25.2.12

နန္းညြန္႔ေဆြ ၊ ျဖိဳးျဖိဳးေရႊရင္...။


 နန္းညႊန္႔ေဆြ ၊ စာေပရိပ္ျမံဳ ၊ ၁၉၆၆ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ စႏၵာ၀င္းစာေပ
( ပန္ၾကားလႊာ - ဆရာၾကီး နန္းညြန္႔ေဆြ ေရးသားခဲ့သည့္ ျဖိဳးျဖိဳးေရႊရင္ ေဆာင္းပါးကို စာေပရိပ္ျမံဳ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၆ - ၂၄၆ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈရန္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္စြာျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

* * * * * * * *

18.2.12

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ၊ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္..။ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ေရးသားခဲ့သည့္ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုစာေစာင္ အပိုင္း ၁ ။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂ - ၃၂၂ မွ ထုတ္ႏႈတ္ကူးယူ တင္ျပအပ္ပါသည္။ စိန္ရတုစာေစာင္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုစာေစာင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

* * * * * * * * * * *

7.2.12

ဒဏ္သင့္သည့္ ဥေဒါင္း စာအုပ္မွ အမွာစာ.....။

(ေဒါက္တာထင္ေအာင္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာသမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မွာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဒဏ္သင့္သည့္ဥေဒါင္း ၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး (၁၇၅၂ - ၁၉၄၈) (The Stricken Peacock : Anglo - Burmese Relations, 1752 - 1948) ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဒါက္တာထင္ေအာင္အား မ်ိဳးခ်စ္စိ္တ္ ျပင္းျပလြန္းသည့္ သမိုင္းပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွွတ္ၾကပါသည္။ ေဒါက္တာထင္ေအာင္ကမူ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဆက္ဆံေရးကို ျမန္မာတို႔ဘက္မွ အေထာက္အထား၊ ျမန္မာ့အျမင္ျဖင့္ တင္ျပထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ေဒါက္တာထင္ေအာင္၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္သူ သမိုင္းသုေတသီ ေအာင္သန္း (မႏၱေလး) က ေညာင္ရမ္းအလြန္ ၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရး (၁၇၅၂ - ၁၉၄၈) အမည္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။ 

အထက္ပါစာပိုဒ္ကို ဆရာ ေမာင္ေဇယ်ာ ၊ ကမၻာသိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကမၻာသိ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ - ၁၆ မွ ကူးယူထားပါသည္။)

* * * * * * * * * * * *