7.11.11

လူထုေဒၚအမာ ၊ ျမန္မာရနံ႔ပါတဲ့ ပန္းခ်ီ..။


ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ

လူထုေဒၚအမာ

ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ၁ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၉၇ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၆ - ၉၆ ။

ဆရာမၾကီး လူထုေဒၚအမာ၏ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ စာအုပ္မွ  ျမန္မာရနံ႔ပါတဲ့ ပန္းခ်ီ ေဆာင္းပါးကို ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ခ်မ္းေအး

 စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆရာမၾကီး လူထုေဒၚအမာ ၏ အမွာ...။
* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment