12.11.11

စစ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာအုပ္မ်ား ၊ ျမသန္းတင့္

 ပုဂံစာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ စစ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာအုပ္မ်ား ၊ ျမသန္းတင့္

အတြဲ ၁ မွ ၁၀ အထိ စာအုပ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။
အတြဲ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ စာအုပ္ကို မစုႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနပါသည္။


 
အတြဲ ၁ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၅-၉-၁၉၆၅ ။ မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ကိုဝင္းေဖ

အတြဲ ၁ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၅-၉-၁၉၆၅ ။ အတြင္း ပန္းခ်ီ - ေမာင္စံတိုး


အတြဲ ၂ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁-၉-၁၉၆၅ ။


အတြဲ ၃ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၉-၁၉၆၅ ။
(ဒုတိယတြဲ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀သည့္ေန႔ႏွင့္ တစ္ရက္တည္း) အတြဲ ၄ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၁၀-၁၉၆၅ ။ မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ဦးစန္းလြင္အတြဲ ၄ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၁၀-၁၉၆၅ ။ အတြင္း ပန္းခ်ီ - တင္လွဝင္း အတြဲ ၅ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၁၁-၁၉၆၅ ။  မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - တင္လွ၀င္း အတြဲ ၅ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၁၁-၁၉၆၅ ။  အတြင္း ပန္းခ်ီ - ကိုမ်ိဳးညြန္႔အတြဲ ၆ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ေပၚဦးသက္  အတြဲ ၇ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၁-၁၉၆၆ ။  မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ကိုမ်ိဳးညြန္႔အတြဲ ၈ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၂-၁၉၆၆ ။  မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ဦးေသာင္းဟန္အတြဲ ၈ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁-၂-၁၉၆၆ ။  အတြင္း ပန္းခ်ီ - ကိုမ်ိဳးညြန္႔အတြဲ ၉ ၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၆ မတ္ ၁ ။ မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ဦးအုန္းလြင္

အတြဲ ၁၀ ၊ ၁-၇-၁၉၇၂ေယာမင္းၾကီးစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၁ ဇူလိုင္လ

* * * * * * * * *

1 comment:

Unknown said...

စစ္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာအုပ္ကို ေဒါင္းလုပ္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွာျဖစ္ျဖစ္ဖတ္ခ်င္ပါတယ္ ဘယ္လိုဖတ္ရမလဲဗ်ာ ျပည္ပမွာဆုိေတာ့ စာအုပ္၀ယ္ဖို႔မလြယ္လုိ႔ပါ ေက်းဇူးျပဳျပီးကူညီပါ

Post a Comment