12.10.11

မႏၱလာေမာင္မွတ္ၾကီး ၊ ႏု ႏွင့္ ေဒါင္း


ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၄၂ ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၉ - ၁၂၂ မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္းကို 
အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွသူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။


ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း ၊ ဓါတ္ပံုကို ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၃၇ ၊ ၁၂/၂၀၁၀ မွ ယူပါသည္။

ဓါတ္ပံုကို ဦးႏု ၏ ငါးႏွစ္ရာသီ ျမန္မာျပည္ စာအုပ္မွ ယူပါသည္။


* * * * * * * * * * * *

2 comments:

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါခင္ဗ်ာ-
က်ေနာ္လာေရာက္ မွတ္သား ဖတ္သြားပါတယ္။

Thu said...

Title is "Daung and Nu", however, that is mostly shown Daung's views rather than Nu. Author Mg Hmarkyi should titled "Daung's view on Nu".
Thanks !

Post a Comment