18.6.11

ေဒၚစတိုယက္စကီး၊ Dostoyevsky's The Dream of A Ridiculous Man. (ျမန္မာျပန္ - ေကာင္းသာ)

ဟန္သစ္မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘာသာျပန္ ဝတၳဳ တစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ မဂၢဇင္း၏ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို မမွတ္သားမိခဲ့ပါ။
 
ဟန္သစ္မဂၢဇင္းမွာ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားအေဆာင္၊ သမိုင္း၀င္းအတြင္းရွိ စဥ့္ကူေဆာင္ စာၾကည့္တိုက္မွ ျဖစ္ပါသည္။ စဥ့္ကူေဆာင္မွာေနသည့္ သူငယ္ခ်င္း ထံမွ ငွါးရမ္းခဲ့ျပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေက်ာင္းမ်ား ၄ႏွစ္နီးပါး ပိတ္သြားေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့္ေသတၱာထဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။


 
  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

1 comment:

tun said...

အမွတ္တရပါပဲ။ အေဆာင္စာၾကည့္တုိက္ေတြက စာအုပ္ေတြ ႏွေမ်ာစရာပဲ။ PTU ေတာ့ စာႀကည့္တုိက္ဖြင့္ဖုိ႕ဆုိၿပီး တခ်ိဳ႕ ပါလာေသးတယ္ မွတ္မိတယ္။

Post a Comment