12.6.11

သူရဲေကာင္းမ်ား...၂။ ထက္ေက်ာ္၊ ေရနံ႔သာက ေမာင္း - ဖိုးဦး။

ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာ မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၃၇၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ကို 
လြယ္လင့္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဤစာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

No comments:

Post a Comment