12.6.11

သူရဲေကာင္းမ်ား...၃။ ထက္ေက်ာ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚခဲ့ဖူးတဲ့ အလုပ္သမားသတင္းစာ။ 

ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာ မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၃၈၊ မတ္လ ၂၀၁၁ ကို
လြယ္လင့္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဤစာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

No comments:

Post a Comment