14.7.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ...နတ္ႏြယ္၊ စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္တန္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျမင္ေတြ႔ရပံု

မေရာက္ဖူးေသာ အရပ္ေဒသတစ္ခုမွ ေစ်းတစ္ေစ်းအတြင္း လွည့္လည္သြားလာရျခင္းသည္ ထူးဆန္းေသာ ကမၻာတစ္ခုအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အသစ္အဆန္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ အသိဉာဏ္ ဘဏ္တိုက္အတြင္း ျဖည့္တင္း သိမ္းဆည္းထားစရာမ်ားကို ရရိွတတ္ပါသည္။ အသီးအႏွံအသစ္၊ အျခင္အတြယ္သစ္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ပံုစံသစ္၊ အေလ့အလႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ပံုအသစ္ စသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

စာအုပ္တန္းတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရျခင္းသည္လည္း အလွအပ အသစ္အဆန္း၊ အလွ်ိဳ႕အ၀ွက္၊ အတိမ္အနက္ အားလံုးတို႔ကို ေတြ႔ထိခံစားရပါသည္။ လူသားမ်ား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးႏွင့္ အရာဝတၳဳအားလံုး၏ အတြင္းအျပင္တို႔ကို ၾကည္လင္ေသာ မွန္သားျပင္ပမာ ထြင္းေဖာက္ကာ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

စာအုပ္တန္းဆိုသည္မွာ စာအုပ္သစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာ အတည္တက် ဆိုင္ၾကီးမ်ားကို ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ စာအုပ္ေဟာင္းမ်ားကို လူသြားလမ္းစၾကံ ၤေပၚတြင္ပံု၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုက္နံရံေဘးမ်ားတြင္ တင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္အေဟာင္းဆိုင္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕အလယ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္တန္း ႏွစ္တန္း ရွိပါသည္။ တစ္ခုမွာ ပန္းဆိုးတန္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ မဟာဗႏၶၶဳလလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းအၾကားတြင္ ျဖစ္သည္။ေနာက္တစ္ခုက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းတြင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းႏွင့္ ၂၉ လမ္းအၾကား၌ ျဖစ္သည္။ပန္းဆိုးတန္း စာအုပ္တန္းသည္ ရံုးေတြအနီးတြင္ ရွိျပီး ရံုးခ်ိန္အတိုင္းေလာက္ပင္ ဖြင့္ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း စာအုပ္တန္းသည္ ညေစ်းတန္းႏွင့္ ႏြယ္ေနသျဖင့္ ညေနပိုင္းမွ ညဥ့္ပိုင္းေလာက္အထိ ဖြင့္သည္။ ေစ်းတန္းႏွစ္ခုစလံုးမွာပင္ ျမန္မာစာအုပ္အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာအုပ္ အေဟာင္းမ်ား ေရာင္းၾကသည္။

မိမိ၏ မဂၢဇင္းတိုက္သည္ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ ေက်ာခိုင္းနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ ၃၇ လမ္းတြင္ ရွိသျဖင့္ ျမိဳ႕ထဲသို႔ အလာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေန႔ခင္းဘက္ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ ၃၇ လမ္း စာအုပ္တန္းတို႔ကို လက္၀ဲရစ္ျဖစ္ေစ၊ လက္ယာရစ္ျဖစ္ေစ တစ္ပတ္လွည့္တတ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း စာအုပ္တန္းကိုကား ညေန အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ ေစာသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ေအးေဆးစြာ ေလွ်ာက္ေလ့ရိွပါသည္။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ရာတြင္ စာအုပ္ေတြႏွင့္ ေတြ႔ထိရသလို မိမိလိုပင္ စာအုပ္ရွာေဖြေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ရပါသည္။

စာအုပ္ေရာင္းသူမ်ားသည္ စာအုပ္အေဟာင္းမ်ားကို စာေရးဆရာမ်ား၊ စာအုပ္စုေဆာင္းသူမ်ား၊ သံရံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ျပန္လာသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာအုပ္စုေဆာင္းသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူရရွိေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ ရွားပါးေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းစာအုပ္မ်ား ပါရွိတတ္ျပီး သံရံုးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားျပန္မ်ားထံမွ ၀ယ္ယူရရွိေသာ စာအုပ္မ်ားတြင္ အေရာင္းသြက္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ စာအုပ္အသစ္မ်ား ပါရွိတတ္သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ ႏိုင္ငံျခားစာေစာင္တစ္ခုကို ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းေလာက္မွာပင္ ရရွိတတ္ပါသည္။ မိမိတို႔ဆီတြင္ နယ္သို႔ပို႔ေသာစာအုပ္မ်ားကို ၾကိဳ၍ ထုတ္ေ၀သလို သူတို႔ကလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပို႔ေသာစာအုပ္မ်ားကို ၾကိဳ၍ ထုတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

စာအုပ္မ်ား စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသလို စာအုပ္ေစ်းမွာလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ တစ္ခ်ိန္က တစ္က်ပ္ပံု ႏွစ္က်ပ္ပံုမ်ားသည္ ယခုအခါ ငါးက်ပ္ပံု၊ တစ္ဆယ္ပံုမ်ားျဖစ္ေနၾကျပီး၊ ငါးက်ပ္ပံုမ်ားတြင္ စာအုပ္ပါးပါးကေလးမ်ားႏွင့္ အစုတ္အျပဲ အေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရသည္။ အပံုထဲသို႔ မထည့္ဘဲ သီးျခားထားရွိေသာ စာအုပ္မ်ားမွာမူ သူ႔ေစ်းႏွင့္သူ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္မွ ႏွစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္အထိျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားကို ၅၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၁၀၀၀ က်ပ္၀န္းက်င္တြင္ ေစ်းေခၚေနၾကသည္။

စာအုပ္ေစ်းမ်ား စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသလို စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္း၏ သမိုင္းမွာလည္း စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ားတြင္ မူလပိုင္ရွင္၏ အမည္၊ ဌာနအမည္၊ စာၾကည့္တိုက္အမည္၊ သံရံုးအမည္မ်ားကို ေျခရာေဖ်ာက္သည့္အေနျဖင့္ အဖြင့္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဆုတ္ထားတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ားတြင္ကား.... မူလပိုင္ရွင္၏ အမည္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။

မိမိ၀ယ္ယူရရွိေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာၾကီး တစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည္သာမက စာမ်က္ႏွာ ေဘးသားမ်ားတြင္ ေတးမွတ္ထားသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းစာေရးဆရာၾကီး၏ စာဖတ္သည့္အေလ့ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕စာအုပ္မ်ားတြင္ ပိုင္ရွင္သံုးေလးဦး၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အဆင့္ဆင့္ လက္ေျပာင္းခဲ့သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

စာေရးဆရာမ်ား၊ စာအုပ္စုေဆာင္းသူမ်ား၏ စာအုပ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာ၌ အခ်ိဳ႕သည္ ကာယကံရွင္ ရွိစဥ္မွာပင္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္က ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ကာယကံရွင္ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ ဆက္ခံသူမ်ားက ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ စာအုပ္စာတန္းမ်ားကို အေမြရရွိသူမ်ားအနက္ စာအုပ္တန္ဖိုးကိုလည္း သိရွိျပီး ေငြေၾကးလည္း ရွိသူမ်ားသည္ စာအုပ္မ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္းသည္လည္း ရွိသည္။ ပိဋကတ္တိုက္၊ ေမာ္ကြန္းတိုက္မ်ားသို႔ လွဴဒါန္းၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အေမြ ဆက္ခံသူမ်ားအနက္ စာေပတန္ဖိုးကို နားမလည္သူမ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဆင္မေျပသူမ်ားက တန္ဖိုးၾကီးမားလွေသာ စာအုပ္မ်ားကို ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင္းခ်ပစ္ၾကသည္။

စာေရးဆရာမ်ား၊ စာအုပ္စုေဆာင္းသူမ်ားသည္ စာအုပ္မ်ားလာေသာအခါ ထားစရာမရွိသျဖင့္ အသံုးမခ်လိုေသာ စာအုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ စားစရာ မရွိသျဖင့္ မိမိ ျမတ္ႏိုးလွေသာ စာအုပ္မ်ားကို ရင္နင့္စြာႏွင့္ ေရာင္းခ်ပစ္ရသည္လည္း ရွိသည္။ အမ်ိဳးသား စာေရးဆရာတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး စာေရးဆရာတစ္ဦးတို႔က သူတို႔၏ စာအုပ္မ်ား ေရာင္းလိုက္ရသည္ကို သူတို႔၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္မ်ား၊ သူတို႔၏ သားသမီးရတနာမ်ားကို ေရာင္းခ်လိုက္ရသည့္အလား ေၾကကြဲစြာ ေရးဖြဲ႔ထားၾကသည္ကို မိမိေခါင္းထဲတြင္ ယေန႔တိုင္ စြဲေနဆဲျဖစ္သည္။

မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မိမိဖခင္ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ထားစရာ မရွိ၍လည္းတစ္ေၾကာင္း၊ စားစရာ မရွိ၍လည္းတစ္ေၾကာင္း ေလးငါးၾကိမ္မွ် ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ ႏွေျမာေျမာႏွင့္ ေရာင္းလိုက္ရေသာ စာအုပ္မ်ား အေတာ္ကေလးပင္ ပါရွိသြားပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း စာအုပ္တန္းတြင္ ေလွ်ာက္သြားစဥ္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က ႏွေျမာေျမာႏွင့္ မိမိ ေရာင္းလိုက္ေသာ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ကို အမွတ္မထင္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိရသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာ တစ္ဦးႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိရသလို မိမိ ၀မ္းသာသြားရသည္။ စာအုပ္ကေလးကို လွန္ေလွာ ၾကည့္ရႈေသာအခါ ပိုင္ရွင္ ႏွစ္ဆက္ ေျပာင္းခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ထိုေန႔က မဂၢဇင္းတိုက္တစ္တိုက္မွ စာမူခ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ထိုစာအုပ္ကေလးကို ျပန္လည္၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ထိုစာအုပ္ကေလးကို မိမိ ေရာင္းလိုက္စဥ္က သံုးေလးက်ပ္မွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ျပန္၀ယ္ရေသာအခါ ၁၀၀ က်ပ္တိတိ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္... မိမိ လြတ္လပ္ ဆံုးရံႈးသြားရေသာ အရာတစ္ခုကို ျပန္လည္ရရွိျခင္းသည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ပါတကား။
နတ္ႏြယ္
၉-၁၂-၉၁ ၊ ေရႊ၀တ္မႈန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၁၉၉၂။

နတ္ႏြယ္ ၊ ေတာအေၾကာင္း ေတာင္အေၾကာင္း (၃) မိမိႏွင့္ စာေပအရိပ္အေယာင္ ပံုရိပ္မ်ား
ပုဂံစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊


 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

ေတာအေၾကာင္း ေတာင္အေၾကာင္း (၃) စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၇၄ မွ ၇၇ အထိ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးအား ကူးယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာနတ္ႏြယ္၏ မူရင္း ေဆာင္းပါးႏွင့္ စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုးအား ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဤစာျဖင့္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ပန္းဆိုးတန္း စာအုပ္အေဟာင္းတန္းမွ ၀ယ္ယူရရွိခဲ့ဖူးျပီး စုေဆာင္းထားသည့္ စာေပဂ်ာနယ္ ႏွစ္အုပ္အား အမွတ္တရ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

No comments:

Post a Comment