20.11.11

ေတာ္လွန္ကဗ်ာ ႏွင့္ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၏ ေၾကြဒါကိုက ပြင့္ျခင္းဘဲ....။
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၏ ေၾကြဒါကိုက ပြင့္ျခင္းဘဲ....။ေအာင္ဇင္မင္း ၏ အလႊာႏွစ္ခု၏ စပ္ၾကားမွာ* * * * * * * * * * *

ေတာ္လွန္ကဗ်ာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား....။

http://remembranceofburma.blogspot.com/2010/11/blog-post_12.html

http://nyogyi.wordpress.com/2009/07/21/

http://bigbbrown.multiply.com/journal/item/309

http://sites.google.com/site/poetmyatwai/tlkb/--19

http://friendsdaygroup.ning.com/profiles/blogs/2293535:BlogPost:1183143

http://www.mizzimaburmese.com/special/3/2642-2009-03-23-10-52-15.html

http://www.naytthit.net/?p=2157

http://pyaygti.net/profiles/blogs/2942647:BlogPost:48859

* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment