17.10.11

ထက္ေက်ာ္ ၊ နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ "ေလဘာယူနီယံ" ရဲ႕ သဘာပတိမိန္႔ခြန္း။


ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၄၂ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃ - ၁၀၇ မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္းကို 
အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွသူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
Photo - http://www.bl.uk (British Library)

* * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment