15.9.11

ဂ်ပန္စာေရးဆရာ (Yasunari Kawabata) က၀ဗတ၏ သိမ္ေမြ႕နက္ရိႈင္းေသာ အေရးအသား


ႏိုင္ငံေရးမွာ စိတ္၀င္စားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီးေနာက္၊ ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ား ရက္အကန္႔အသတ္မဲ့ ပိတ္သြားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားသည္ ၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာသြားခဲ့ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုကာလအတြင္း စာအုပ္ေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဖတ္ျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုကာလမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အျငိမ့္သမကေလးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရပါသည္။ ယခုခ်ိန္ထိ ထိုအျငိမ့္သမေလး၏ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ အမူအယာေလးမ်ားကို ျပန္ေတြးမိတိုင္း သတိရေနဆဲျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ အျငိမ့္သမကေလးမွာ အိဇုအျငိမ့္သမကေလးျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဂ်ပန္ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္မွ အျငိမ့္သမေလး တစ္ဦးျဖစ္၏။ ထိုဝတၳဳကို ႏိုဗယ္လ္ဆုရ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာၾကီး ယစုနရိ က၀ဗတ (Yasunari Kawabata) က အိဇုအျငိမ့္သမကေလး အမည္ျဖင့္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္ခန္႔က ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာေဇာ္ဂ်ီသည္ ႏိုဗယ္လ္ဆုရ ႏိုင္ငံရပ္ျခား စာေရးဆရာၾကီးမ်ား၏ ဝတၳဳတိုမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျပီး စာအုပ္သံုးအုပ္ခြဲ၍ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အိဇုအျငိမ့္သမကေလး ဝတၳဳတိုကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီသည္ နင္လားဟဲ့ခ်စ္ဒုကၡႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုဝတၳဳတိုကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ေအာက္ပါအတိုင္း စာညႊန္းထားပါသည္။

“အိဇုအျငိမ့္သမကေလး ဝတၳဳတိုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ျဖစ္ေသာ The Izu Dancer (Tr., E. Seidinstiker) မွ ျမန္မာျပန္ေသာ ဝတၳဳျဖစ္သည္။ ထိုဝတၳဳသည္ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိိမ္ စတင္ထုတ္ေ၀သည္မွစ၍ ယခုတိုင္ အဖတ္မ်ား၊ အၾကိဳက္မ်ားေသာ ဝတၳဳျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ထိုဝတၳဳတိုကို ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက က၀ဗတ ရခဲ့ေသာ သူ႔ ကိုယ္စိတ္ အေတြ႔အၾကံဳမွ ဂယက္ရိုက္လာေသာ သနားခ်စ္ခင္စရာ အလြမ္းဝတၳဳတို ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရာသည္။ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းသည္ ရိုးသည္။ သို႔ရာတြင္ သရုပ္ေဖာ္ရာတြင္ ထူးသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ က၀ဗတ၏ ကရုဏာကို ရိပ္မိႏိုင္သည္ဟု လည္းေကာင္း ဆိုခ်င္ပါသည္။

ထုိဝတၳဳတြင္ ဇာတ္လမ္းပါ အခါကာလသည္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ေလာက္က ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ေဒသသည္ ေရပူစမ္း စခန္းမ်ားရွိရာ အိဇုကၽြန္းဆြယ္ ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ေဆာင္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ဦးႏွင့္ နယ္လွည့္အျငိမ့္သဘင္သည္မ်ား ျဖစ္သည္။ သရုပ္ေဖာ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အိဇုကၽြန္းဆြယ္ရွိ ေရေျမေတာေတာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုေခတ္က အျငိမ့္သဘင္သည္ လူဆင္းရဲတို႔၏ ဘ၀ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္စြဲလမ္းခ်င္ေသာ အရြယ္ေရာက္စ လူငယ္တစ္ဦး၏ သဘာ၀ကို လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အျငိမ့္သမကေလး၏ ခ်စ္ခင္စရာ အမူအရာ၊ ခ်စ္ခင္စရာျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူေသာ အတိုးအေလွ်ာ့၊ မ၀ံ့မရဲ တပိတပိုင္း အမူအရာတို႔ကို လည္းေကာင္း သိျမင္ႏိုင္သည္ဟု ယူခ်င္ပါသည္” [စာမ်က္ႏွာ၂၄၂]

ဤဝတၳဳကို ဆရာၾကီးတက္တိုးကလည္း ကေခ်သည္ အမည္ျဖင့္ ထပ္၍ ဘာသာျပန္ထားသည္ဟု သိရပါသည္။ ဝတၳဳတိုဇာတ္လမ္းသည္ တကယ့္ကို သာမန္ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္သာ ျဖစ္သည္။ ဝတၳဳတြင္ ေက်ာင္းသားေလး၏ စြဲလမ္းမႈကို အႏုစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦး ေနာက္ပိုင္း ျပန္ေတြ႔ျဖစ္ၾကမည့္ အရိပ္အေယာင္ တစ္ခုေလာက္ကိုမွ်  ဝတၳဳမွာ ျပထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ရိုးလြန္းေသာ ဇာတ္လမ္းေပမင့္ ဤဝတၳဳတိုေလးကို ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္သြားသည္။ ဂ်ပန္ စာေရးဆရာၾကီး ယစုနရိက၀ဗတ ကိုလည္း စိတ္၀င္စားသြားခဲ့မိသည္။ သူ၏ စာမ်ားကိုလည္း ဂရုတစိုက္ လိုက္ရွာေနမိသည္။ သိပ္မၾကာမီမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သူ၏ ေနာက္ထပ္ ဝတၳဳရွည္တစ္ပုဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရပါသည္။ က၀ဗတ ေရးသားခဲ့သည့္ Snow Country အမည္ရွိ ၀တၳဳရွည္ျဖစ္သည္။ ဤဝတၳဳ ျဖစ္တည္လာပံု ဇာတ္လမ္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသျဖင့္ http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_Country တြင္ အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ႏွင္းပြင့္တိုင္းျပည္ကို ဆရာ နႏၵသူက အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ အလင္းတိုက္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တန္ဖိုး ၉၀ က်ပ္ျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ႏွင္းပြင့္တိုင္းျပည္ကို ဆရာနႏၵသူ ဘာသာျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ အနည္းငယ္ တအံ့တၾသ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္ဟု ပန္းခ်ီဆရာ ေမာင္ဒီက ဆရာမ စန္းစန္းဦး၏ ေသလြန္ျပီးေနာက္.... စာအုပ္အမွာစာတြင္ ယခုလို ေရးထားပါသည္။ “ႏွင္းပြင့္တိုင္းျပည္မွာ ဝတၳဳရွည္ျဖစ္၍ ဘာသာျပန္သူမွာ နႏၵသူျဖစ္ေန၍လည္း တစ္ၾကိမ္ အံ့ၾသခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုအခ်ိန္က က၀ါဘာတမွာ ကမၻာ့စာေပ ႏိုဗယ္ဆုကိုမွ်ပင္ မရရွိေသး။”

ႏွင္းပြင့္တိုင္းျပည္ကို အက္ဒဝပ္ ဂ်ီ ဆယ္ဒင္စတစ္ကား က ဂ်ပန္ဘာသာမွ အဂၤလိပ္သို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္ဟု စာအုပ္ အမွာစာတြင္ ေရးသားထားသည္။ နိဒါန္းမွာလည္း ႏွစ္ပိုင္းျဖစ္ျပီး  “ျမန္မာ စာဖတ္ပရိသတ္ တို႔အဖို႔ ပိုမို၍ ရွင္းလင္းေစရန္ နိဒါန္းကို ဝတၳဳမစမီတစ္ဝက္ႏွင့္ ဝတၳဳဆံုးမွ တစ္ဝက္ကို တမင္ခြဲျခမ္း၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္” ဟု ဆရာနႏၵသူက ေရးသားထားသည္။

ဝတၳဳသည္ ေရပူစမ္းမ်ားမွ ေဂရွားမယ္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို အဓိကထား ေရးသား ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရပူစမ္း ေဂရွားမယ္မ်ားသည္ လူမႈဆက္ဆံေရးအရ အပယ္ခံဘဝသို႔ က်ေရာက္လုနီး ႏွိမ့္က်လြန္းလွသည္။ ေရပူစမ္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနရျပီး တစ္ခါေျပာင္းေရြ႕လိုက္တိုင္း သူ႔ကို အလိုရွိသူ နည္းနည္းလာျပီးလွ်င္ တန္ဖိုးနည္းလာသည့္ အလွအပ၏ နာၾကည္းဖြယ္ ေဆြးေျမ့မႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။

“သူသည္ ျမဴမ်ားျဖင့္ မႈန္ေနေသာ ရထားျပတင္းမွန္ေပၚျဖတ္၍ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကို လက္ျဖင့္ ဆြဲျခစ္လိုက္၏။ မိန္းမတစ္ေယာက္၏ မ်က္လံုးတစ္လံုးသည္ သူ႔ေရွ႕တြင္ ေပါေလာေပၚလာေလသည္။ အံ့အားသင့္သြား၍ လႊတ္ကနဲပင္ အသံထြက္သြားလုလု ျဖစ္မိေတာ့၏။ သူအိပ္မက္ မက္ေနျခင္းေလာ။ သတိရလာေသာအခါတြင္ တစ္ဘက္ခံုမွ မိန္းကေလး၏ ရုပ္သြင္သည္ မွန္တြင္ ျပန္ဟပ္ ထင္လာခ်က္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရေလ၏။ အျပင္ဘက္တြင္ အေမွာင္ပိ်ဳးလာျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရထားတြဲထဲတြင္ မီးမ်ားဖြင့္လိုက္သျဖင့္ ျပတင္းမွန္သည္ ၾကည့္မွန္ေၾကးမံု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေၾကးမံုျပင္သည္ ျမဴမ်ားျဖင့္ အံု႔ဆိုင္းေနရာမွ သူ မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲလိုက္မွ ၾကည္လင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးကေလး တစ္ဖက္တည္းသည္ပင္လွ်င္ ထူးဆန္းစြာ လွပေန၏။” (စာမ်က္ႏွာ ၁၂) ဝတၳဳထဲမွ အမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ႏွင့္ ေဂရွားမယ္တစ္ဦးတို႔ ရထားေပၚမွာ စတင္ေတြ႔ဆံုသည့္ အခန္းကို ကၽြန္ေတာ္ သတိရေနမိပါသည္။ ႏွင္းပြင္းတိုင္းျပည္၏ အႏွစ္သာရကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္လွ်င္ ဤဝတၳဳသည္ အပယ္ခံေမတၱာကို ေဖာ္ၾကဴးျခင္းျဖစ္သည္။

က၀ဘတ၏ ဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည္မွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ေလာက္မွာ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုေနမ်ိဳးညြန္႔၏ အလကၤာဂီတဂ်ာနယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနပါသည္။ ညအိပ္ေတာ့ ၃၅ လမ္း အလယ္ဘေလာက္ရွိ ေအဇက္ ေအာ့ဖ္ဆက္ဖလင္လုပ္ငန္း၏ အေပၚထပ္ ထပ္ခိုးေပၚမွာ အိပ္သည္။ (ယခုေတာ့ ေအဇက္သည္ ၃၃လမ္း အထက္ ဘေလာက္မွာရွိသည္)

ေအဇက္သည္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလည္း လုပ္လိုက္ေသးသည္။ (ေအာင္ (ေဆး ၁) ျမန္မာျပန္သည္ ယန္းေပါဆတ္ႏွင့္ အဲလဘတ္ကမူး၏ ဝတၳဳတိုမ်ား (ျဖစ္တည္မႈအေပၚ ခံုမင္တပ္မက္ျခင္း) စာအုပ္ကိုလည္း ေအဇက္မွ ၁၉၉၅ ႏို၀င္ဘာတုန္းက ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။)

ေအဇက္၏ အေပၚထပ္ ထပ္ခိုးတြင္ ေရာင္းမကုန္သည့္ စာအုပ္ထုတ္ၾကီးမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိသည္။ တညတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အိပ္မေပ်ာ္သျဖင့္ ဖတ္စရာ စာအုပ္ရွာရင္း က၀ဘတ၏ ဝတၳဳတိုမ်ား စုစည္းထားသည့္ စာအုပ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားသည္ ေရာင္းမကုန္သျဖင့္ အိတ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္ထားသည္မွာ ၂ အိတ္ ၃ အိတ္ခန္႔ရွိသည္။ ထုတ္ေ၀သူ ကိုျမင့္၀င္းေမာင္ကို ေမးၾကည့္ေသာအခါ “ဖတ္သူမရွိလို႔ ေရာင္းမကုန္ဘူး။ ေတြ႔တဲ့အတိုင္းပဲ စာအုပ္ထုတ္ေတြ” ဟု ေျပာေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ က၀ဗတ၏ ဝတၳဳစာအုပ္မ်ား ဖတ္သူမရွိဟု ဆိုသျဖင့္ ၀မ္းနည္းသြားသည္။ ယခုထိ ေတြးမိတိုင္း စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မိသည္။

ဆရာမ စန္းစန္းဦးသည္ က၀ဗတ၏ ဝတၳဳတို ၅ပုဒ္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျပီး ေသလြန္ျပီးေနာက္ႏွင့္ အျခား ဝတၳဳတိုမ်ား အမည္ျဖင့္ ေအဇက္စာေပမွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ တန္ဖိုး ၆၅က်ပ္ျဖင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ အတြင္းသရုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီမ်ားကို မ်ိဳးညြန္႔မွ ေရးဆြဲခဲ့ျပီး အမွာစာကို ေမာင္ဒီမွ ေရးသားခဲ့သည္။ ပါ၀င္သည့္ ဝတၳဳတိုမ်ားမွာ

၁။ ေျခစြပ္မ်ား (Socks - ၁၉၄၈)
၂။ ေသလြန္ျပီးေနာက္ (Beyond Death)
၃။ ေဆာင္းမိုးဦး (Autum Rain)
၄။ မဲွ႔ကေလး (The Mole)
၅။ လက္တဖက္ (One Arm)   တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ စန္းစန္းဦး ဟူသည့္ ကေလာင္အမည္တစ္ခုကို ထိုအခ်ိန္က်မွ သိခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္အမ်ိဳးသမီး ဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖစ္သည္၊ ဟန္သစ္မဂၢဇင္း၊ ပင္လယ္မဂၢဇင္း စသည္တို႔တြင္ ေရးသားခဲ့သည္ ဟူသည္မွလႊဲ၍ ဆရာမ စန္းစန္းဦး အေၾကာင္းကို ယခုထိ ေနာက္ထပ္ဘာမွ မသိေသးပါ။ ဆရာမ စန္းစန္းဦးသည္ သူဘာသာျပန္ခဲ့သည့္ ဝတၳဳတိုမ်ား၏ အညႊန္းကိုလည္း စာအုပ္အမွာစာတြင္ ယခုလို ေရးသားထားပါသည္။

“ေျခစြပ္မ်ား” (၁၉၄၈) တြင္ အရြယ္မတိုင္ခင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကေသာ သူခ်စ္ေသာသူမ်ားအေပၚ ထားသည့္ သူမ၏ အခ်စ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ သူမ၏ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတမႈမ်ားမွာ သူမခ်စ္သူမ်ား၏ (ခ်စ္သူႏွင့္ အစ္မ) အသုဘေခါင္းတြင္ အမွတ္တရ ပစၥည္းတစ္ခုစီျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

“ေသလြန္ျပီးေနာက္” (၁၉၆၃) တြင္ အပ်ိဳစင္အခ်စ္ (Virginal Love) ကို ထာ၀ရ ရွင္သန္ေစလိုေသာဆႏၵ၊ သန္႔စင္ၾကည္လင္ျပီး အာသာရမၼက္ကင္းေသာ အခ်စ္ကို ဖြဲ႔ဆိုသည္။ က၀ါဘာတ၏ အျမင္တြင္ အပ်ိဳစင္တစ္ေယာက္၏ အလွထက္ ဘယ္အလွကမွ ပိုုျပီး မလွပႏိုင္၊ ပိုျပီး မစင္ၾကယ္ႏိုင္၊ ပိုျပီး မသန္႔ရွင္းႏိုင္။ ထိုအျမင္ကို သူ၏ လက္ရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ (ေသလြန္ျပီးေနာက္ ကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ http://www.mingalarpar.org/2011/02/beyond-death-by-kawabata.html)

“ေဆာင္းမိုးဦး” (၁၉၆၂) တြင္ မိန္းမငယ္ တစ္ေယာက္၏ ကေလးဘ၀ကို ေရးသည္။ မိန္းကေလးမွာ ခ်စ္စဖြယ္ ဆက္အသက္ရွင္ ေနထိုင္လိုေသာ္လည္း ေနာက္ဖက္တြင္ ေသျခင္းတရားက နီးကပ္စြာ ရပ္လ်က္။

“မွဲ႔ကေလး” (၁၉၄၀) တြင္ မိန္းမတစ္ဦး၏ အတြင္းစိတ္ကို အႏုစိတ္ ေဖာ္ျပသည္။ (Sadomasochitic) မိမိကိုယ္ကိုလည္း အနာခံ၊ သူမ်ားကိုလည္း နာက်င္မႈ ရေစျပီးမွ စိတ္ေျဖေဖ်ာက္ သာယာမႈဟူေသာ အတြင္းစိတ္ သေဘာကို လွ်ိဳ႕၀ွက္လွပစြာ ေဖာ္ျပသည္။ ၄င္းကို က၀ါဘာတ၏ “တစ္ကိုယ္တည္း ကာမအာရံု ခံစားမႈ” ကို အနက္ရႈိင္းဆံုးႏွင့္ သိမ္ေမြ႔စြာ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အေကာင္းဆံုးလက္ရာဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ (မဲွ႔ကေလး ဝတၳဳတိုကို ေလးကိုတင္ႏွင့္ ဘုိဘိုထြန္းတို႔ စုစည္းစီစဥ္သည့္ အေရွ႕အေနာက္ေခတ္ျပိဳင္ ဝတၳဳတိုမ်ား စာအုပ္တြင္လည္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။ ဟန္သစ္ ႏိုင္ငံတကာ ဝတၳဳတိုမ်ား စာအုပ္တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားေသးသည္ဟု ထင္ပါသည္။ စာအုပ္ လက္တြင္မရွိသျဖင့္ သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာ)

“လက္တဖက္” (၁၉၃၆) မွာ House of Sleeping Beauties ဝတၳဳတို ၃ ပုဒ္ စုထြက္သည့္ စာအုပ္ထဲမွ တစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။ ဤဝတၳဳတြင္ အထီးက်န္ဆန္မႈ၊ ေအးစက္စက္ႏိုင္မႈ၊ တဏွာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ဖိုမအခ်စ္ကို ေရးဖြဲ႔သည္။ ၄င္းတြင္ Surrealism ၏ သေဘာကို အျပည့္အ၀ ယူခဲ့သည္။ Surrealism ကိုသံုး၍ သဘာ၀ေလာက၏ အလွ၊ ေအးစက္ေသာ အထီးက်န္ဘ၀၊ ေသြးႏွင့္ကိုယ္ သားႏွင့္ကိုယ္၊ လူတို႔၏ တဏွာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အတြင္းစိတ္ကို အႏုစိတ္ နက္နဲစြာ ေရးဖြဲ႔သည္။    ဆရာမ စန္းစန္းဦးက အထက္ပါအတိုင္း ဝတၳဳတိုမ်ားကို စာညႊန္းထားပါသည္။

ေဆာင္းမိုးဦး ကို ဟန္သစ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး၊ ေသလြန္ျပီးေနာက္၊ ေျခစြပ္မ်ားႏွင့္ မွဲ႔ကေလး တို႔ကို ပင္လယ္မဂၢဇင္းတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဤဝတၳဳတို ၅ ပုဒ္ စလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္သက္သြားပါသည္။ အၾကိဳက္ဆံုးမွာ ေသလြန္ျပီးေနာက္ႏွင့္ လက္တစ္ဖက္တို႔ျဖစ္၏။ ဝတၳဳတိုအတတ္ပညာႏွင့္ အႏုပညာႏွစ္မ်ိဳးလံုး လႊမ္းမိုးထားေသာ စာမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စာအုပ္ေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာင္းေရႊ႕ေလရာ သယ္ယူသြားေသာ စာအုပ္မ်ားထဲမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ေတာ့ က၀ဗတ၏ စာမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမႈ နည္းပါးသြား၏။ ကၽြန္ေတာ္၏ စာဖတ္ မႏ႔ွံစပ္မႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သူ၏ စာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာ သိပ္မျပန္ဆိုၾကတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ကြက္လပ္ကေလးသို႔ စာအုပ္တစ္အုပ္က အစား၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဆရာ ရဲျမလြင္သည္ က၀ဗတ၏ ၾကိဳးၾကာတစ္ေထာင္ (Thousand Cranes) ဝတၳဳကို ဂ်ပန္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ တိုက္ရိုက္ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ တန္ဖိုး ၃၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ က၀ဗတသည္ Senba Tsuru (Thousand Cranes) ကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဆရာရဲျမလြင္သည္ စာအုပ္အမွာစာတြင္ ဝတၳဳအေၾကာင္း သူခံစားမိရသမွ်ကို ယခုလို ေရးသားထားခဲ့သည္။

“ၾကိဳးၾကာတစ္ေထာင္ သည္ ဂ်ပန္ရိုးရာ လက္ဖက္ရည္ပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခ်စ္ေရးကို ဖြဲ႔ႏြဲ႔ထားေသာ ဝတၳဳျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆရာၾကီး ကာ၀ါဘတ၏ အေရးအသားက ေကာင္းလြန္း၍လားမသိ။ ဘာသာျပန္သူ ကၽြန္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ဝတၳဳထဲသို႔ ေမ်ာပါသြားခဲ့ရေပသည္။ ဝတၳဳကို ဘာသာျပန္ရင္းက ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ ကၽြန္ေတာ္ စာေရးေနသည္ဟု မထင္၊ အလြန္လွပ ဆန္းၾကယ္ေသာ ပန္းခ်ီကားကေလးမ်ားကို တစ္ခ်ပ္ျပီးတစ္ခ်ပ္ လွပ္ၾကည့္ေနရသည္ဟု ထင္လာပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ အလြန္ အရသာရွိလွသည့္ ဟိုကၠဴ ကဗ်ာကေလးမ်ားကို ရြတ္ဆိုေနရသည့္အလား ခံစားလာရပါသည္။

ဝတၳဳတစ္ပုဒ္လံုးကို ဘာသာျပန္ျပီးသြားေသာ အခ်ိန္တြင္ကား ကၽြန္ေတာ္သည္ သက္ျပင္းတစ္ခ်က္ကို မႈတ္ထုတ္ကာ ဤသို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မိပါသည္။

“အင္း.... ဒါေၾကာင့္လည္း ကာဝါဘတဟာ စာေပႏိုဘယ္လ္ဆု ရသြားတာကိုး” ” ဟု ဆရာရဲျမလြင္က ေရးသားခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ၾကိဳးၾကာတေထာင္ ဝတၳဳရွည္ႏွင့္ မွဲ႔ကေလး ဝတၳဳတို တို႔မွ တိုက္ဆိုင္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကိုလည္း သတိထားမိသည္။ ၾကိဳးၾကာတေထာင္မွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွာ ဘယ္ဘက္ရင္သား ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ဖံုးအုပ္လ်က္ ရင္ညြန္႔အထိရွိေသာ အမည္းေရာင္ အမွတ္ၾကီး တစ္ခုရွိသည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သူ႔ဖခင္တို႔ ဆက္ႏြယ္မႈကို ဝတၳဳတြင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ယွက္ႏြယ္ထားသည္။ မွဲ႔ကေလးတြင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ေက်ာဘက္ ညာပခံုး အေပၚဘက္တြင္ ပဲေစ့ခန္႔ရွိ မွဲ႔ေလး တစ္လံုးရွိသည္။ ထိုမွဲ႔ကေလးကို ေဆာ့ကစားေနမိတတ္သည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ မသိစိတ္တြင္ သာယာမႈအေၾကာင္းကို သိမ္ေမြ႔စြာ ေရးဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ UNITY  မွ ရာရိႈမြန္ျမိဳ႕တံခါးႏွင့္ ဂ်ပန္ဝတၳဳတိုမ်ား စာအုပ္ကို ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ စာအုပ္တြင္ ကဝဗတ၏ ဝတၳဳတိုႏွစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၁၉၈၅ ဇူလိုင္လထုတ္ သုတပေဒသာစာေစာင္တြင္ ဆရာေက်ာ္လႈိင္ဦး (မင္းေက်ာ္) ဘာသာျပန္ဆိုခဲ့သည့္ ေရေပၚက လ (The Moon on the Water) ႏွင့္ ဆရာမစန္းစန္းဦး ဘာသာျပန္ထားသည့္ ေနေရာင္ျဖာတဲ့ေနရာ (A Sunny Place) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေရေပၚက လ ဝတၳဳတိုအေၾကာင္းကို “မိန္းမတစ္ေယာက္၏ အစြဲအလမ္းကို သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ေရးဖြဲ႔ထားျခင္းဟု နားလည္ရပါသည္။ ေရွးရိုးဂ်ပန္စာေပ အစြဲအလန္းႏွင့္ ဟိုကၠဴကဗ်ာ လႊမ္းမိုးျခင္းခံရေသာ က၀ဘတ၏ အေရးအသားကိုလည္း ခံစားရႏိုင္သည္ဟု သေဘာရပါသည္” ဟု ညြန္းဆိုထားပါသည္။ (အီးဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၀ ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၇)(စာအုပ္ကို အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏိုင္သည္)

ေနေရာင္ျဖာတဲ့ေနရာ အေၾကာင္းကို ပညာရွင္မ်ား ညြန္းထားသည့္ စာကို မေတြ႔မိေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကေတာ့ ဖတ္ျပီး ယခုလို ခံစားရပါသည္။ က၀ဗတ၏ ငယ္ဘ၀ကတည္းက ခံစားခဲ့ရသည့္ အထီးက်န္ေဝဒနာအား စာနာ နားလည္ႏိုင္မည့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို မသိစိတ္က ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသည့္ ဆႏၵမွ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာသည့္ ဖန္တီးမႈျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

က၀ဗတ၏ ဝတၳဳမ်ားသည္ လြန္စြာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲလြန္းလွသည္။ အထီးက်န္ဆန္မႈႏွင့္ ေအးစက္ေျခာက္ေသြ႕မႈမ်ား လႊမ္းမိုးေနသည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ မသိစိတ္အတြင္းမွ စြဲလမ္းမႈမ်ား အေၾကာင္းကို တင္စားေရးသားထားသည္မ်ားမွ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ က၀ဗတ၏ အထီးက်န္ မိဘမဲ့ကေလးဘ၀ ခံစားမႈမ်ားက သူ၏ စာေပတြင္ ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

ကဝဗတကို ၁၈၉၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အိုဆာကာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ မိဘမဲ့၊ ေဆြမ်ိဳးမဲျဖစ္ခဲ့ျပီး အထီးက်န္ ၾကီးျပင္းခဲ့သည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀မွစ၍ ဝတၳဳမ်ား ေရးသားခဲ့ျပီး ၁၉၂၄ တြင္ တိုက်ိဳေတာ္၀င္တကၠသုိလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ စာေပႏိုဘယ္လ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ညေနေစာင္းတြင္ ဂတ္စ္ဓါတ္ေငြ႔မ်ား အျပည့္ဖြင့္ထားသည့္ သူ၏အခန္းတြင္း၌ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ အမ်ားက မိမိကုိယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားသည္ဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ယခုလို စီရင္သြားခဲ့သည္ကိုမူ ယေန႔တိုင္ ပေဟဠိျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

စာေပႏိုဗယ္လ္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္ခ်က္မွာ ယခုလိုျဖစ္ပါသည္။ The Nobel Prize in Literature 1968 was awarded to Yasunari Kawabata "for his narrative mastery, which with great sensibility expresses the essence of the Japanese mind". (http://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata)

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္ က၀ဗတ၏ စာမ်ားကို ဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျပီး ကၽြန္ေတာ္မဖတ္ရေသးသည့္ သူ၏စာမ်ားရွိလွ်င္ ဖတ္ခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာသို႔ မျပန္ဆိုရေသးသည့္ သူ၏ ဝတၳဳမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဝတၳဳမ်ားကို မည္သည့္အတြက္ ဖတ္ၾကသနည္း။ ထိုေမးခြန္းကို ဆန္းစစ္ရင္း ကဝဗတ၏ ဝတၳဳမ်ားကို ေနာက္ထပ္ဖတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါသည္။

ေစာသက္လင္း
၁၂-၉-၂၀၁၁


ရည္ညြန္းကိုးကား စာအုပ္မ်ား
၁။ ေဇာ္ဂ်ီ ၊ နင္လားဟဲ့ခ်စ္ဒုကၡႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ တတိယအၾကိမ္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၈။
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ပီကာဆို၏ ပန္းခ်ီကားအား ၀င္းျမင့္ဦး ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္သည္။

၂။ နႏၵသူ ၊ ႏွင္းပြင့္တိုင္းျပည္ ၊ အလင္းတုိက္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၇ ေမ။  မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ဗဂ်ီေမာင္ျမင့္စိုး

၃။ စန္းစန္းဦး ၊ ေသလြန္ျပီးေနာက္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား ၊ ေအဇက္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၄ ဒီဇင္ဘာ။  မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - မ်ိဳးညြန္႔

၄။ ရဲျမလြင္ ၊ ၾကိဳးၾကာတေထာင္ ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၂ ဇန္နဝါရီ။
မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ဂ်ပန္ ပို႔စကတ္တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။

၅။ အေရွ႕အေနာက္ေခတ္ျပိဳင္ ဝတၳဳတိုမ်ား ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၃ ေအာက္တိုဘာ။

၆။ ရာရိႈမြန္ျမိဳ႕တံခါးႏွင့္ ဂ်ပန္ ဝတၳဳတိုမ်ား ၊ UNITY ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ။ႏွင္းပြင့္တိုင္းျပည္ကို ျမန္မာျပန္ခဲ့သည့္ ဆရာနႏၵသူ
(ဓါတ္ပံု - နတ္ႏြယ္၏ ေတာအေၾကာင္းေတာင္အေၾကာင္း ၁ မွ ယူပါသည္။
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

No comments:

Post a Comment