14.4.12

ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္၏ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္သမိုင္း ႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္း ၊ ဦးညီလွငယ္..။

 ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား


ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္  ေနာက္ဆံုး မဂၢဇင္း (၁၉၉၆ ဇြန္လ ၊ တန္ဖိုး ၆၀ က်ပ္) 

(ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပေနစဥ္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က စာေမးပြဲခန္းမ်ားထဲ စာေျဖေနသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း ၁၉၉၆ သည္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုး မဂၢဇင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ား ရက္အကန္႔အသတ္မဲ့ ေက်ာင္းပိတ္သြားျပီး ၁၉၉၈ ၾသဂုတ္တြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ား တလခန္႔ ျပန္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပန္ပိတ္သြားျပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္မွ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္အမည္ကို ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ အမည္သို႔ ၁-၇-၁၉၉၈ ေန႔တြင္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ စာသင္ၾကားေပးမႈ ရပ္နားခံခဲ့ရျပီး၊ ၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာမွ စတင္ကာ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသုိလ္ (လႈိင္သာယာ) ႏွင့္ ျပည္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ အျဖစ္ ၂ ေက်ာင္းခြဲျပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ခံ ေန႔ေက်ာင္းသားမ်ားကို လိႈင္သာယာ နည္းပညာတကၠသုိလ္ သို႔ႏွင့္ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပည္ နည္းပညာတကၠသုိလ္သို႔ ေျပာင္းလဲ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္သည္ ရပ္တံ့ရန္ ေစခိုင္းခံခဲ့ရသည့္ ေနရာမွာ ရပ္ျပီး က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဆရာဦးညီလွငယ္ ေရးသားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္၏ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္သမိုင္း ႏွင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္း အက်ဥ္း ေဆာင္းပါးကို ၁၉၉၆ ႏွစ္လည္ မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၃ - ၄၀ မွ ကူးယူေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာၾကီး ဦးညီလွငယ္ အား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)


 ဆရာၾကီး ဦးၾကင္စိုး   (ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ၊ ၁၉၉၆ ဇြန္လ)
(၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၇/၁၉၉၈ အထိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ အျငိမ္းစား ယူသြားျပီးေနာက္ ဆရာၾကီးသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္ဟု သိရျပီး၊ ဆရာၾကီး၏ ေနာက္ပိုင္း သတင္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက မသိၾကေတာ့ပါ။ ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ၇၅ ႏွစ္ျပည့္ စိန္ရတုခန္းမဖြင့္ပြဲ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ကူညီေပးခဲ့သည့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။)

 
 ဆရာၾကီး ဦးညီလွငယ္ (ဒု ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ၊ ၁၉၉၆ ဇြန္လ) 

(ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ႏွစ္ကုန္တြင္ သိပၸံပညာႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီးအျဖစ္ျဖင့္ အနားယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ ဘဲြ႕ကုိ ရရွိခဲ့သည္။)
 
ရန္ကုန္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ - http://www.most.gov.mm/ytu/index.php

* * * * * * * * * *

1 comment:

Paingtha said...

သမိုင္းကို ဆက္ေရးၾကရပါအံုးမည္။

Post a Comment