20.4.12

အိတ္စတာနယ္ ဘိုးဘိုးၾကီး ေမတၱာစာ ႏွင့္ ေဂၚနည္း ေမတၱာစာ..။


(ရသစာေပ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ေမတၱာစာသည္ မည္သည့္ ေခတ္ကာလက စတင္ေပၚေပါက္ျပီး တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႕ျဖိဳးလာသည္ကို မသိပါ။ သိေအာင္ ဖတ္ႏိုင္မည့္ က်မ္းကိုး စာအုပ္မ်ားလည္း ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေသး။ လစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ ေဖာ္ျပသည့္ သေဘာ သဘာ၀ကိုလည္း မျမင္ဖူးခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ႏွစ္လည္စာေစာင္မ်ားတြင္ေတာ့ ရႊင္ရႊင္ျမဴးျမဴး ေမတၱာစာမ်ားကို ထည့္သြင္းတတ္ၾကသည္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ရန္ကုန္ စက္မႈ တကၠသုိလ္ ၁၉၉၆ ႏွစ္လည္ စာေစာင္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ၁၉၅၃ - ၅၄ ႏွစ္လည္ စာေစာင္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေမတၱာစာ ႏွစ္ေစာင္ကုိ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)
* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment