12.6.11

သူရဲေကာင္းမ်ား...၄။ ထက္ေက်ာ္၊ ေျမမနင္းတရားပြဲ။

 
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာ မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၃၉၊ ဧျပီလ ၂၀၁၁ ကို
လြယ္လင့္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဤစာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

No comments:

Post a Comment