28.11.11

ေစာသက္လင္း ၊ ခဲစာလံုးျဖင့္ စာစီျခင္း (၁)

ပံုႏွိပ္ျခင္း အတတ္ပညာသည္ ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႔ကတည္းက မက္ဆိုပိုေတးမီးယား (ယေန႔ေခတ္တြင္ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ တူရကီအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အီရန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႔ ပါဝင္ေသာေဒသ) တြင္ စတင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ား သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ရႊံ႕ျပား၊ စဥ့္ျပားမ်ားေပၚ သေကၤတမ်ား ေရးျခစ္ၿပီး အေျခာက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ပံုႏွိပ္လိုသည္မ်ားကို သစ္သားျပားေပၚ ထြင္းၿပီး အ၀တ္စ၊ ပိုးထည္စမ်ားေပၚ ဖိႏွိပ္ပံုေပၚေစသည့္ (woodblock printing) ပံုႏွိပ္ပညာကို အာရွတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဘီစီ ၂၂၀ ခန္႔က ပိုးထည္စအေပၚ ပံုႏွိပ္ထားသည့္ သက္ေသကို အေစာဆံုး အေထာက္အထားအျဖစ္ ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ စကၠဴထုတ္လုပ္သည့္ အတတ္ပညာကို ဘီစီ ၁၀၅ ခန္႔တြင္ တီထြင္တတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ပံုႏွိပ္ပညာလည္း တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္း သစ္ထြင္းပံုႏွိပ္တံုးမ်ား (Photo – Google Image)

တ႐ုတ္တို႔၏ wooden movable type


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ ပံုႏွိပ္ျပတိုက္ရွိ ၁၄၄၇ ခုႏွစ္က ကိုရီးယားသံုး metal movable type
Movable type ဟု ေခၚႏိုင္သည့္ ပံုႏွိပ္အတတ္ပညာကို တ႐ုတ္ျပည္၌ ေအဒီ ၁၀၄၀ ခန္႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳလာၾကသည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး Bi Sheng က စတင္တီထြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ ေရွးေဟာင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သူ၏ နည္းပညာမွာ ရႊံ႕ေစးတံုးေပၚတြင္ စာလံုးတစ္လံုးခ်င္း ေရးျခစ္ၿပီး မီးျဖင့္ အေျခာက္ခံသည္။ မာတင္းေနသည့္ ရႊံ႕ေစးစာတံုးမ်ားကို သံေဘာင္အတြင္း ၀ါက်အလိုက္ စီထည့္ၿပီး ပံုႏွိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
တ႐ုတ္တို႔၏ ရႊံ႕ေစးျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ movable type ပံုႏွိပ္ပညာသည္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ၁၂၉၈ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး Wang Zhen က ရႊ႔ံ႕ေစးအစား သစ္သားျဖင့္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့သည္။ wooden movable type သည္ စာလံုးတစ္လံုးခ်င္းကို သစ္သားျဖင့္ ထြင္းထားၿပီး သံဖရိန္ေဘာင္အတြင္း ၀ါက်အစီအစဥ္အလိုက္ စီထည့္ျခင္းျဖင့္ ေသသပ္စြာ ပံုႏွိပ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ ပံုႏွိပ္ပညာသည္ အျခားေဒသမ်ားသို႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ၁၂၃၀ ခန္႔တြင္ ကိုရီးယားတို႔က သတၳဳစာလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ metal movable type ကို တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၄၄၀ ၀န္းက်င္တြင္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံသား ဂူတင္ဘတ္ (Johannes Gutenberg) က လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပံုႏွိပ္စက္ကို တီထြင္အၿပီးတြင္ ပံုႏွိပ္ပညာသည္ တဟုန္တိုး တိုးတက္လာသည္။

ပံုႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ အဓိက အပိုင္း ၂ ပိုင္းရွိ၏။ စာစီျခင္းႏွင့္ ပံုႏွိပ္စက္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထိုအပိုင္း ၂ ပိုင္းတြင္ အဓိက ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာသည္မွာ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္သည္။ တစ္နာရီလွ်င္ စာရြက္ေရ ၅၀ ခန္႔ ႐ိုက္ႏိုင္သည့္ လက္ႏွိပ္ ပံုႏွိပ္စက္မွ တစ္နာရီလွ်င္ ေရာင္စံု၊ အရြယ္စံု စာရြက္ေရ ေထာင္ခ်ီ႐ုိက္ႏိုင္သည့္ ပံုႏွိပ္စက္မ်ားအျဖစ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။

စာစီသည့္ နည္းပညာမွာ ဂူတင္ဘတ္ လက္ထက္က စာစီသည့္စနစ္မွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေရွးကတည္းက စာစီနည္းပညာျဖစ္သည့္ စာလံုးပံုေဖာ္ထားသည့္  ရႊံ႕ေစးစာတံုးမ်ား၊ သစ္သားစာတံုးမ်ား၊ သတၳဳစာတံုးမ်ားကို သံဖရိန္ေဘာင္အတြင္း စာေၾကာင္းအလိုက္ စီထည့္သည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေအာင္ မြမ္းမံခဲ့သည္ေလာက္သာရွိသည္။ စာလံုးမ်ား လွပလာျခင္း၊ လြယ္ကူစြာ စီႏိုင္ျခင္း၊ စနစ္က်လာျခင္းမ်ားမွအပ အေျခခံ သေဘာတရားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာစာစီစနစ္ ေပၚလာမွ စာစီနည္းပညာသည္ တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးက စာေရးသားမႈမ်ားကို ေပရြက္ ပုရပိုက္၊ ေက်ာက္ျပား၊ နံရံ စသည္တို႔တြင္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ ဥေရာပမွ ပံုႏွိပ္ပညာ ေရာက္ရွိလာပံုကို လက္လွမ္းမွီသမွ် စာအုပ္အခ်ိဳ႕မွ အက်ဥ္း ေလ့လာၾကည့္မိပါသည္။ (နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ားက ထိုအေၾကာင္းကို သမိုင္းစာတမ္း ျပဳစုလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။)

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္ ခဲစာလံုးမ်ားကို စတင္ အသံုးျပဳသူမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ယုဒသန္ (Adoniram Judson) ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၈၁၃ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ အိႏၵိယမွ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ျမန္မာစာႏွင့္ စကားကို သင္ယူၿပီး သာသနာျပဳရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ သူသည္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ အဘိဓာန္ကိုလည္း ျပဳစုၿပီး ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာ သို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။

၁၈၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလား ျပည္နယ္ စရန္ပူ သာသနာျပဳေကာလိပ္က  ပံုႏွိပ္စက္တစ္လံုးႏွင့္ ျမန္မာ ခဲစာလံုးမ်ားကို  လက္ေဆာင္ေပးပို႔လိုက္သည္။ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္အတူ “ေဟာက္” ဆိုသူ ပံုႏွိပ္ပညာရွင္ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ တစ္ဦးလည္း ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ က်မ္းစာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ခဲ့သည္။ ဤပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္ ျမန္မာခဲစာလံုးမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုး အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ပံုႏွိပ္ကိရိယာမ်ားျဖစ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားပါသည္။

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ (၁၈၂၄-၂၆) အၿပီးတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က တနသၤာရီႏွင့္ ရခိုင္တို႔ကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ စစ္ပြဲၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သို႔ အေမရိကန္ သာသနာျပဳမ်ား ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ သူတို႔ႏွင့္အတူ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား ပါလာၿပီး ျမန္မာစာ၊ ကရင္စာျဖင့္ စာအုပ္မ်ား ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိၾကသည္။

၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမဆံုး သတင္းစာကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ သတင္းစာတိုက္ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၈၅၀-၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မင္းတုန္းမင္း အုပ္စိုးေနသည့္ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာကို ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား ေရာက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဆရာႀကီးေမာင္ထင္ ျပဳစုသည့္ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလႈိင္ အတၳဳပၸတၱိႏွင့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း စာအုပ္တြင္ ေယာမင္းႀကီး ဘာသာျပန္ဆို ျပဳစုသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္သည္ဟု ဖတ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း နည္းပညာကို မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ကတည္းက အထက္ႏွင့္ေအာက္ ျမန္မာျပည္တြင္ တတ္ကၽြမ္းေနၾကၿပီဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

ခဲစာလံုးမ်ားျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္း အတတ္ပညာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ စာစီသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာသည့္ (၁၉၉၅-၂၀၀၅) ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ခဲစာလံုးျဖင့္ စာစီပံုႏွိပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ရပ္ဆိုင္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ၾကသည္။ ယခုခ်ိန္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ခဲစာလံုးျဖင့္ စာစီပံုႏွိပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀ မရွိေတာ့ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

ခဲစာလံုးစာစီသူ အလုပ္သမား လူတန္းစား (Hand Compositor) လည္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခဲစာလံုး စာစီသမားအလုပ္ကို ႏွစ္အနည္းငယ္ ထံု႔ပိုင္းထံု႔ပိုင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ တတ္ကၽြမ္းခဲ့သည့္ စာစီပညာအား အမွတ္တရ ျဖစ္ေစရန္ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြရရွိသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား အကူအညီျဖင့္ မွတ္သားထားပါသည္။

ခဲစာလံုးျဖင့္ စာစီၿပီး ပံုုႏွိပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

၁။ ခဲစာလံုးမ်ားျဖင့္ စာစီသမားက စာမ်က္ႏွာမ်ား စီျခင္း။

၂။ စာစီထားသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို စာေဖာင္ဖြဲ႔သမားက စာေဖာင္ (Chase) သံေဘာင္မ်ားျဖင့္ စားပြဲေပၚတြင္ စာေဖာင္ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

၃။ စာေဖာင္ကို ပံုႏွိပ္စက္ေပၚတင္၍ ပံုႏွိပ္စာၾကမ္း ၃၊ ၄ ရြက္ခန္႔ ပံုႏွိပ္ျခင္း။

၄။ ပံုႏွိပ္စာၾကမ္းမ်ားကို စာစစ္သူက အမွားအမွန္ စစ္ေဆးျခင္း။ (Proof) ပရု(ဖ္)ဖတ္သည္ဟု သံုးႏႈန္းပါသည္။ စာလံုးအမွားစစ္သည့္ ပရု(ဖ္)ဖတ္ျခင္းသည္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ လိုအပ္သည္။ (ယခုအခါ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ စာလံုးအမွားမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းမွာ ပရု(ဖ္)ဖတ္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။)

၅။ စာေဖာင္ကို စက္ေပၚမွ စားပြဲေပၚ ျပန္ခ်ထားၿပီး စာအမွားမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း။ (စာလံုးအနည္းငယ္မွားလွ်င္ ျပင္ရလြယ္ကူေသာ္လည္း ၀ါက်မ်ား မွားပါက ျပင္ဆင္ရ ခက္သည္။ ထိုအခါ စက္႐ုိက္သမားႏွင့္ စာစီသမားမ်ား စကားမ်ားၾကရေတာ့သည္။)

၆။ စာျပင္ၿပီးသြားသည့္ စာေဖာင္ကုိ ပံုႏွိပ္စက္ေပၚ တင္ၿပီး လိုအပ္သလို ပံုႏွိပ္ျခင္း။ (ေရာင္စံု ပံုႏွိပ္ျခင္းသည္ ပံုႏွိပ္စက္သမားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ စာစီသမားႏွင့္ မဆိုင္ပါ)

၇။ ပံုႏွိပ္ၿပီးသြားသည့္ စာရြက္မ်ားကို ျဖတ္ျခင္း၊ စာရြက္မ်ား ထပ္ျခင္း၊ စာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ အထက္ပါ အဆင့္မ်ားထဲမွ (၁ ႏွင့္ ၂) အေၾကာင္းကို ခဲစာလံုးျဖင့္ စာစီျခင္း (Letterpress Printing) အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း အနည္းငယ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕လိုပါသည္။

၁။ ခဲစာလံုး (Letter sort)

၂။ ခဲစာလံုး စီရာတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ စတစ္ (Compositing Stick)

၃။ စာခြက္မ်ား ၊ စာခြက္ဇယားႏွင့္ စာခံု (Sort case)

၄။ စာစီျခင္း (Hand Compositing) ႏွင့္ စာပစ္ျခင္း။

၅။ အပိုစာခံုမ်ား၊ စာဗန္း (Galle) ႏွင့္ စာေဖာင္ (Chase)

ယခုအခါ ခဲစာလံုး စာစီသည့္ ပညာရပ္သည္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿပီျဖစ္သည္။ တျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေႏွာင္းလူတို႔အတြက္ ပံုႏွိပ္ျပတိုက္ (Printing Museum) မ်ား သီးသန္႔ထားရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ စာစီပညာျဖင့္ ၀င္ေငြရွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း စာစီပညာကို တတ္ကၽြမ္းခဲ့ရသည့္ အတြက္ေတာ့ ၀မ္းသာေနမိပါသည္။

* * *

၁။ ခဲစာလံုး (Letter sort)


ခဲစာလံုး တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

a – face, b – body or shank, c – point size, 1 – shoulder, 2 – nick, 3 – groove, 4 – foot
ေဖာ္ျပပါပံုသည္ အဂၤလိပ္ H (Capital letter) စာလံုးကို ပံုႏွိပ္ေပးႏိုင္မည့္ ခဲစာလံုးျဖစ္သည္။

a – (face) ပံုႏွိပ္ေပးမည့္ မ်က္ႏွာျပင္ျဖစ္သည္။ မွင္လံုးသည္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာရြက္ႏွင့္ ဖိကပ္လိုက္သည့္အခါ စာရြက္ေပၚတြင္ H ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာတြင္ Bold letter ႏွင့္ Normal letter ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ခဲစာလံုးတြင္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ Bold အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ Normal မ်က္ႏွာျပင္ထက္ ပိုက်ယ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုႏွိပ္လွ်င္ မွင္မ်ားမ်ားျဖင့္ သိသိသာသာ မည္းေနမည္ျဖစ္သည္။

b – ခဲစာလံုးေတာင့္ ကိုယ္ထည္ျဖစ္သည္။ အက်ယ္မွာ အကၡရာေပၚမူတည္၍ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကြာျခားပါသည္။ (က) အကၡရာ ခဲစာလံုး၏ အက်ယ္မွာ (ခ) အကၡရာထက္ ပိုက်ယ္ပါသည္။ W သည္ A ထက္ ပိုက်ယ္ပါသည္။

c – ခဲစာလံုးတြင္ Point size ဟု သံုးျပီး ကြန္ျပဴတာတြင္ Font size ႏွင့္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။ အသံုးမ်ားသည့္ ျမန္မာ Point size မွာ ၁၄၊ ၁၆ ႏွင့္ ၂၄ တို႔ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ မွာ ၁၄ ပိြဳင့္ျဖစ္သည္။

1 – ၀ါက်လိုင္းမ်ားကို ညီညာေအာင္ ခ်ဲေပးသည္။ 1 ၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ a ထက္နိမ့္ေနသျဖင့္ ပံုႏွိပ္လွ်င္ 1 ၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ စာရြက္ေပၚတြင္ ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေပ။

2 – ခဲစာလံုး စာစီသူအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ စီလိုက္သည့္ စာလံုးသည္ အထက္ေအာက္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ မျဖစ္ကို ထိုအမွတ္အသားကို ၾကည့္ရံုျဖင့္ စာစီသူက သိႏိုင္သည္။ ထိုေျမာင္းေလးသည္ စာစီသူဘက္ အၿမဲတမ္း လွည့္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

3 ႏွင့္ 4 – ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။ (ကၽြန္ေတာ့္အထင္ 3 ေျမာင္းသည္ အသံုးျပဳသည့္ ခဲ အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။)

အထက္ပါ အညြန္းထဲတြင္ မပါသည့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုမွာ ခဲစာလံုး၏ အထူ ျဖစ္သည္။ (1 မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ 4 မ်က္ႏွာျပင္၏ အကြာအေ၀း) အထူသည္ တစ္ကမာၻလံုး တညီတည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၏ မွင္လံုးကို ျပန္ခ်ိန္ဆစရာ မလိုဘဲ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (အတိုင္းအတာ အတိအက်ကို မမွတ္မိပါ။ သိထားသင့္သည့္ အတိုင္းအတာျဖစ္သည္။)

ေနာက္ထပ္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မွာ ခဲစာလံုးမ်ားသည္ မူလျပဳလုပ္ထားကတည္းက ေျပာင္းျပန္ေပၚေနပါသည္။ Negative ျဖစ္သည္။ သို႔မွ ပံုႏွိပ္သည့္အခါ စကၠဴေပၚတြင္ အတည့္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ Positive ျဖစ္လာမည္။ ဖလင္မွာ ပံုမ်ား Negative ျဖစ္ေနၿပီး ဓါတ္ပံုကူးသည့္အခါ Positive ျဖစ္လာသကဲ့သို႔ပင္။

စာခ်ဲတံုး (Spacer) ။   ။ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ စာစီသည့္အခါ စကားလံုးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား စာခ်ဲလိုလွ်င္ space ယူရသကဲ့သို႔ ခဲစာလံုး စာစီရာတြင္လည္း စာခ်ဲရပါသည္။ စာခ်ဲရန္ စာခ်ဲတံုးမ်ားကို အသံုးျပဳရသည္။ စာခ်ဲတံုးသည္ ခဲစာလံုးမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ၿပီး ခဲစာလံုး၏ အထူသာ နိမ့္ၿပီး ကြာျခားေနပါသည္။ သို႔မွသာ ပံုႏွိပ္သည့္အခါ စာခ်ဲတံုးေနရာမွာ မွင္မထင္ဘဲ ကြက္လပ္ကေလး ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ စာခ်ဲျခင္းသည္ လြယ္ကူသေလာက္ ခဲစာစီသမားအတြက္ စာခ်ဲရျခင္းသည္ ခက္ခဲပါသည္။ ေအာက္ကပံုတြင္ စကားလံုး တစ္လံုးႏွင့္ တစ္လံုးၾကား နိမ့္ေနသည့္ စာခ်ဲတံုးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ စာခ်ဲရင္း ေနာက္ဆံုးမည္သို႔မွ် ညိွမရေတာ့လွ်င္ စကၠဴဂ်ပ္ထူကေလးမ်ားကို ၾကားညွပ္ထည့္ေပးရသည္။ စကၠဴဂ်ပ္ထူမ်ား အသံုးမ်ားလွ်င္လည္း စာေဖာင္မက်ပ္ဘဲ ၿပိဳက်သြားတတ္သည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေစာသက္လင္း

ရည္ညြန္းကိုးကားစာအုပ္မ်ား

၁။ ေမာင္သစ္လြင္ (လူထု)၊ ကိုလိုနီေခတ္ တိုက္ပြဲ၀င္ သတင္းစာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁၈၃၆-၁၉၄၈)၊ စိန္ပန္းပြင့္ခ်ိန္ စာအုပ္တိုက္ (e Book)
၂။ ေမာင္ထင္၊ ေယာမင္းႀကီး ဦးဖိုးလိႈင္ အတၳဳပၸတၱိႏွင့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း (e Book)
၅။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္မွ ရယူပါသည္။

* * * * * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment