25.9.11

ညိဳမိုး၊ နဂါးနီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး


ဓါတ္ပံု - စကား၀ါေျမမွ ယူပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ေပျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ စစ္အင္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျပီး ႏိုင္ငံတစ္ပိုင္းကုိ ဖဲ့ယူျပီးေနာက္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တတိယအၾကိမ္ တိုက္ခိုက္ျပီးလွ်င္ တစ္ျပည္လံုးကို သိမ္းပိုက္ယူငင္သြားသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္က်မွ ျမန္မာျပည္ခ်စ္ အင္အားစုတို႔၏ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္လႊတ္ရျပီး ျပည့္စံုေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့သည္။ ၆၂ ႏွစ္ၾကာမွ ရခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရး၊ တစ္ပိုင္းျပီးတစ္ပိုင္း မ်ိဳသည္ကို ၁၂၂ ႏွစ္တိုင္ ခံရျပီးမွ ရရွိေသာ လြတ္လပ္ေရး။
ဤမွ် တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ လြတ္လပ္ေရး အေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနသည့္ အခိုက္၀ယ္...
အိမ္ေရွ႕သို႔ ေရာက္လာေသာ ထီလက္မွတ္ေရာင္း လွည္းေပၚမွ မိမိ၏ရင္၌ ၾကားရသည့္အခါတိုင္း ဆိမ့္၍ သိမ့္သိမ့္တုန္ရေသာ ေတးသံ ေပၚထြက္လာသည္။
“ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါသည္။ ရတနာခုႏွစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ၊ ဒို႔အမ်ိဳးသားတိုင္းျပည္......” အစခ်ီေသာ “နဂါးနီ” သီခ်င္းသံက ၾကည္လင္ရီရႊင္စြာ ပ်ံ႕လြင့္လာသည္။
ဤသီခ်င္းကို ျပည္ခြင္တစ္၀န္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေခတ္စားျပီး ယေန႔ထက္တိုင္ မရိုးႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားေသာ “နဂါးနီ” စာအုပ္အသင္းႏွင့္ ထိုအသင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ “နဂါးနီ ဦးထြန္းေအး” ကို ေျပး၍ အမွတ္ရသည္။


သစ္ေတာ၀န္ေထာက္၏ သားျဖစ္သူ ေမာင္ထြန္းေအး၊ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ၾကီးတြင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ) ဖဆပလ ဦးဗေဆြတို႔ႏွင့္အတူ ထား၀ယ္ျမိဳ႕၌ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူ ေမာင္ထြန္းေအး။
သူႏွင့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ) ဦးႏုတို႔ႏွင့္အတူ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ နဂါးနီစာအုပ္အသင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းကို ေျပာမည္ဆိုလွ်င္ နဂါးနီ စာအုပ္အသင္း၏ အခန္းက႑ကို ခ်န္လွပ္ထား၍ ရေကာင္းမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘ၀မွာ သူ႔ကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္တို႔ အေျခခံရွိျပီးျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံ စိတ္ဓါတ္တို႔ကို ႏိုးၾကားလာေစရန္ႏွင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအျမင္မ်ား ရရွိလာေစရန္အတြက္ နဂါးနီစာအုပ္အသင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကာလက ကမၻာတြင္ လႊမ္းမိုတြင္က်ယ္စျပဳလာသည့္ လက္၀ဲစာေပမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆို၍ လူထုလက္ထဲသို႔ ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။
နဂါးနီစာအုပ္ အသင္းသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ “အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္” အျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္မွာ ျငင္းမရေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္ေပသည္။”
ဒီလႈိင္း မဂၢဇင္း၏ အမွာစကား၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၊ အယ္ဒီတာ စိုးျမင့္လတ္
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၈ ႏွစ္က ဒီလႈိင္း မဂၢဇင္းက အထက္ပါအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နဂါးနီ ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။
နဂါးနီ ဦးထြန္းေအး (၁၉၁၇ - ၂၀၀၁) သည္ စာေရးဆရာၾကီး ဦးသိန္းေဖျမင့္ေရးေသာ တက္ဘုန္းၾကီး ဝတၳဳႏွင့္ ထိုဝတၳဳအတြက္ ဦးႏုက ေရးေသာ အမွာစာကိစၥေၾကာင့္ သံဃာထု မေက်နပ္မႈၾကီး ျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္သြားသည္။ အိႏၵိယတြင္ M.A ႏွင့္ B.L ဘြဲ႔ရေအာင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း၌ ပညာသင္ယူေနသူ ကိုသိန္းေဖျမင့္ႏွင့္ ေပါင္းမိသြားသည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ နားေထာင္ရျပီးေနာက္ ရုရွ စာေရးဆရာၾကီးမ်ားရဲ႕ ဝတၳဳၾကီးေတြဖတ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေတြ႔ျမင္လာ၊ ဆက္လက္ျပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လက္၀ဲစာအုပ္အသင္းက ထုတ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒအေၾကာင္း စာအုပ္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးစာေပေတြ၊ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္ေတြႏွင့္ ရင္းႏွီးလာသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ျပီး ယင္းစာအုပ္မ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္ရာကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျပီး စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိလိုေသာစိတ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဦးႏုႏွင့္ တိုင္ပင္ေသာအခါ သူက စိတ္ထက္သန္စြာ သေဘာတူသည္။
ဤတြင္ ထိုအၾကံအစည္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေယာက္သား ၾကိဳးစားၾကေတာ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္သည့္အခါ ဆရာၾကီး ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳႏွင့္ တိုင္ပင္ရာ သူက သေဘာက်၍ “မင္းကလဲ စေနသား၊ ေမာင္ႏုကလဲ စေနသား (စေနဆိုေတာ့ နဂါးေပါ့) ထုတ္ေ၀မယ့္ စာအုပ္ေတြကလည္း လက္၀ဲစာေပ (အနီ) ဆိုေတာ့ မင္းတို႔ စာအုပ္အသင္းကို နဂါးနီ စာအုပ္အသင္းလို႔ အမည္ေပးျပီး အလုပ္လုပ္ၾကေပေတာ့” ဟု ဆရာၾကီးက မဂၤလာဘိသိက္ သြန္းေလာင္းေပးသည္။
ဤတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္အထိ နဂါးနီ စာအုပ္အသင္းအေနျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၇၁ အုပ္ႏွင့္ နဂါးနီ ဦးထြန္းေအး၏ ပုဂၢလိက ထုတ္ေ၀ေရးအေနျဖင့္ စာအုပ္ေပါင္း ၃၀ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေလသည္။ စာရင္း အစံုမရေသး။
နဂါးနီ ဦးထြန္းေအးသည္ ခရစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။ မကြယ္လြန္မီ ၁၀ ႏွစ္က ဒီလႈိင္း မဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာ စုိးျမင့္လတ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခန္းတြင္ “နဂါးနီ” ၏ သမိုင္း အေသးစိတ္ကို ေျပာျပသြားသည္။ အေၾကာင္းသင့္လွ်င္ ထိုေတြ႕ဆံုခန္းကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။ ကြယ္လြန္ခါနီး ေဆးရံုေပၚ၌ သူ ေနာက္ဆံုးေျပာျပသြားေသာ စကားရပ္မွာ ....

နဂါးနီသီခ်င္း
(ေတးေရး - ေရႊတိုင္ညြန္႔ ၊ ၁၉၀၉ - ၁၉၄၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆)
ဆင္းရဲျခင္း လြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါသည္။ ရတနာခုႏွစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ၊ ဒို႔အမ်ိဳးသားတိုင္းျပည္၊ မြဲတဲ့သူ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ကာ ဘုရားပါတည္၊ ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႔ ရွင္အဇၥ်ေဂါဏ မတဲ့ကိန္းဆိုက္ျပီ။
က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေဘးရန္ကာဆီးမည္။ လူမြဲေတြက မေႏွးေခတ္မီ သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္။ ဒို႔နဂါးနီ သိဒၶိတန္းခိုးနဲ႔ ဆင္းရဲသားတို႔ မညိွဳးျပီ၊ အက်ိဳးထူးေပးေတာ့မယ္တဲ့ ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္၊ ဧခ်မ္းသာယာစည္ နဂါးနီတန္ခိုးနဲ႔ အမ်ိဳးဂုဏ္တက္ေစမည္။
ေနေရးနဲ႔ စားေသာက္ေရးပါ မေႏွးေအာင္ပင္ ေခ်ာင္လည္ရမည္။ လူမြဲမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ၾကံေဆာင္မည္ ဒို႔နဂါးနီ၊ ဘာသာေရာင္ သာသနာေရာင္ ထြန္းလင္းေျပာင္မည္၊ ေကာင္းစားမယ္ ဒို႔ျမန္ျပည္ ေရႊမိုးရြာမည္။
သိဒၶိအဖံုဖံု ေန႔စဥ္ညစဥ္ ဖိုလ္မထိုးပဲ အက်ိဳးထူးေပးေတာ့မည္။ ျမန္မာျပည္ နဂါးနီတန္ခိုးနဲ႔ ေျမလွ်ိဳးပါလို႔ မိုးကိုပ်ံႏိုင္မည္။ မြဲတဲ့လူေတြ ေငြမရွားေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ကာမွန္း ထြက္ရပ္လမ္းျပမည္။

နဂါးနီ ဦးထြန္းေအး ေဆးရံုေပၚတြင္ မကြယ္လြန္မီ ေနာက္ဆံုးေျပာခဲ့သည့္စကား
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္စြန္႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလိုပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြဟာလည္း တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။”
ညိဳမိုး၊ ရန႔ံသစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၅  ၊ ၂၀၀၉ ေမလ။

 * * * * * * * * * * * * * * *
ဤေဆာင္းပါးကို ရန႔ံသစ္မဂၢဇင္း လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေခတ္ျပတိုက္စာေပ၊ ပထမအၾကိမ္၊ ၂၀၁၀ ဇူလိုင္လ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ - ၂၆ မွ တိုက္ရိုက္ကူးယူ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုကိုလည္း စာမ်က္ႏွာ ၂၅ မွ ကူးယူထားပါသည္။ စီးပြားေရးအလို႔ငွါ ေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါသျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment