17.12.12

ဗိုလ္လက်္ာ ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား..၊ ေဒါက္တာခင္လက်္ာ..။


ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္လက်ာ္ (သခင္လွေဖ) ၏ အတၳဳပၸတၱိ

 ေဖေဖဗိုလ္လက်္ာ

 ေဒါက္တာခင္လက်္ာ

 ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၊ ဇြန္ပြင့္စာအုပ္တိုက္ ၊ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၂


ဗို္လ္လက်္ာ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားကို အခန္းကို ကူးတင္ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ႏွင့္အတူ (ဦး) တင္ေမာင္၀င္း ေရးသားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္ကို ပူးတြဲဖတ္ရႈသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဗိုလ္လက်္ာ၏ ေပးစာမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.mingalarpar.org/2011/06/blog-post_25.html

* * * * * * * * * * *

13.10.12

လူေပါင္းမွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား..၊ ေမာင္၀ံသ..။

(ေဒါက္တာဘေမာ္ အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဆရာ ေမာင္၀ံသ၏ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္အား ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္ စာအုပ္မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္၀ံသ ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္ ၊ ေဒါင္းစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ

* * * * * * *

6.10.12

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျပဳျပင္ျခင္း ၊ လွၾကည္..။

(ဆရာ လွၾကည္ ေရးသားသည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျပဳျပင္ျခင္း ေဆာင္းပါးကို ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၇ - ၁၂၃ မွ ကူးတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနရီရီစာေပမွ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာလွၾကည္၊ ရနံ႔သစ္ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)
* * * * * * * *

29.9.12

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ၊ ေက်ာ္၀င္း

(ဆရာ ေက်ာ္၀င္း၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ စာတမ္းကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (၁၉၄၈ - ၁၉၈၈) စာအုပ္မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ [၁၉၄၈ - ၁၉၈၈] စာအုပ္ကို  ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္လည္း ဆရာ ေက်ာ္၀င္း ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)


* * * * * * * *