25.6.11

ဖတ္မိျပီး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေသာစာ၊...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလက်္ာ၏ ေပးစာမ်ား။
မူရင္းစာအုပ္ - ၁။ တင္ေမာင္၀င္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ပထမအၾကိမ္၊ ၂၀၀၀ ႏို၀င္ဘာ

http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ဗိုလ္လက်္ာ
http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=တပ္မေတာ္ သူရဲေကာင္းမ်ား

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

1 comment:

Win Naing said...

Asaw,

I was disappointed with ur Ma-Sa-La news paper post, but really appreciate what I see you now who you are .....

pls go ahead ...............

Post a Comment