7.12.11

ထက္ျမက္ ၊ ဒဂုန္တာရာ အလည္သြားျခင္း..။

ေမာင္ခိုင္လတ္ ၊ မင္းနန္ (ေမာ္ကၽြန္း) ႏွင့္ ေဖျမိဳင္တို႔၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ရာျပည့္အေတြးေဆာင္းပါးမ်ား (၁၉၉ရ) စာအုပ္ကို ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျမန္မာ မဂၢဇင္းမ်ားထဲမွ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ - ၃၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆရာထက္ျမက္၏ ဒဂုန္တာရာ အလည္သြားျခင္း ေဆာင္းပါးကို စာအုပ္မွ ကူးယူ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၅၆ မတ္လအတြင္းက ရန္ကုန္ေထာင္တြင္ ဖဆပလ အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည့္ (ဆရာၾကီး) ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ လူထုဦးလွ၊ ေမာင္ေနဝင္း၊ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္တို႔ထံ ဒဂုန္တာရာ တစ္ရက္တာ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ဆရာထက္ျမက္က ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္းတြင္ ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ ရသေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ မူရင္း ေဆာင္းပါးကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


ဓါတ္ပံုကို ရာျပည့္အေတြးေဆာင္းပါးမ်ား (၁၉၉ရ) စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၁ မွ ကူးယူထားပါသည္။


* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment