27.5.12

ဦးဘေဖ ၊ ဦးပု ၊ ဦးထြန္းရွိန္ တို႔၏ ဓါတ္ပံုမ်ား...။

ဦးဘေဖ ၊ ဦးပု ၊ ဦးထြန္းရွိန္ တို႔၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ဆရာ လွကြန္႔ ျပဳစုသည့္ ေဘ ပု ရွိန္ သို႔မဟုတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ထိုသံုးဦး စာအုပ္မွ ကူးတင္ထားပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းထဲမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ ရုပ္ပံုမ်ားကို ျမင္ဖူးသိရွိ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ (ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၆ ဇြန္လ ၊ ၀ံသာႏု စာအုပ္တိုက္မွ) ဓါတ္ပံုမ်ားကို ကူးတင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ခြင့္ေတာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဦးဘေဖ ၊ ဦးပု ၊ ဦးထြန္းရွိန္တို႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမ်ားအား ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါ  ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀သင့္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ဦးပု
၁၂၄၃ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၅ ရက္ တနင္းလာေန႔တြင္ ေရႊက်င္ျမိဳ႔တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ ။ မိဘမ်ားမွာ ျပည့္စံုၾကြယ္၀ေသာ သစ္ကုန္သည္မ်ားျဖစ္။ ဦးပုကို ေမြးျပီး ၄ ႏွစ္အၾကာ ၁၈၈၅ခုႏွစ္တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္သည္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ က်ေရာက္။ ေရႊက်င္တြင္ သတၱမတန္းအထိ ပညာသင္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကုန္အစိုးရ ဟိုက္စကူးတြင္ ပညာဆက္သင္။ ဆယ္တန္းကို အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ၁၈၉၇ တြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္။ ၁၈၉၈ တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္တြင္ ပညာသင္။ ၁၉၀၇ တြင္ အဂၤလန္သို႔ ဥပေဒပညာေတာ္သင္အျဖစ္သြား။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသို႔ ၀င္ေရာက္။ 

ဦးဘေဘ (ဘၾကီးဘေဘ)
၁၈၈၄ ေမလ ၁၇ ရက္၊ ၁၂၄၇ ကဆုန္လဆန္း ၁၁ ရက္တြင္ သာယာ၀တီခရိုင္ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖႏွင့္ ျမဴနီစီပယ္လူၾကီးျဖစ္သူ မိဘ ဦးအုိ ေဒၚမွင္တို႔မွ ေမြးဖြား။ တၱမတန္းအထိ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕ ရိုမင္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရန္ကုန္အစိုးရ ဟိုက္စကူးတြင္ ပညာဆက္သင္။ရန္ကုန္ေကာလိပ္၊ ကာလကတၱား တကၠသုိလ္မွ ၀ိဇၨာတန္း ဘီေအဘြဲ႔ရ။ ၁၉၀၆ တြင္ ၀ိုင္အပ္ဘီေအ ေခၚ ဗုဒၶါကလ်ာဏယု၀အသင္းကို တည္ေထာင္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသို႔ ၀င္ေရာက္။

ဦထြန္းရွိန္
ဦးထြန္းရွိန္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက အထူးခၽြန္ဆံုး၊ အစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ဆံုး၊ ျပည္သူမ်ား အခ်စ္ခင္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ ဖတ္ႏိုင္သည္။ ၁၂၅၂ ျပာသိုလဆန္း ၄ ရက္ (၁၈၉၀ ခုႏွစ္တြင္) ဦးေမာင္ၾကီး ေဒၚခင္တို႔မွ (ပုသိမ္တြင္) ေမြးဖြား။ ဖခင္ဘက္မွ အဘိုးသည္ ပုဂံမင္းလက္တက္က ေနမ်ိဳးသီရိေဇယ်ေနာ္ရထာဘြဲ႔ရ။ မိခင္ဘက္မွ အဖိုးသည္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ေက်ာက္ေခ်ာင္းၾကီး သူၾကီးျဖစ္။ အသက္ ၇ ႏွစ္တြင္ ဖခင္ကြယ္လြန္။ တၱမတန္းအထိ ပုသိမ္ျမိဳ႕တြင္ ပညာသင္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွာ ပညာသင္။ မိခင္မုဆိုးမမွ ေက်ာင္းစရိတ္ မတတ္ႏို္င္သျဖင့္ သူမ်ား အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ပညာသင္။ အေပ်ာ္တမ္းတပ္ထဲ ၀င္ေရာက္ စစ္ပညာသင္။ ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ ၁၂၇၄ ခုႏွစ္ (၁၉၁၂)တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ ဗုဒၶါဘာသာ သာသနာ့ ႏုဂၢဟေက်ာင္းၾကီးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူ။ သခင္ဘေသာင္း၏ ဆရာရင္းျဖစ္။ ၁၉၂၀ ေမလ အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္။

( ေဘ ပု ရွိန္ သို႔မဟုတ္ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ထိုသံုးဦး စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ထား)

ပန္းခ်ီ - စံတိုး
* * * * * * *

20.5.12

ေျမပံုညီလာခံႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္း ေဒါပြျပီး ထျပန္သြားျခင္း ၊ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္..။

 ပထမ အၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ညႊန္႔ေ၀

  ပထမ အၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ညႊန္႔ေ၀

(၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ပါတီမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ကြဲျပားခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ ျခားနားမႈၾကီးမ်ား အထဲမွ အေရးၾကီးသည့္ ကြဲျပားမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး အစစ္ကို လက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ယူမွ ရမည္..၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူႏိုင္မည္... ထိုအယူအဆ ၂ ခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ကို ယခုထိ ခံစားေနၾကရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးသည့္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ၾကီးက အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ရာထူးရယူသြားခဲ့ျခင္းသည္ မွန္သည္..၊ မွားသည္... အယူအဆမ်ားသည္လည္း ထိုကာလက ထင္ရွားေသာ အယူအဆ ျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္မည္ဟု ထင္သည္။

သမိုင္းက တေက်ာ့ျပန္ ခပ္ဆင္ဆင္ လည္သည္ဟု ထင္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစစ္ကို ျပည္သူမ်ား အံုၾကြျခင္းျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္...၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္...။ မည္သူ မွားမည္ ... မည္သူမွန္မည္ ... အခ်ိန္ကာလသမိုင္းမွတ္တမ္းက ေရးသားသြားလိမ့္ ထင္သည္။ အက်ိဳးဆက္ကိုလည္း အခ်ိန္ကာလ တေလွ်ာက္ခံစားသြားၾကရပါလိမ့္မည္... ဟုထင္သည္။

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ ၏ ၁၉၃၆ - ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ဤစာအုပ္ ၂ အုပ္ကို ဖတ္ရႈဖို႔ရန္ အလြယ္တကူ မျဖစ္ႏိုင္မည့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဝယ္ ၁ မွ အမွာစာ ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဝယ္ ၂ မွ ေျမပံုညီလာခံႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္း ေဒါပြျပီး ထျပန္သြားျခင္း အခန္း ၂ ခန္းအား ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးတင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူ အားလံုးအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)
* * * * * * * * *

15.5.12

ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း..၊ ကိုကိုေမာင္ၾကီး..။


(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္းကို ဂ်ပန္မ်ားေရွ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ျမိဳ႕အနီး ျပလို႔မွ ဧရာ၀တီျမစ္ တဘက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားျပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းမွာ လာသည္။ ျမစ္တဘက္ကမ္းမွ တျခားတဘက္ကမ္းသို႔ ကူးသြားခဲ့သလို ၊ ဂ်ပန္ဘက္မွ အဂၤလိပ္ မဟာမိတ္ဘက္သို႔ ဘက္ေျပာင္းသြားခဲ့သလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္မွ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ တကယ့္အေသးစိတ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို (ဦးခ်စ္လႈိင္) ကိုကိုေမာင္ၾကီး ေရးသားသည့္ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ တစ္ရံေရာ အခါမ်ား စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အထက္ပါ အခန္း တစ္ခန္းအား ကူးတင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေတာခိုသြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသင့္သည့္ စာအုပ္ - ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ၊ သခင္တင္ျမ ၊ စတုတၳအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၄ ႏို၀င္ဘာလ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၈၃ မွ ၆၉၀ အထိ

* * * * * * * *