11.10.11

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၊ သက္ရွိ ရာဇ၀င္။


ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ သက္ရွိရာဇ၀င္ စာအုပ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္က ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ခန္႔က ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ပုဂၢဳိလ္ၾကီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ကိုယ္တိုင္ ေမးျမန္းျပီး ေရးသားထားခဲ့သည့္ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုခ်ိန္ ဖတ္လွ်င္ေတာ့ အေျဖထြက္ျပီး ျဖစ္သည့္ သခ်ၤာပုစၧာတစ္ပုဒ္ကို အဆံုး အေျဖမွ အစသို႔ ေနာက္ျပန္ ျပန္ဖတ္သလို အေျဖကိုသိျပီး ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ ရခဲ့ျပီးသည့္ အေျဖသည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည့္ျဖစ္ေစ၊ ၾကိဳက္သည့္ျဖစ္ေစ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္သက္သည့္ျဖစ္ေစ မုန္းသည္ျဖစ္ေစ စာဖတ္သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ေျပာင္းလဲလို႔မရေတာ့သည့္ အေျဖမ်ား ျဖစ္ေနပါျပီ။

ဤစာအုပ္ကို အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈမရႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ စိတ္၀င္စားသူမ်ား အျမည္းေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျမင္ဖူးျပီး ရည္ညႊန္း အသံုးျပဳႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ား၏ မူရင္းေနရာသည္ သက္ရွိရာဇ၀င္ စာအုပ္မွသာ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာအင္တာနက္ေလာကတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဤစာအုပ္၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၊ သက္ရွိ ရာဇ၀င္

ပထမအၾကိမ္ ၊ သမာမိတၱ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပညာေရးစာအုပ္ ျဖန္႔ခ်ိေရး ဌာန ၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ၊
ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ Unity Publishing House ၊ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၊

ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး ၊ ဒီဇိုင္း - ခြန္ေက်ာ္စြာ

ဦးသိမ္းေမာင္
ႏိုင္ငံေတာ္ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ (၁၇ ဇူလိုင္ ၁၈၉၀ - ၁၁ မတ္ ၁၉၇၅) ေပါင္းတည္ျမိဳ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေန၀င္း
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ၁၄ ေမ ၁၉၁၁ - ၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၁ ၊ ျပည္ခရိုင္ ေပါင္းတလည္ျမိဳ႕


ဦးေက်ာ္ျငိမ္း
စက္မႈလက္မႈဌာန၀န္ၾကီး ၊ ၁၉ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၁၃ - ၂၉ ဇြန္ ၁၉၈၆ ၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕ ဦးဗေဆြ
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ သတၱဳတြင္းဌာန ၀န္ၾကီး ၊ ၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၁၅ - ၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၇၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕ ၊ အုန္းပင္ကြင္း


ဗိုလ္မွဴးေအာင္
ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၊ ၃၀ ၾသဂုတ္ ၁၉၁၀ - ၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၄ ၊ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး
ျပည္ထဲေရးဌာန၀န္ၾကီး ၊ ၁၂ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၁၂ - ၂၇ စက္တင္ဘာ ၁၉၈၅ ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ဦးထြန္း၀င္း
ျပန္ၾကားေရး ဌာန၀န္ၾကီး ၊ ၃၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၁၇ - ၁၉၇၀ ၊ ထား၀ယ္ျမိဳ႕
သခင္ခ်စ္ေမာင္
ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းဌာန၀န္ၾကီး ၊ ၁၄ ဇူလိုင္ ၁၉၁၄ - ၉ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၉ ၊ ၾကံခင္းျမိဳ႕ဦးသန္းေအာင္ (ခ) မစၥတာရစ္ဗား
ပညာေရးဌာန၀န္ၾကီး ၊ ၈ ၾသဂုတ္ ၁၉၀၂ - ၁၄ ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၆ ၊


* * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment