16.11.11

လူထုေဒၚအမာ ၊ ေမာင္ေပၚဦးေရ...။

ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ

လူထုေဒၚအမာ

ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၉၇ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၂ - ၁၃၆ ။

ဆရာမၾကီး လူထုေဒၚအမာ၏ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ စာအုပ္မွ  ေမာင္ေပၚဦးေရ ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


စစ္ကိုင္းေတာင္ ၊ ပန္းခ်ီ ေပၚဦးသက္
ပန္းခ်ီပံုကို ေပၚဦးသက္ အမွတ္တရ စာအုပ္မွ ယူပါသည္။ ပန္းခ်ီပံုကို ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ စာအုပ္မွ ယူပါသည္။ပန္းခ်ီပံုကို ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ စာအုပ္မွ ယူပါသည္။
* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment