10.11.11

ေဇာ္၀င္းကို ၊ အဖတ္ဆည္မရရင္ျဖင့္..။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္  ျမန္မာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေရြးခ်ယ္ စုစည္း တင္ဆက္သည့္ အစီအစဥ္ အျဖစ္ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ စာအုပ္တိုက္မွ ေနျခည္ထဲတြင္ ေရႊကိုျမင္သည္ ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ကို ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေဇာ္၀င္းကို၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည့္ အဖတ္ဆည္မရရင္ျဖင့္ ကို အထက္ပါစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၉၄ - ၉၈ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာေဇာ္၀င္းကိုႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


* * * * * * * * * *

1 comment:

သဒၶါလိႈင္း said...

အဖိုးတန္တဲ့ စာေတြ ဖတ္ရလို႔ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ရွင္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း စာေရးဆရာႀကီးေတြရဲ႕ စာေတြ ဖတ္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ခင္မင္ေလးစားလ်က္
သဒၶါလိႈင္း

Post a Comment