27.8.11

တကၠသုိလ္ေန၀င္း ၊ အင္း၀ေရႊနန္းေရာက္ ျဗိတိသွ် သံအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (၁၈၅၅) ၊ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ၁။


ဆရာ တကၠသုိလ္ေန၀င္း ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည့္ အင္း၀ေရႊနန္းေရာက္ ျဗိတိသွ် သံအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (၁၈၅၅) စာအုပ္မွ မွ်ေ၀ခ်င္သည္ အေၾကာင္းအရာ မွတ္တမ္း အနည္းငယ္ကို ျမန္မာဘာသာျပန္ထားသည့္ စာအုပ္မွ တိုက္ရိုက္ကူးယူ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး အက်ိဳးအလို႔ငွါ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဤစာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်သံအဖြဲ႔သည္ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျဗိတိသွ်ပိုင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ မင္းတုန္းမင္း အုပ္စိုးေနသည့္ အမရပူရ နန္းျမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။ လမ္းခရီး တေလွ်ာက္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရသမွ်ကို သံအဖြဲ႔၀င္ Henry Yule က စာျဖင့္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ဤစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ တမ်က္ႏွာကိုမွ် ပစ္ပယ္ရက္စရာ မရွိေအာင္ ေကာင္းမြန္ေနပါသည္။

ယခု ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မွာ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္ကာလက ဧရာ၀တီျမစ္တြင္း သြားလာေနသည့္ ျမန္မာတို႔၏ ေလွမ်ားႏွင့္ ေရနံထုတ္လုပ္မႈအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ မင္းတုန္းမင္း ၊ ကေနာင္မင္း ၊ မေကြးမင္းၾကီး ႏွင့္ သံအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ အာသာဖယ္ရာတို႔ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာဆိုၾကသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပဦးမည္ျဖစ္၏။

Henry Yule  က စာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္နည္းတူ ဓါတ္ပံုပညာရွင္ Captain Linnaeus Tripe
(14 April 1822 – 2 March 1902) 
ႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ Colesworthy Grant (1813 – 1880)   တို႔ကလည္း ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ ပန္းခ်ီကားမ်ားျဖင့္ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္ အမရပူရ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ မွတ္တမ္းမ်ား တင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို 
ေအာက္ပါ လင့္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

http://www.mediafire.com/?gyi8vt9b9pa3n75

http://www.mediafire.com/?z9ypq726494lac2


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Narrative of the Mission to The Court of Ava In 1855. By Henry Yule

တကၠသုိလ္ေန၀င္း (ျမန္မာျပန္)  အင္း၀ေရႊနန္းေရာက္ ျဗိတိသွ် သံအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (၁၈၅၅)

စပယ္ဦးစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ မ်က္ႏွာဖံုး ပန္းခ်ီ - ေမာင္ေမာင္သိုက္ ၊ ၁၉၇၈ ၾသဂုတ္လ ၊ တန္ဖိုး - တဆယ့္ေျခာက္က်ပ္


မူရင္းစာအုပ္ ေရးသားသူ Henry Yule ၏ နိဒါန္း (အျပည့္အစံုမဟုတ္ပါ)

အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ဒုတိယ စစ္ပြဲျပီးဆံုး၍ တႏွစ္ခြဲခန္႔ အၾကာ ၁၈၅၅ ခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ျမန္မာဘုရင္က (မင္းတုန္းမင္း) အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္- ဒါလဟိုဇီ ထံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ေစလႊတ္ခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ၾကီးကလည္း လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေသာ ျမန္မာဘုရင္၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံျပီးေနာက္ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ ျဗိတိသွ် ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ ျမန္မာဘုရင္ထံသို႔ ေစလႊတ္လိုက္ပါမည္ဟု ကတိစကား မွာၾကားလိုက္ခဲ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုႏွစ္ ၁၈၅၅ ေႏြရာသီ ကာလတြင္ ျဗိတိသွ် ခ်စ္ၾကည္ေရး သံတမန္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔သည္ ျမန္မာဘုရင္၏ အင္း၀ေရႊနန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရေလရာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ျဗိတိသွ် အထူးသံအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူကား ျဗိတိသွ်ပိုင္နယ္ ေျမသစ္ျဖစ္ေသာ ပဲခူးျပည္နယ္ ဘုရင္ခံ ေမဂ်ာ (ဗိုလ္မွဴး) အာသာဖယ္ယာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ (Arthur Phayre)

ကၽြႏု္ပ္မွာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ အထူး သံတမန္၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လိုက္ပါရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရျပီး ကၽြႏု္ပ္၏ တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားအနက္ တခုေသာ တာ၀န္ကား သံတမန္အဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းကို ေနာင္တေန႔ ပံုႏွိပ္ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ ေရးသားျပဳစုရန္ပင္ျဖစ္၏။

ကၽြႏု္ပ္လည္း ယင္းမွတ္တမ္းကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ရာ ျပီးစီးသြားေသာအခါ အစိုးရ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ကလကတၱားျမိဳ႕တြင္ ေစာင္ေရအနည္းငယ္သာ ပံုႏွိပ္ခဲ့၏။ ျဗိတိသွ် အစိုးရႏွင့္တကြ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပိုင္းမွ ယင္းမွတ္တမ္းကို သေဘာတူ အတည္ျပဳျပီးေနာက္တြင္ကား ယခုလက္ရွိ ပံုစံအတိုင္း ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

...........။ ..............။ ................။..................။................။...................။

ဟင္နရီ ယူးလ္
အလာဟာဘတ္ျမိဳ႕
၁၈၅၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္

၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္။

............။...............။ မြန္းလြဲ တနာရီအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မင္းလွျမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ၾကိဳဆိုေစာင့္ေရွာက္လိုက္ပါရန္ ျမန္မာဘုရင္က ခန္႔အပ္ေစလႊတ္လိုက္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သေဘၤာေပၚသို႔ တက္လာပါေတာ့သည္။........။ အဆိုပါ ျမန္မာအၾကိဳေတာ္ အဖြဲ႔သည္ စစ္ေလွယာဥ္ ေျခာက္စင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သေဘၤာႏွင့္ ေဘးခ်င္းယွဥ္ဆိုက္လာျပီး သေဘၤာေပၚ တက္လာၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္ေလွယာဥ္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ ျမင္ဘူးျခင္းျဖစ္၏။ ယင္းတို႔ကား ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္ေသာ ကႏူး (Canoe) ေခၚ ေလွမ်ိဳးသဏၭာန္  ျဖစ္ျပီး အရြယ္အစားအားျဖင့္ အလြန္ၾကီးမားလ်က္ ေလွေလွာ္သား တဖက္လွ်င္ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ ေလွာ္ခတ္ရ၏။ ေလွၾကီး၏ ကိုယ္ထည္ကို ျပင္ဘက္မွ ေရႊခ်ထားသည့္ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလွာ္တက္မ်ားကိုပင္လွ်င္ ေရႊခ်ထားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ ေလွေလွာ္သားမ်ားကား ကာယဗလ ၾကံ့ခိုင္ ေတာင့္တင္းသူမ်ားျဖစ္ျပီး ဦးေခါင္းတြင္ ၀ါးခေမာက္မ်ား ေဆာင္းထားသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အနက္ေရာင္ အကၤ် ီႏွင့္ သပ္ရပ္ျခင္း မရွိေသာ စစ္၀တ္စံု ယူနီေဖာင္း ၀တ္ဆင္ထား၏။ ေလွဦးတြင္ကား ၾကီးမားေသာ အျဖဴေရာင္ေငြနားကြပ္ ျမန္မာေဒါင္းလံၾကီး တခုကုိ လႊင့္ထူထား၏။ အလံတိုင္၏ ထိပ္ဖ်ားကိုမူ မွန္စီေရႊခ် မြမ္းမံ၍ ထား၏။ ေဒါင္းလံလႊင့္ထူထားရာ အလံတိုင္၏ ေအာက္္ေျခနားတြင္ ျမန္မာဘုရင္၏ အမွတ္အသား အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္ေသာ ေရႊထီးတလက္ကို စိုက္ထူ၍ ထားပါသည္။

..........။ ..........။ မင္းလွဆိပ္ကမ္းတြင္ ေလွအေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရရာ အခ်ိဳ႕ေလွမ်ားမွာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ကုန္စည္သယ္ေဆာင္သည့္ ေလွၾကီးမ်ိဳး အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုေလွမ်ိဳး ႏွစ္စင္းေပါင္းမွ ကုန္တန္ခ်ိန္ ၁၂၀ - ၁၃၀ ထက္ပို၍ တင္ႏိုင္မည္ မထင္ေခ်။

ဧရာ၀တီျမစ္ထဲတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ အသံုးျပဳေသာ ေလွမ်ားမွာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိျပီး တခုႏွင့္ တခု တည္ေဆာက္ပံုခ်င္း မတူဘဲ လံုး၀ျခားနားပါသည္။ ေလွၾကီးမ်ားကို “ေႏွာ” ဟု ေခၚ၏။ အရြယ္အစား ပမာဏ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း ပံုစံက အတူတူခ်ည္းျဖစ္၏။ တည္ေဆာက္ရာတြင္ တခုတည္းေသာ သစ္လံုးကို ထြင္း၍ ေလွ၏ ကိုယ္ထည္လုပ္ထား၏။ ေလွ၏ ဦးပိုင္းက နိမ့္ျပီး ပဲ့ပိုင္းက ျမင့္၏။ ထိုပဲ့ပိုင္းတြင္ ပဲ့ကိုင္သူ အတြက္ စင္ျမင့္တခု ျပဳလုပ္ထား၏။ ေလွ၏ ပဲ့ကား ေလွာ္တက္ အၾကီးစားႏွင့္ တူျပီး ၄င္းကို ကိုင္တြယ္ ထိန္းသြားရန္အတြက္ လက္ကိုင္တခု တပ္ဆင္ထား၏။ ရြက္တိုင္က အရွင္ျဖစ္ျပီး အသံုးမျပဳလိုလွ်င္ ျဖတ္၍ လွဲခ်ထားႏိုင္၏။ ေလွ၏ ရြက္မွာ ရြက္မၾကီးတခုအျပင္ ထိပ္ပိုင္း၌ ေနာက္ထပ္ ရြက္ငယ္တခုပါ ထပ္ဆင့္ထား၏။ ေလွ၏ အေနအထားအရ ေလမေကာင္းလွ်င္ ရြက္တိုက္သြားရန္ အေတာ္ခဲယဥ္းမည့္ပံုရွိ၏။ သို႔ရာတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ဆန္တက္ရာတြင္ (အိႏၵိယျပည္ ဂဂၤ ါျမစ္ကဲ့သို႔ပင္) မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလသင့္သည္က မ်ားသည္ဟု သိရပါသည္။ ယင္းေလွမ်ိဳး အုပ္စုဖြဲ႔၍ ရြက္လႊင့္ဆန္တက္သြားသည္ကို ျမင္ရလွ်င္ လိပ္ျပာၾကီးမ်ား သင္းဖြဲ႔၍ ေရျပင္ေပၚတြင္ လွ်ပ္ပ်ံသြားေနဘိသကဲ့သို႔ လွပၾကည့္ေကာင္းလွ၏။

ဒုတိယ ေလွအမ်ိဳးအစားကား “ပိန္းေကာ” ဟုေခၚ၏။ ဤေလွမ်ိဳးကို ဧရာ၀တီျမစ္ရိုး တေလွ်ာက္လံုး၌ အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ေရနံဆီ ဓါတ္ဆီမ်ား တင္ေဆာင္သယ္ယူရန္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳသည္ကို ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕တြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရပါသည္။ ပိန္းေကာေလွ ဆိုသည္မွာ ေႏွာ ကဲ့သို႔ ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေလွ၏ ေအာက္ပိုင္းက ျပားျပားျဖစ္၏။ သစ္လံုး တလံုးထဲကို ထြင္းလုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ သစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို စပ္၍ထား၏။ ရံဖန္ရံခါ ရြက္ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေလွာ္တက္မ်ားျဖင့္ ေလွာ္ခတ္၍၄င္း၊ ထိုး၀ါးမ်ားျဖင့္ ေထာက္ထိုး၍၄င္း ေရြ႕လ်ားသြားေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရြက္၏ ပံုစံက ေႏွာ ေလွမွ ရြက္ႏွင့္ ပံုစံခ်င္း မတူေခ်။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပပါ ေလွႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔က အသံုးျပဳေနၾကပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၄၂ - ၄၈)

ျမန္မာ စစ္ေလွယာဥ္မ်ားကို မင္းကြန္းအနီးတြင္ ေတြ႔ျမင္ရပံု သရုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီကား (ဂရန္႔ - ၁၈၅၅)
ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း သြားလာေနသည့္ ေလွမ်ားကို သရက္ျမိဳ႕အနီး ေတြ႔ျမင္ရပံု သရုပ္ေဖာ္ ပန္းခ်ီကား (ဂရန္႔ - ၁၈၅၅)
၁၈၅၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယေန႔နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ခရီးဆက္ထြက္ခဲ့ၾကရာ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ထိုေန႔အဖို႔ ခရီးတေထာက္ ရပ္နားရမည့္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားပါသည္။ ..........။ ေရနံေခ်ာင္းဆိုသည္မွာ ေရနံထြက္ေသာ ေနရာျဖစ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမိဳ႕အမည္ မွည့္ေခၚထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ........။ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕တျမိဳ႕လံုး ေရနံ အန႔ံမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာတို႔ ေရနံထည့္ေသာ ေျမအိုးမ်ားကိုလည္း ေနရာတကာတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ျမစ္ကမ္း တေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပင္တ၀ိုက္တြင္ကား ေျမအိုးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား၏ ဖိုမ်ားရွိပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေရနံတြင္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရန္ နံနက္ ေစာေစာကပင္ စတင္ထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာအၾကိဳေတာ္အဖြဲ႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီးရန္အတြက္ ျမင္းမ်ားလည္း စီစဥ္ေပးပါသည္။ ...............။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျဖစ္သလို ၾကံဖန္စီးသြားၾကေလရာ ျမိဳ႕ျပင္ဘက္ သံုးမိုင္ခန္႔အကြာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အဓိက ေရနံတြင္းမ်ားတည္ရွိရာ ကုန္းေျမျမင့္တခုသို႔ ေရာက္သြားၾကပါသည္။ ကုန္းေျမျမင့္၏ မ်က္ႏွာျပင္က ညီညာပ်ံ႕ပ်ဴးျခင္းမရွိဘဲ နိမ့္တံုျမင့္တံုႏွင့္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ေရနံတြင္းအမ်ားဆံုးမွာ ကုန္းေျမျမင့္၏ ေျမာက္ဖက္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာ အရာရွိမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ေရနံတြင္း အေရအတြက္က တရာခန္႔ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ တြင္းမ်ားမွာ ေရနံကုန္ခန္းေနျပီျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္တူးေဖာ္ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါသည္။ ေရနံတြင္းမ်ား၏ အနက္ပမာဏကား ျမစ္ေရျပင္မွ တြင္းထိပ္၀၊ အျမင့္သို႔ တိုင္းထြာခ်က္ကို လိုက္၍ တတြင္းႏွင့္ တတြင္း မတူဘဲ ကြာျခားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ၾကိဳးျဖင့္ တိုင္းထြာၾကည့္ရာတြင္ ေရနံတြင္းမ်ားသည္ ေပ ၁၈၀ မွ ၂၇၀ အထိ နက္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ တြင္းတခုကား ေရနံေတြ႔ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ တူးရာတြင္ ေျမေအာက္သို႔ ေပ ၃၀၀ ခန္႔အထိ နက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္ရသေလာက္ ေရနံတြင္းမ်ား တည္ရွိရာ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းမွာ စတုရန္းမိုင္၀က္ ခန္႔သာရွိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေရနံတြင္းမ်ားသည္ တခုႏွင့္တခု နီးကပ္လ်က္ရွိျပီး အေ၀းဆံုးဆို၍ ေပတရာခန္႔သာ ကြာေ၀းပါသည္။ တြင္းမ်ားမွာ အားလံုးလိုလို အသြင္သဏၭာန္ တမ်ိဳးတည္း ဆင္တူျဖစ္ျပီး တြင္းထိပ္၀ အက်ယ္အ၀န္းက ေလးေပခြဲ - သံုးေပခြဲခန္႔ ရွိပါသည္။


ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ေရနံထုတ္လုပ္ရာတြင္ စက္ကိရိယာႏွင့္တူသည့္ ပစၥည္းဆို၍ သစ္သား စက္ဘီးကဲ့သို႔ သစ္လံုးငယ္တခုကို တြင္းထိပ္တြင္ တန္းပစ္၍ ၾကိဳးျဖင့္ ေရနံခပ္ယူျခင္းသာလွ်င္ ေတြ႔ရပါသည္။ ယင္းၾကိဳးျဖင့္ ေျမအိုးတလံုးခ်ည္၍ ေရခပ္သလို တြင္းေအာက္မွ ေရနံကို ခပ္ယူၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေသာ ေနရာမွ ေတာင္ဘက္တမိုင္ခန္႔တြင္လည္း ေရနံတြင္းမ်ား အုပ္စုတစု ရွိေသးေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေရနံေခ်ာင္းတ၀ုိက္ရွိ တြင္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ ေရနံကို ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုး၌ မီးထြန္းညွိရန္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ သစ္သား အိမ္မ်ား ကိုလည္း ေရနံသုတ္၍ ျခကိုက္ ပိုးကိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ေရနံကို ျမန္မာ သမားေတာ္မ်ားက ေဆးဘက္၀င္ ပစၥည္းတခု အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳၾကပါေသးသည္။ (တရုပ္ျပည္ အေၾကာင္း စာအုပ္တအုပ္ Voyages Curicux တြင္ ေရနံသည္ ယားနာအတြက္ အလြန္ေကာင္းသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

အဂၤလန္ျပည္၌ ေရနံကို အသံုးျပဳၾကပံုကား ေခ်ာဆီအျဖစ္ သံုးၾကသည့္ျပင္ လင္းဘက္ျမိဳ႕ရွိ ပရိုက္စ္ကုမၸဏီကလည္း ဖေယာင္းတိုင္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ျမန္မာေရနံကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ကုန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျဗိတိသွ်ကုမၸဏီတခုက ေရနံမ်ား၀ယ္ယူရန္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးကိုပင္ ေရနံေခ်ာင္း သို႔ ေစလႊတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရနံသည္ လန္ဒန္ေစ်းကြက္တြင္ တတန္လွ်င္ စတာလင္ေပါင္ ၄၀ မွ ၄၅ ေပါင္အထိ ေစ်းရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေရနံ၏ အေရာင္အဆင္းက စိမ္းလဲ့လဲ့ရွိျပီး အန႔ံကလည္း မဆိုးလွပါ။ ေလာင္စာ အင္အား အေနျဖင့္ မမ်ားလြန္း မနည္းလြန္း သင့္တင့္ေသာ အင္အားရွိပါသည္။ ျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္ရွိ ေရနံတြင္း အုပ္စုတြင္ ေလာေလာဆယ္ ေရနံထြက္ေနေသာ တြင္း ၈၀ ခန္႔ရွိပါသည္။ ေတာင္ဘက္ အုပ္စုတြင္မူ တြင္း ၅၀ ခန္႔ရွိျပီး ထြက္ေသာ ေရနံက အဆင့္အတန္း အနည္းငယ္ ညံ့ပါသည္။ ထိုအုပ္စု ႏွစ္ခုလံုးတြင္ ေရနံလံုး၀ မထြက္ေတာ့ေသာ တြင္းေဟာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရနံကို မည္သည့္အခ်ိန္ကာလက စတင္ေတြ႔ရွိျပီး မည္သူက ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ား တိက်စြာ ရွိဟန္မတူပါ။ ေရနံတြင္းမ်ားမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ျဖစ္ျပီး ထိုတြင္းမ်ား ရွိရာ ေျမကို ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕မွ မိသားစု ၂၃ အိမ္ေထာင္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ ယင္းမိသားစု ထဲတြင္ ေရနံကုိ စတင္ေတြ႔ရွိျပီး တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သူမ်ား၏ အဆက္အႏြယ္မ်ား ပါရွိသည္ဟု ဆို၏။ ထိုတြင္းပိုင္ရွင္မ်ားအနက္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ႕သူၾကီးလည္း ပါ၀င္၏။ ျမိဳ႕သူၾကီးသည္ ဧရာ၀တီ  ျမစ္ေၾကာင္းဘက္ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး အာဏာရွိေသာ “ျမစ္စစ္၀န္” လည္းျဖစ္ေနပါသည္။

ေရနံေျမ၌ ေရနံတြင္း တူးျခင္းကို မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္တူးေဖာ္ခြင့္ မရွိပါ။ အကယ္၍ အျပင္လူ တစံုတေယာက္က လာေရာက္ျပီး ေရနံတြင္းတူးပါက တြင္းပိုင္ရွင္မ်ားက တားျမစ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆို၏။ ေရနံတြင္း ပိုင္ရွင္တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား၀င္ေရးသားခြင့္ျပဳထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက နားလည္မႈျဖင့္ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေရနံတြင္း ပိုင္ရွင္ “တြင္းစား” ၂၃ ဦးခန္႔ရိွရာ ၄င္းတို႔ အခ်င္းခ်င္း အလြန္စည္းလံုးညီညြတ္ၾကပါသည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္တခုကား တြင္းစားမ်ားသည္ မိမိတို႔ပိုင္ ေရနံတြင္းမ်ားကို အျခားအျပင္လူမ်ားအား ေပါင္ႏွံျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳပိုင္ခြင့္ မရွိ။ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းသာလွ်င္ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ျခင္း ျပဳရမည္ ဟူေသာ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေရနံတြင္းပိုင္ရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား အိမ္ေထာင္ျပဳေပးရာ၌ပင္ တြင္းစားအခ်င္းခ်င္း သားသမီးမ်ားႏွင့္သာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အသက္ၾကီးၾကီးတြင္းစားၾကီးတဦးက ေမဂ်ာဖယ္ယာအား ေျပာျပခ်က္အရ ေခတ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းဓေလ့ထံုးစံကုိ လိုက္နာျခင္း မရွိၾကေတာ့ဟု ဆိုပါသည္။

ေရနံတြင္း တတြင္း တူးေဖာ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိသည္ဆို၏။ သို႔ေသာ္ တူးလိုက္တိုင္း ေရနံမထြက္ဘဲ မၾကာခဏ ေရနံ အလြန္ အထြက္ေကာင္းေသာ တြင္းအနီး၌ ကပ္၍ ေနာက္ထပ္တတြင္း တူးလိုက္ရာတြင္ လံုး၀ ေရနံမထြက္သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ၾကံဳရတတ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ပါမူ ကုန္က်စရိတ္ေငြ လံုး၀ ဆံုးရံႈးသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရေတာ့သည္ဆို၏။ ေရနံတြင္း တူးသည့္ လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလြန္ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ေရနံတြင္းမ်ားမွ ေရနံထြက္သည့္ ပမာဏကား တတြင္းႏွင့္ တတြင္း မတူဘဲ မ်ားစြာ ကြာျခားတတ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕တြင္းမ်ားမွာ တေန႔မွ ေရနံ ၅ ပိႆာမွ ၆ ပိႆာ ထြက္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕တြင္းမ်ားကမူ ေန႔စဥ္ ေရနံ ပိႆာ ၇၀၀ မွ ၁၀၀၀ (ရံဖန္ရံခါ ပိႆာ ၁၅၀၀ အထိ) ထြက္၏။ ပ်မ္းမွ် ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ၾကည့္ေသာ္ ျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဖက္ ေရနံတြင္း အုပ္စုက တတြင္းလွ်င္ တေန႔တာအဖို႔ ပိႆာခ်ိန္ ၂၂၀ ခန္႔ထြက္ျပီး ေတာင္ဘက္အုပ္စုတြင္မူ တတြင္းလွ်င္ ပိႆာ ၄၀ ခန္႔ထြက္ပါသည္။

တြင္းမွရသည့္ ေရနံမ်ားကို ၁၀ ပိႆာ၀င္ ေျမအိုးမ်ားတြင္ ထည့္ျပီး ျမစ္ဆိပ္သို႔ ႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္ တင္ေဆာင္သယ္ယူၾကပါသည္။ ၀ယ္လုိသူမ်ားကလည္း ျမစ္ဆိပ္မွာပင္ ေရနံကို ၀ယ္ယူၾကပါသည္။
ေရနံ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမွ အခြန္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ ျမန္မာဘုရင္က မည္မွ်ရရွိသည္ကို တိက်စြာ တြက္ခ်က္သိရွိရန္ကား အေတာ္ပင္ ခက္ပါသည္။ ေရနံေခ်ာင္း ျမိဳ႕အုပ္လည္းျဖစ္ေသာ တြင္းစားတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သူ၏ တြင္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေရနံစုစုေပါင္း ပိႆာခ်ိန္ ၂၇၀၀၀ အနက္ အလုပ္သမားမ်ား အခေၾကးေငြအျဖစ္ ပိႆာ ၉၀၀၀၊ ဘုရင္မင္းျမတ္အတြက္ ပိႆာ ၁၀၀၀၊ ခရိုင္တခုလံုးကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမိဳ႕စားမင္းအတြက္ ပိႆာ ၁၀၀၀၊ အသီးသီး ေပးရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သံအမွတ္ၾကီးထံ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသူ ေရနံတြင္း ပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ၄င္း၊ အျခားသူမ်ားထံမွ၄င္း၊ စံုစမ္းေမးျမန္း၍ ေရနံေျမမွ ထြက္သည့္ စုစုေပါင္း ပမာဏကို ေလ့လာတြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ ျမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ ေရနံတြင္း အုပ္စုမွ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း တေန႔ ပိႆာ၂၂၀ ႏႈန္းျဖင့္ တႏွစ္လွ်င္ ေရနံစုစုေပါင္း ပိႆာ ၆,၄၂၄,၀၀၀ ခန္႔ထြက္ျပီး ေတာင္ဖက္အုပ္စု ေရနံတြင္းမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ ပိႆာခ်ိန္ ၇၃၀,၀၀၀ ထြက္မည္ဟု ခန္႔မွန္း၍ ရသျဖင့္ အုပ္စံု ႏွစ္စု ေပါင္းေသာ္ ႏွစ္စဥ္ထြက္မည့္ ေရနံ စုစုေပါင္းမွာ ပိႆာ ၇,၁၅၄,၀၀၀ သို႔မဟုတ္ တန္ခ်ိန္ ၁၁,၆၉၀ ခန္႔ရွိမည္ဟု တြက္၍ ရပါသည္။

မစၥတာ ခေရာ့ဖိုဒ္၏ မွတ္တမ္း ”ဂ်ာနယ္” တြင္ကား ေရနံ တင္ေဆာင္သယ္ပို႔သည့္ ေလွယာဥ္မ်ားကို ေရတြက္၍ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ထုတ္ကုန္အျဖစ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ေရနံပမာဏမွာ ပိႆာခ်ိန္ ၁၇,၅၆၈,၀၀၀ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သူ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ၂၃၅ ပိႆာထြက္ေသာ ေရနံတြင္းေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ဆို၏။ သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ေလ့လာၾကည့္ခ်က္အရ ဆိုလွ်င္မူ ယခုအခါ ေရနံတြင္းမ်ားမွ ယခင္ကေလာက္ မထြက္ေတာ့ဟု ဆိုသည့္တိုင္ေအာင္ မစၥတာ ခေရာ့ဖိုဒ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သေလာက္ ေရနံထြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ရပါသည္။ သူ ခန္႔မွန္းသလို ႏွစ္စဥ္ ေရနံ ပိႆာခ်ိန္ ၁၇ သန္းခြဲထြက္အတြက္ တေန႔လွ်င္ ပိႆာ ၁၂၀ ပါ ႏြားလွည္း အစီး ၄၀၀ ခန္႔မွ်ျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာၾကည့္ရႈေသာအခါ တေန႔တေန႔ ႏြားလွည္းစီးေရ ၁၆၀ ခန္႔သာ ေတြ႔ရပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၆၇ - ၇၅)

ေရနံေခ်ာင္းဆိပ္ကမ္း (ဂရန္႔ - ၁၈၅၅)

ေရနံေခ်ာင္းအနီး ေတာင္ကုန္းမ်ား (ဂရန္႔ - ၁၈၅၅)
ေရနံတြင္းမ်ား (ဂရန္႔ - ၁၈၅၅)
 
ေရနံေခ်ာင္း ပတ္၀န္းက်င္ (ဂရန္႔ - ၁၈၅၅)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

No comments:

Post a Comment