29.12.11

ေမာင္တင္ဆင့္ ၊ ၾကယ္တာရာမ်ားဆီ ခရီးထြက္သြားေသာ ထာဝရခရီးသည္ၾကီး..။

(ကၽြန္ေတာ္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ မေဟသီမဂၢဇင္း ျဖတ္စတစ္ခုမွ ကူးယူထားပါသည္။ မေဟသီမဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္ကို မမွတ္သားမိခဲ့ပါ။ ဤေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာေမာင္တင္ဆင့္ ၊ မေဟသီမဂၢဇင္း  ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment