25.12.11

ဦးေဖေမာင္တင္ ၊ တကၠသုိလ္ ႏွင့္ ျမန္မာစာေပ..။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္ အပိုင္း ၁ ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ။ စာမ်က္ႏွာ ၂၅ - ၃၇ မွ ကူးယူထားပါသည္။

ဆရာၾကီး ဦးေဖေမာင္တင္၏ ေဆာင္းပါးအား ဤေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

ဦးတင္ ၊ ဦးပြား

 ဦးဖိုးစိန္ ၊ ဦးလင္း
 
 
* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment