2.11.11

၁၈၅၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာတို႔၏ ဇာတ္သဘင္ႏွင့္ ရုပ္ေသးပြဲမ်ား။


ဆရာ တကၠသုိလ္ေန၀င္း ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည့္ အင္း၀ေရႊနန္းေရာက္ ျဗိတိသွ် သံအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (၁၈၅၅) စာအုပ္တြင္ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္က ျမန္မာတို႔၏ ဇာတ္သဘင္ႏွင့္ ရုပ္ေသးပြဲမ်ားအေၾကာင္း ျဗိတိသွ်တို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည့္ အခန္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည့္ စာအုပ္မွ တိုက္ရိုက္ကူးယူ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အက်ိဳးအလို႔ငွါ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဤစာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်သံအဖြဲ႔သည္ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဗိတိသွ်ပိုင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ မင္းတုန္းမင္း အုပ္စိုးေနသည့္ အမရပူရ နန္းျမိဳ႕ေတာ္သို႔ ဧရာ၀တီျမစ္အတိုင္း ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ လမ္းခရီး တေလွ်ာက္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသမွ်ကို သံအဖြဲ႔၀င္ Henry Yule က စာျဖင့္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ Henry Yule က သူ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့သည့္ ျမန္မာတို႔၏ ဇာတ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ရုပ္ေသးပြဲမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ဆိုင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကို မူရင္းစာအုပ္အတိုင္း ကူးယူတင္ျပအပ္ပါသည္။


 Credit to - http://diglib.colgate.edu,   Photographer   Klier, P.

၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း ျမန္မာ့ ဓါတ္ပံု

* * * * * * *

၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃

ျဗိတိသွ်မစ္ရွင္ သံအဖြဲ႔သည္ မေကြးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ညအိပ္ ရပ္နားၾကပါသည္။ ယေန႔ညေနဘက္တြင္ ျဗိတိသွ်မစ္ရွင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျမန္မာဇာတ္သဘင္ကို ၾကည့္ရႈခြင့္ ရၾကပါသည္။ ယင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းအခ်က္ အားလံုးကိုသာ ျပည့္ျပည္စံုစံု မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားရပါက ဤမွတ္တမ္းတြင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဧည့္ခံသူ အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ ျမိဳ႕၀န္မင္းက ျမန္မာရုပ္ေသးႏွင့္ ဇာတ္သဘင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စီစဥ္ထားေလရာ သံအမတ္ၾကီး အာသာဖယ္ရာက ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို သြားေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပါသည္။

ရုပ္ေသးႏွင့္ ဇာတ္ပြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ျမန္မာတူရိယာတီး၀ိုင္း အျပည့္အစံု ပါရွိသည္။ ျမန္မာတီး၀ိုင္း၌ အဓိက တူရိယာ ပစၥည္းကား ပတ္ဆိုင္းဟု ေခၚျပီး အရြယ္အစားစား သံစဥ္အလိုက္ စီထားေသာ ဗံုငယ္ ၁၈ လံုးမွ အလံုး ၂၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ ဆိုင္းဆရာက အသံကို ညွိရာတြင္ ဗံုမ်ားေပၚ၌ တပ္ထားသည့္ ရႊံ႕ေစးစိုထိုင္းထိုင္း (ပတ္စာ) ကို လက္မျဖင့္ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့၍ ညွိရပါသည္။ ေနာက္ တူရိယာတစ္ခုကား ေၾကးေနာင္ေခၚ ေၾကးေမာင္းငယ္မ်ား ပတ္ပတ္လည္ စီထားသည့္ ပစၥည္း ျဖစ္ျပီး တီးသူက အလယ္မွထိုင္၍ တုတ္ေခ်ာင္း (လက္ခတ္) ႏွစ္ခုုျဖင့္ တီးခတ္ရေလရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ယင္းေၾကးေနာင္၏ အသံက အထူးသာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ထင္မိပါသည္။

က်န္တူရိယာမ်ားမွာ ႏွဲ ႏွစ္လက္မွ သံုးလက္၊ လင္းကြင္းပတ္မ၊ ၀ါးလက္ခုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပပါ တူရိယာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ျမန္မာဇာတ္သဘင္ႏွင့္ ရုပ္ေသးမ်ား ကျပရာတြင္ သံုးျပီး ဂီတအႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအတြက္ သံုးသည့္အျခား တူရိယာ ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ၄င္းတို႔အနက္ အထင္ရွားဆံုးကား ျမန္မာေစာင္းေကာက္ႏွင့္ ၀ါးပတၱလားတို႔ပင္ ျဖစ္၏။

ျမန္မာေစာင္းမွာ အေနာက္တိုင္းမွ ေစာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ေထာင္၍ မတီးရဘဲ တီးသူ၏ ေပါင္ေပၚတင္ျပီး တီးရပါသည္။ ေအာက္ခံအိုးတြင္ ကၽြဲသားေရ က်က္ထားျပီး ပိုးၾကိဳး ၁၃ ၾကိဳး ရွိပါသည္။ ျမန္မာေစာင္းသည္ နားေထာင္၍ သာယာေသာ တူရိယာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၀ါးပတၱလားကား လြယ္ကူစြာ ရႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အလြန္သာယာသည့္ တူရိယာသံမ်ား ထြက္ေပၚပါသည္။ ယင္းတူရိယာမ်ိဳးကို အိႏၵိယျပည္တြင္ မေတြ႔ရေသာ္လည္း အာရွတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ အလားတူ တူရိယာပစၥည္းမ်ိဳး အသံုးျပဳေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ားသည္လည္း ၀ါးပတၱလားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ တူရိယာ ပစၥည္းတခုကို တီးမႈတ္ေလ့ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

၀ါးပတၱလားဆိုသည္မွာ တလက္မခြဲခန္႔ ဗ်က္ရိွေသာ ၀ါးအျပား ၁၈ ခုမွ ၂၄ ခုအထိကုိ ၾကိဳးျဖင့္ဆိုင္းျပီး လျခမ္းသ႑ာန္အိမ္တြင္ တပ္ဆင္ကာ တုတ္ေခ်ာင္း (လက္ခတ္) မ်ားျဖင့္ တီးရ၏။ ၀ါးျပားမ်ားကို တပ္ဆင္ရာတြင္ ခံုးေနသည့္ဘက္ကို အေပၚမွ ထားရ၏။ တူရိယာသံစဥ္ အနိမ့္အျမင့္ ရရွိေအာင္ကား ၀ါးျပားမ်ားကို အထူအျပား ညွိ၍ လိုအပ္သည့္အသံကို ျဖစ္ေပၚေစရ၏။ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးသည့္ပစၥည္းမ်ားက အဖိုးမတန္ေသာ္လည္း အသားက်ျပီးေသာ ၀ါးပတၱလားေဟာင္းမ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ားက အလြန္တန္ဖိုးထား ျမတ္ႏိုးသည္ဆို၏။

ယင္းသို႔ ပိုင္ရွင္တန္ဖိုးထားသည့္ ၀ါးပတၱလားတခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပတၱလားမွာ ၀ါးမဟုတ္ဘဲ ၀ါးျပားမ်ား ေနရာတြင္ သံျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ သံပတၱလား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသံပတၱလားကို သာယာ၀တီ မင္းတရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘုရင့္လက္ရာျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ သာယာ၀တီမင္းကား ဘုရင္အလုပ္ထက္ သံပန္းဘဲအလုပ္ကို ပိုမိုကၽြမ္းက်င္သူဟူ၍ ဆိုရမလို ျဖစ္ေနေတာ့၏။ သံပတၱလား၏ အသံက မဆိုးလွေသာ္လည္း ၀ါးပတၱလားေလာက္ အသံခ်ိဳျခင္း မရွိဟု ထင္မိပါသည္။

အျခားတူရိယာ ပစၥည္းတခုကား ၾကိဳး ၃ ေခ်ာင္းတပ္ ရွည္ေမ်ာေမ်ာႏွင့္ ဂီတာတလက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ မိေက်ာင္းတေကာင္၏ ပံု ျပဳလုပ္ထားျပီး ျမန္မာတို႔က ယင္းတူရိယာကို “မိေက်ာင္း” ဟုပင္ေခၚပါသည္။ တီးပံုတီးနည္းကား အဆိုပါ မိေက်ာင္းကို တီးသူ၏ ေရွ႕တည့္တည့္ ေျမၾကီးေပၚတြင္ ခ်ထားျပီး တီးခတ္ရပါသည္။

ျမန္မာဇာတ္သဘင္အေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။

ျမန္မာဇာတ္သဘင္ ကျပသည့္ ဇာတ္ခံုကား ေျမၾကီးေပၚတြင္ ဖ်ာခင္းထားသည့္ ေနရာပင္ျဖစ္၏။ ကျပသည့္ေနရာ ေရွ႕တည့္တည့္ႏွင့္ ၀ဲယာဘက္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ၾကီးမ်ား ထိုင္ၾကည့္ရန္အတြက္ ၀ါးျဖင့္ စင္ျမင့္မ်ား ထိုးထား၏။ သာမန္ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္မ်ားကား ေျမၾကီးေပၚတြင္ပင္ ေနရာအလြတ္ရွိရာ၌ ထိုင္ၾကည့္ၾကရ၏။

သဘင္ပညာရွင္မ်ား ကျပသည့္ေနရာ (တနည္းအားျဖင့္ ဇာတ္စင္) ၏) အလယ္ဗဟို တည့္တည့္တြင္ သစ္ပင္ သို႔မဟုတ္ သစ္ကိုင္းတခု စိုက္ထူထားျပီး ကျပသူတို႔က ထိုသစ္ကိုင္းကိုပင္ ဗဟုိျပဳ၍ ကျပၾက၏။ အကယ္၍ ကျပေနသည့္ အခန္းက ေတာခန္း သို႔မဟုတ္ ဥယ်ာဥ္ခန္း ျဖစ္ပါက သစ္ပင္သည္ သဘာ၀က်မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာခန္းေတာင္ခန္း မဟုတ္ပါလွ်င္လည္း ဇာတ္စင္အလယ္၌ သစ္ပင္ရွိေနျခင္း အဓိပၸါယ္ကို ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ဇာတ္ကေနသူမ်ားအတြက္ မီးအလင္းေရာင္ကား ေရနံဆီ သို႔မဟုတ္ ေရနံစိမ္ထားေသာ ၀ါဂြမ္းေစ့မ်ား ထည့္ထားသည့္ ေျမအိုးမ်ားကို မီးထြန္းညွိထားျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထိုမီးတိုင္မ်ားကို ကျပသည့္ေနရာ ပတ္ပတ္လည္တြင္ ထြန္းညွိ၍ထားရာ ရံဖန္ရံခါ မီးတိုင္တတိုင္ ေရနံကုန္သြားလွ်င္ ကျပသူမ်ားထဲမွ တေယာက္ေယာက္က ဇာတ္ကေနယင္း ေရနံျဖည့္ေလာင္းရသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္၏။

ကျပသည့္ေနရာ တဖက္တြင္ကား ဇာတ္ပစၥည္းမ်ားထည့္သည့္ ေသတၱာတလံုး ထားရွိ၏။ ထိုဇာတ္ေသတၱာကိုပင္လွ်င္ ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္အရ ရွင္ဘုရင္အခန္းပါလာလွ်င္ ဘုရင္၏ ရာဇလႅင္အျဖစ္ အသံုးျပဳရ၏။ ျမန္မာဇာတ္သဘင္ ဆိုသည္မွာလည္း ဇာတ္တိုင္းလိုလို ဘုရင္ထြက္သည့္ အခန္းမ်ား ပါရွိတတ္၏။

ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္သည့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကလည္း ဘုရင္မ်ား၊ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊ မင္းသမီးမ်ား၊ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ မွဴးၾကီးမတ္ရာမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ကား ျမန္မာဇာတ္သဘင္၏ ဇာတ္လမ္းကို လံုး၀ နားမလည္ခဲ့ပါ။ ဇာတ္တိုင္းလိုလို ေခါင္းေဆာင္ဇာတ္လုိက္မွာ မင္းသားတပါး ျဖစ္တတ္၏။ သူ၏ အပါးတြင္လည္း လူရႊင္ေတာ္အျဖစ္ ဟာသကြက္မ်ား ဖန္တီးသူ တပည့္တေယာက္လည္း ပါတတ္၏။ မင္းသားႏွင့္ ေမတၱာသက္၀င္ ခ်စ္ခင္ေနေသာ မင္းသမီးတဦးကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္၏။ ဇာတ္ေကာင္ေတြက ေျပာဆုိသည့္ စကားမ်ားက အလြန္ရွည္လ်ားေလရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖို႔ ၾကာရွည္ သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ျငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

ျမန္မာဇာတ္သဘင္ ကျပပံုကို အကဲခတ္ၾကည့္ရသည္မွာ ဇာတ္လမ္း ကူးေျပာင္းသြားပံုက ေႏွးေကြးလြန္းလွသျဖင့္ ဇာတ္၏ ဆံုးခန္းေရာက္ရန္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမိပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ ။   ။ မစၥတာ ခေရာ့ဒ္ဖို႔၏ ယိုးဒယားျပည္သြား မွတ္တမ္းတြင္ ယိုးဒယားရာမ ဇာတ္တခုသည္ ရက္သတၱ ၃ ပတ္ၾကာေအာင္ကမွ ဇာတ္လမ္းဆံုးသည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏။)

ျမန္မာဇာတ္သဘင္၌ ဇာတ္ေကာင္အခ်င္းခ်င္း စကားေျပာရာတြင္ သီခ်င္းဆို၍ ေျပာျခင္းက မ်ားေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။ မၾကာခဏ မင္းသမီး မင္းသားတို႔ ကခုန္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းကိုလည္း ျမင္ရပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင္ အလွမ္းေ၀းသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ျမန္မာဇာတ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ကား အမ်ိဳးသမီး ဇာတ္ေကာင္မ်ားေနရာ၌ ေယာက်္ားကေလးမ်ားက မိန္းကေလးလို ၀တ္စားျပီး ကျပၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳး ပရိသတ္မ်ား အဖို႔တြင္ကား ဇာတ္ပြဲထက္ ရုပ္ေသးက ပို၍ ေခတ္စား လူၾကိဳက္မ်ားပံု ရပါသည္။ ရုပ္ေသးကျပရန္ အတြက္ ၀ါးျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အလ်ားေပ ၃၀ ခန္႔ ရွည္ေသာ စင္ျမင့္တခု ထိုးထား၏။ ထိုစင္ျမင့္၏ တဖက္အစြန္တြင္ ဘုရင့္နန္းေတာ္ခန္း ကျပရန္ ပုလႅင္ငယ္တခု တင္ထားျပီး တဖက္အစြန္တြင္မူ ေတာခန္း ေတာင္ခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ သစ္ကိုင္းသစ္ခက္ အနည္းငယ္ ထားရွိ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေနျဖင့္ ရုပ္ေသးကို ၾကည့္ရသည္မွာ ျမန္မာဇာတ္သဘင္ ကျပပံုႏွင့္ တူေနသည္ကို ျမင္ရပါသည္။ ျပကြင္း ျပကြက္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္တို႔ ေျပာဆိုေသာ စကားမ်ားကအစ ရိုးရိုးဇာတ္ပြဲႏွင့္ မျခားလွပါ။ သ႑ာန္လုပ္ သရုပ္ေဖာ္ရာတြင္ ရုပ္ေသးက ဇာတ္သဘင္ထက္ ပိုမိုလြယ္ကူ၍ဘဲလား မေျပာတတ္။ ရုပ္ေသးပြဲတြင္ နတ္၊ နဂါး၊ ရထားပ်ံ စေသာ တန္ခိုးဣုဒၶိပါဒ္ ဆန္းဆန္းျပားျပား အခန္းေတြ ပိုမိုထည့္သြင္း ကျပၾကဟန္ တူပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရုပ္ေသးဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ေဂါတမ ဗုုဒၶ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ကျပျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဗုုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လူဇာတ္ေကာင္မ်ား သရုပ္ေဆာင္ျခင္းငွာ မသင့္ေလ်ာ္ဟု သတ္မွတ္ ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ ရုပ္ေသးျဖင့္ ကျပၾကျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။

ရုပ္ေသးပြဲမွ အရုပ္မ်ားကား အျမင့္ ၁၀ လက္မမွ ၁၅ လက္မခန္႔သာရွိျပီး အရုပ္ ၾကိဳးဆြဲသူမ်ားက အထူး ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းစြာ ဆြဲ၍ ကျပႏိုင္ၾကပါသည္။

ျမန္မာဇာတ္သဘင္တို႔တြင္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကား၊ ရိုင္းျပေသာ အျပဳအမူမ်ား မည္သည့္အခါမွ မၾကားရ မျမင္ရဟု ေျပာသံၾကားဘူးပါသည္။ စကားလံုးမ်ား အေၾကာင္းကိုကား ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္က ဘာသာစကား နားမလည္၍ မေျပာႏို္င္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရိုင္းျပေသာ အျပဳအမူ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ သတိျပဳမိပါသည္။

ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္ထက္ပိုျပီး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားျပီး တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အေတာ္ၾကာၾကာ ေနခဲ့ဘူးသူ မစၥတာ အိုလ္ဒ္ဟမ္၏ မွတ္တမ္းမွ ျမန္မာဇာတ္သဘင္ အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

“ကၽြႏု္ပ္သည္ ျမန္မာဇာတ္ပြဲ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၾကည့္ရႈခဲ့ရျပီးျဖစ္ရာ ဇာတ္ခံုေပၚ၌ က ျပပံုမ်ားအရ ျမန္မာတို႔၏ လက္ရွိယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနကို စဥ္းစားရ အေတာ္ခက္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ျမန္မာတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ေရးအေပၚ ခပ္ေပါ့ေပ့့ါဆဆ သေဘာထားၾကဟန္တူသျဖင့္ ဇာတ္ခံုေပၚမွ အိမ္ေထာင္ေရး ဆက္ဆံမႈအေၾကာင္း က ျပပံုကို ၾကည့္ယင္း ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ၾကပံုရ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ဇာတ္သဘင္မ်ား၌ သရုပ္ေဆာင္ က ျပပံုသည္ လက္ေတြ႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ ေနထိုင္ပံု အေျခအေနႏွင့္ မတူဟူ၍ကား ဆိုႏိုင္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဇာတ္ပြဲမ်ား၌ ကျပပံုမ်ားသည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။”

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔အေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိသူ သံအမတ္ၾကီး ေမဂ်ာဖယ္ယာက ယင္းေ၀ဖန္ခ်က္ကို လံုး၀သေဘာမတူရံုမက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမဂ်ာဖယ္ယာက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေရးသားခဲ့ပါသည္။

“ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ပင္ကိုယ္သဘာ၀ စရိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုသို႔ ေ၀ဖန္ထားျခင္းကို ျပင္ဆင္ရန္ အထူး လုိအပ္ေနေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္က ျမန္မာဇာတ္သဘင္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၾကည့္ခဲ့ဘူးရာ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ဘြယ္ရာ ရိုင္းျပေသာ အျပဳအမူဟူ၍ လံုး၀ မျမင္ဘူးခဲ့မိေခ်။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာဇာတ္ပြဲမ်ား၌ဆိုလွ်င္ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ထဲတြင္ ဥေရာပတိုက္သားဆို၍ ကၽြႏု္ပ္တဦးတည္းသာ ရွိေန၏။ သို႔စဥ္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္၏ အျမင္တြင္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ၊ ရိုင္းျပမႈဟူ၍ တၾကိမ္တခါမွ် သတိမျပဳမိခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံရေပမည္။ တခါတရံ အနည္းငယ္ ၾကမ္းေသာ ဟာသ ပ်က္လံုးမ်ား ရွိတတ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ျပဇာတ္မ်ား၌ ထိုထက္ပိုၾကမ္းသည့္ ျပကြက္မ်ားကို ပြဲၾကည့္ပရိသတ္က ရိုင္းျပစြာ ဟစ္ေအာ္ ဆူပူၾကျခင္းက ပိုဆိုးသည္ဟု ဆိုႏို္င္ပါသည္။ တခါက နယ္ဇာတ္ပြဲတခု၌ ျမန္မာ၀န္ေထာက္မင္းက “ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္လွ်င္ ဤျပကြင္း ျပကြက္မ်ိဳး ျမင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း မျပပါက မည္သို႔လွ်င္ ေမာင္ႏွင့္ႏွမ သားႏွင့္အမိ အတူယွဥ္ထိုင္၍ ပြဲၾကည့္ႏို္င္ပါမည္နည္း” ဟု ကၽြႏု္ပ္အား ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့ဘူးပါသည္။ အိုလ္ဒ္ဟမ္၏ ေ၀ဖန္ခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္ ကန္႔ကြက္ရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းကား ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ပင္ကိုယ္စရိုက္အားျဖင့္ အလြန္ရိုင္းျပ ရုန္႔ရင္း ၾကမ္းတမ္းသေယာင္ မွတ္ခ်က္ခ်ထား ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္၏။”

အမွန္အားျဖင့္ မစၥတာ အိုလ္ဒ္ဟမ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ သဘင္ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔တဖြဲ႔ လာေရာက္ ကျပသည့္ ျမန္မာဇာတ္ပြဲတခုကို ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕၌ ၾကည့္ရႈခဲ့ရရာမွ သူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အမွန္ေတာ့လည္း သူ ေမာ္လျမိဳင္၌ ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ဇာတ္ပြဲမွ ျပကြက္မ်ားကို မင္းေနျပည္မွ ဘုရင္မင္းျမတ္ မွဴးၾကီးမတ္ရာမ်ား ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္လည္း ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု မဆိုႏို္င္ပါေခ်။ (စာမ်က္ႏွာ ၅၈ - ၆၇)


၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျဗိတိသွ် သံအဖြဲ႔သည္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕သို႔ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ ညဘက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာဇာတ္ပြဲတခုကို ၾကည့္ရပါသည္။ ပြဲခင္း၌ ေရနံဆီျဖင့္ ထြန္းညွိထားေသာ မီးတိုင္မ်ားမွ မီးခိုးမ်ား၊ မိႈင္းမ်ား အလြန္ထြက္သည့္ျပင္ အပူရွိန္ကလည္း အေတာ္ျပင္းေသာေၾကာင့္ ပြဲၾကည့္ရသည္မွာ သက္သာျခင္း မရွိလွပါ။

ပြဲစ စခ်င္း ပထမဆံုး ထြက္ေသာအခန္းမွာ ျမန္မာ၀န္ၾကီးမ်ား မိမိတို႔၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးဖြဲ႔ဆိုထားသည့္ စာရွည္ၾကီးကို ရြတ္ယင္း ပတ္ခ်ာလည္  လွည့္ပတ္ကသည့္ အခန္းျဖစ္ပါသည္။ ဇာတ္ပြဲထဲမွ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ျမန္မာဘုရင့္နန္းေတာ္မွ တကဲ့ ၀န္ၾကီးအစစ္မ်ားလို ၀တ္စားဆင္ယင္ ထားေသာ္လည္း အျပည့္အစံု မဟုတ္ဘဲ အျဖဴေရာင္ ၀န္အက်ၤ ီရွည္သာလွ်င္ ၀တ္ထားပါသည္။

၀န္ၾကီးမ်ား၏ ေနာက္တြင္ကား အမ်ိဳးသမီး ေလးေယာက္က သီခ်င္းလည္းဆို ကလည္းကယင္း လိုက္ပါလာၾကပါသည္။ မိန္းကေလးမ်ား၏ ကခုန္ပံု၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ လႈပ္ရွားပံုတို႔မွာ ႏြဲ႔ေႏွာင္းလွပသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ယင္းသို႔ သီခ်င္းဆိုျပီး ကခုန္သူ မင္းသမီး ၄ ေယာက္၏ ေနာက္မွ လူရႊင္ေတာ္တဦးကလည္း လိုက္ပါလာ၏။ ထိုလူကား မင္းသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ လိုက္အတုယူကာ ကိုးယိုးကားယား ကျပျခင္းျဖင့္ ပရိသတ္အား ပြဲက်ေစပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ လူရႊင္ေတာ္က ေရွ႕မွ လမ္းပိတ္ဆို႔ တားဆီးဟန္ျပဳရာ မင္းသမီးက ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ယပ္ေတာင္ျဖင့္ လူရႊင္ေတာ္အား အသာ လွမ္းရိုက္သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၇၉ - ၈၀)


၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ 

ထိုေန႔ ညဘက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စေလျမိဳ႕ေပၚသို႔တက္ျပီး ျမန္မာဇာတ္ပြဲတခု ၾကည့္ရျပန္ပါသည္။ စေလျမိဳ႕ကို အပိုင္စားရသူကား ျမန္မာႏိုင္ငံ ထီးနန္းကို ဆက္ခံရမည့္ နန္းလ်ာျဖစ္သူ အိမ္ေရွ႕မင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအိမ္ေရွ႕မင္းသည္ အဂၤလိပ္တို႔အေပၚ လိုလိုလားလား ရွိဟန္မတူဟု ၾကားသိထားရသျဖင့္ သံအမတ္ၾကီး အေနျဖင့္ ျမန္မာတို႔ဘက္မွ စိတ္ထိခိုက္ ျငိဳျငင္ေစမည့္ အျပဳအမူမွန္သမွ် အထူးသတိထား ေရွာင္ေနရပါသည္။

ျမန္မာဇာတ္ပြဲအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ကား အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလိုေတာ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာဇာတ္သဘင္မ်ားအနက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ပြဲပင္ျဖစ္သည္ ဟူ၍သာ ဆိုခ်င္ပါေတာ့သည္။ ပြဲၾကည့္ေနစဥ္ ျမိဳ႕၀န္မင္း ကိုယ္တိုင္က အေပၚပိုင္း အ၀တ္အစား ၀တ္ထားျခင္း မရွိပါ။ 

ျမန္မာ အၾကိဳေတာ္အဖြဲ႔က ျမိဳ႕၀န္မင္းအား ယင္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္အျပစ္တင္သည္ဟု ထင္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနာက္ေန႔နံနက္ သံအမတ္ၾကီးထံ လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ေသာအခါ ျမိဳ႕၀န္မင္းသည္ ေကာင္းမြန္သပ္ရပ္စြာ ၀တ္စားထားျပီး သူ၏ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားပါ အတူေခၚလာ၍ ရည္မြန္စြာ ႏႈတ္ဆက္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၈၄)


၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ 

ျမင္းျခံျမိဳ႕၌ ညအိပ္ ၾကပါသည္။ ျမင္းျခံ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မီးသေဘၤာမ်ား ရွိရာသို႔ လူစုလူေ၀းႏွင့္ လာေရာက္ျပီး အထူးအဆန္းသဖြယ္ ၀ိုင္းအံုၾကည့္ေနၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေနၾကပါသည္။

ထိုေန႔ညေနဘက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာရုပ္ေသးပြဲတခုကို ၾကည့္ရႈရေလရာ အရုပ္မ်ားကို ၾကိဳးျဖင့္ဆြဲ က ပံု ကအစ ၾကည့္ခဲ့ရသမွ်အနက္ အေကာင္းဆံုး ရုပ္ေသးဇာတ္အဖြဲ႔ဟု ဆိုရပါမည္။ ထိုေန႔ည တင္ဆက္ကျပေသာ ဇာတ္လမ္းကား ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္း ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာ မင္းသားဘ၀အေၾကာင္း ဖခင္မင္းၾကီးႏွင့္ မွဴးၾကီးမတ္ရာတို႔က ၀ိုင္း၀န္း ေတာင္းပန္သည့္ၾကားမွ ဘုရားေလာင္း မင္းသားသည္ မင္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔ပယ္ကာ ေတာထြက္ တရားရွာပံု အေၾကာင္းတို႔ကို သရုပ္ေဖာ္ ကျပသည့္ ဇာတ္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းဇာတ္လမ္းကို က ျပရာတြင္ ဘုရားေလာင္း မင္းသားအား ေတာထြက္ခ်င္စိတ္ေပ်ာက္ေအာင္ နန္းတြင္းသူ လွပ်ိဳျဖဴ အေခ်ာအလွမ်ားျဖင့္ ျဖားေယာင္းပံု၊ ဖခင္ ဘုရင္ၾကီး ကိုယ္တိုင္က သားေတာ္အား မင္းစည္းစိမ္ကို မစြန္႔လႊတ္ရန္ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုပံု၊ စသည့္ အခန္းမ်ား ပါရွိရာ ဘုရင္ၾကီး၏ ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ယင္း ျမန္မာပရိသတ္တြင္ တ၀ါး၀ါး ပြဲက်ေနသည္ကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရင္ၾကီးသည္ ဟာသေႏွာ၍ စကားေျပာသြားျခင္း ျဖစ္ရမည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ဘုရားေလာင္း၏ ဖခင္ ဘုရင္ၾကီး ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ဤသို႔ ဟာသ ပ်က္လံုးဆန္သည့္ စကားမ်ိဳး ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ား၌ ေရးသားထားျခင္း မျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ရုပ္ေသးသဘင္ ပညာရွင္မ်ားက ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ဟာသကြက္မ်ား တီထြင္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ရမည္ ဟူ၍ကား ျမန္မာဘာသာ တတ္ကၽြမ္းနားလည္သူ သံအမတ္ၾကီး အာသာဖယ္ယာက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈ - ၁၃၉)

 
၁၈၅၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ 

ယေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သံအဖြဲ႔ စံအိမ္ေတာ္ ဆင္၀င္ေရွ႕၌ (အမရပူရျမိဳ႕ေတာ္ ရွိ သံအဖြဲ႔ စံအိမ္) ျမန္မာဇာတ္ပြဲတခု ခင္းက်င္းျပသရာ အလြန္ပင္ သရုပ္ေဆာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေသာ ဇာတ္ပြဲျဖစ္ေနပါသည္။ ဇာတ္လမ္းက ခ်စ္သူ လူငယ္ ေမာင္မယ္ႏွစ္ဦး ေမတၱာရွိေနၾကသည္ကို မိန္းကေလး၏ အကိုက သေဘာမတူဘဲ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သည့္ ဇာတ္ျဖစ္ျပီး ရယ္စရာ ဟာသကြက္မ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာ သရုပ္ေဆာင္ ကျပသြားႏိုင္သည့္ ဟာသဇာတ္ျမဴးတခုဟု ဆိုရပါမည္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးလည္း ၾကံရာမရသည့္ အဆံုး၌  ခိုးရာလိုက္ေျပးၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကျပီးေနာက္ တည ေယာက်္ားကေလးက ခ်စ္သူအား လာခိုးရာတြင္ မိန္းကေလး၏ အစ္ကို (ေယာက္ဖေလာင္း) ကို သူ၏ ခ်စ္သူအထင္ျဖင့္ မွားျပီး ထမ္းေျပးပံုကို ဇာတ္ကြက္ဆင္ ကျပသြားပါသည္။ ယင္းဇာတ္၌ သရုပ္ေဆာင္သူတို႔ေျပာေသာ စကားမ်ားက ၾကိဳတင္ဇာတ္ညႊြန္း ေရးထားသည္ကို အလြတ္က်က္ ေျပာပံုမ်ိဳးႏွင့္ မတူဘဲ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက သရုပ္ေဆာင္သြားယင္း လက္တမ္း ေျပာသြားၾကပံုရပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈၇)

 * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment