17.1.12

ဒဂုန္တာရာ ၊ ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ဦး၏ ရုပ္ပံုလႊာ ၊ ရႈမ၀ ဦးေက်ာ္..။

(ဓါတ္ပံု - ဒဂုန္တာရာ၏ ဖ်တ္ခနဲ ေတြ႔ရေသာ ရုပ္ပံုလႊာ ကားခ်ပ္မ်ား မွ ယူပါသည္)

(ဆရာၾကီး ဒဂုန္တာရာ ေရးသားခဲ့သည့္ ဥယ်ာဥ္မွဴးတစ္ဦး၏ ရုပ္ပံုလႊာ (ရႈမ၀ ဦးေက်ာ္  ရုပ္ပံုလႊာ) ကို ဖ်တ္ခနဲ ေတြ႔ရေသာ ရုပ္ပံုလႊာ ကားခ်ပ္မ်ား စာအုပ္ ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၇ ဒီဇင္ဘာ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၄ - ၂၁၃ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာဒဂုန္တာရာ ၊ ရႈမ၀မဂၢဇင္း ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)* * * * * * * *

1 comment:

Thu said...

Portrait of Shumawa propeller U Kyaw with fine composition.
Long Live Sayagyi !

Thank You

Post a Comment