11.10.11

မင္းေက်ာ္ ၊ ေခြးညိဳ..။


စာေရးဆရာမင္းေက်ာ္၏ ငယ္ဘ၀အေၾကာင္း ကုိယ္တိုင္ေရးတၳဳပၸတၱိစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာတိုက္စိုး၏ အမွာစာႏွင့္ မူရင္း စာေရးဆရာ၏ အမွာစာမ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအလို႔ငွါ ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ပါသျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ ဤစာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ မင္းေက်ာ္ ၊ ေခြးညိဳ

ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ၊ ပထမအၾကိမ္
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - စံတိုး(၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ စာရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္)


စာေရးဆရာ မင္းေက်ာ္ ႏွင့္ ဆိုင္ရာ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား။

http://www.shweamyutay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3401:aug-2011&catid=102:2008-06-08-20-02-17&Itemid=656

http://www.zaygwet.com/literature.php?id=228

http://www.shweamyutay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1396:2009-07-20-12-18-53&catid=90:2008-06-08-19-55-01&Itemid=682

မင္းေက်ာ္ ၊ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာမ်ား    http://www.mediafire.com/?0gdfizmnzoi

* * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment