4.1.12

ေမာင္ေဇယ်ာ ၊ ဦးဖိုးက်ား ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္..။

စာေပပညာရွင္ အမ်ဳိးသား ပညာ၀န္ ဆရာႀကီး ဦးဖိုးက်ား

ေမြးဖြား -  ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ ၊ ဟသၤာတခရိုင္၊ နိဗၺာန္ရြာ။
ကြယ္လြန္ - ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ ၊ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း စစ္ေဘးဒဏ္ကို ေရွာင္တိမ္းေနရင္း ေမွာ္ဘီျမိဳ႔နယ္ ထန္းတပင္ျမိဳ႔၌ ေရာဂါေဘးျဖင့္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ပါသည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္သာ ရွိေသး၏။ (ဓါတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္မွ ယူပါသည္။


ရာျပည့္အေတြးေဆာင္းပါးမ်ား၊ ၁၉၉၇ ။ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၂ - ၁၁၆ မွ ကူးယူထားပါသည္။ေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာေမာင္ေဇယ်ာ ၊ အေတြးအျမင္စာစဥ္၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment