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္ ၊ မည္သည္က အမွန္မသိ) တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ တရားခြင္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ေၾကးမုံုသတင္းစားမ်ားမွ ျပန္လည္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္စိုးသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ေသဒဏ္မွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ သခင္စိုး ၏ တရားခြင္ မွတ္တမ္း စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သမိုင္း၀င္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာ အဏၰ၀ါ တင္ထြန္း အား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)


* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment