6.9.11

၀င္း၀င္းျမင့္ (နန္းေတာ္ေရွ႕) ၊ ပန္းတစ္ပြင့္အတြက္ ရင္ခုန္သံ ၊ ေဒၚေမရွင္ ။


ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၁၆၀ ၊ မတ္လ ၂၀၀၃ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈ - ၁၁၃ ။


 

http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/1630-2008-09-04-10-01-55.html

http://www.kaungkin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=145:2009-10-02-10-56-41&catid=35:2009-04-17-01-29-53&Itemid=61*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
စီးပြားေရး အက်ိဳးအလို႔ငွါ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါသျဖင့္ 
ခြင့္ျပဳပါရန္ ဤေဆာင္းပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment