17.7.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ... ဘံုဘ၀ဆရာၾကီး သခင္တင္ျမႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း။

မ်က္ႏွာဖံုး - ေမာင္စံတိုး
ပုဂံစာအုပ္တုိက္
ပထမအၾကိမ္ ၁-၇-၁၉၆၄ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၁-၈-၁၉၆၄ ၊ တတိယအၾကိမ္ ၁-၇-၁၉၆၆ ၊

ပုဂံစာအုပ္တုိက္

မ်က္ႏွာဖံုး - ေမာင္စံတိုး
ပုဂံစာအုပ္တုိက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၁-၇-၁၉၆၆။

မ်က္ႏွာဖံုး - တင္လွ၀င္း
ပုဂံစာအုပ္တုိက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၁-၉-၁၉၆၇ ။


မ်က္ႏွာဖံုး - ေမာင္စံတိုး
ပုဂံစာအုပ္တုိက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၁-၁၀-၁၉၆၈။


မ်က္ႏွာဖံုး - ေမာင္စံတိုး
ပုဂံစာအုပ္တုိက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၂၀-၆-၁၉၇၀။


 ပန္းေရႊျပည္ စာအုပ္တိုက္ ၊ စတုတၳအၾကိမ္

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သခင္တင္ျမ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္းပါးမ်ားသည္ တေကာင္းစာအုပ္တိုက္မွ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ သခင္တင္ျမႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း စာအုပ္မွ ဓါတ္ပံုရိုက္ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအျဖစ္ ေဖာ္ျပသံုးစြဲျခင္း မဟုတ္ဘဲ မူရင္းစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈရန္ လက္လွမ္းမမွီသူမ်ား၊ ေလ့လာလိုသူမ်ား ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ မူပိုင္ရွင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံုမူရင္းေနရာ - ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ထက္ၾကပ္မကြာ ၊ သခင္တင္ျမ  


 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

1 comment:

tun said...

သခင္တင္ျမရဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ကေတာ့ အ့ံႀသေလာက္စရာပါပဲ။

Post a Comment