21.6.11

ရထားေပၚမွ အေတြးမ်ား…၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓါတ္ပံု - စာေရးဆရာကိုေအာင္ဆန္းစာအုပ္မွ)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းကို စိတ္ကူးရင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ေအးစက္ေနသည့္ ရထားအတြင္း မ်က္စိမွိတ္လိုက္ပါလ်က္ သကၠရာဇ္ ရက္စြဲအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကို ေတြးေတာေနမိ၏။

ဦးေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ေမာက္ျမိဳ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာင္းျမျမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ဦးေအာင္ဆန္းထက္ ၃ ႏွစ္ခန္႔ အသက္ၾကီးပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴကိုလည္း မနမ္းႏွင့္ ေအာက္သူကိုလည္း မစမ္းႏွင့္ ဆိုေပမင့္ ကိုေအာင္ဆန္းတစ္ေယာက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္ မခင္ၾကည္ႏွင့္ လက္ထပ္ျပီး ေအာက္ျပည္ေအာက္သားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါေတာ့သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့ ကိုေအာင္ဆန္း အသက္ ၂၇ ႏွစ္၊ မခင္ၾကည္ အသက္ ၃၀ႏွစ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ ကိုေအာင္ဆန္းႏွင့္ မခင္ၾကည္တို႔၏ အိမ္ေထာင္သက္ ၃ ႏွစ္၀န္းက်င္အတြင္း တတိယေျမာက္ကေလးျဖစ္သည္။

ေယဘူယ်တြက္ခ်က္မႈအရဆိုလွ်င္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တိုဘာေလာက္တြင္ မိခင္၏ ၀မ္းတိုက္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတင္ သေႏၶတည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး ဆုိျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံအတြင္း ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္းေျပာသည့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ကိုယ္၀န္မွာ ၅ လ - ၆ လ ၀န္းက်င္ျဖစ္မည္ဟု မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာက္အက်ဆံုး မတ္လ ၂၂ ရက္ မတိုင္ခင္ သူ႔မိသားစုကို ေဘးကင္းရာသို႔ ပို႔ထားလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရထားေပၚမွ ကၽြန္ေတာ့္အေတြး၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ယခုမွ စပါသည္။ ၅လ - ၆လ ကိုယ္၀န္ျဖင့္ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီးမိန္းမ ၊ ၂ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔္ လူမမယ္ သားတစ္ေယာက္၊ ၁ ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ သားေပါက္စေလး တစ္ေယာက္။ ဒီမိသားစုကို သူႏွင့္ေ၀းရာ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ဖက္ဆစ္တို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ေ၀းရာဟု သူထင္ျမင္ယူဆသည့္ ေနရာမွာ ထားရစ္ခဲ့ျပီး ေတာ္လွန္ေရးစတင္ဖို႔ ထြက္ခြာသြားခ်ိန္မွာ သူဘာေတြကို ေတြးေနမွာပါလိမ့္။ ေတာ္လွန္ေရးစျပီး တိုက္ပြဲက်ည္မ်ား ခဏျငိမ္ေနသည့္ အခ်ိန္မွာ သူ႔မိသားစုကို တခ်က္တခ်က္ေတာ့ သတိရမိလိမ့္မည္လား……။ ကၽြန္ေတာ္ေတြးေနမိပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိသားစုကို ေဘးလြတ္ရာ ပို႔ထားသည့္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္က ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ဖူးခဲ့သည္မွာ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္းမွ ကရင္ရြာေလးတစ္ရြာသို႔ ပို႔ထားသည္ဟု မွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။ (ဦး)တင္ေမာင္၀င္းေရးသားခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ တြင္ေတာ့ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေရးသားထားသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖတ္ရပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္မွာ ဖ်ာပံုျမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း ေစ်းအနီး က်ေနာ့္မိခင္ (ဦးတင္ေမာင္၀င္း၏ မိခင္) ျဖစ္ေသာ ေဒၚျမသင္၏ ေမာင္အရင္းျဖစ္သည့္ ဦးျမတင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ အိမ္တြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ေနရပါသည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးမွာလည္း စေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးတဦး၏ ဇနီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ လံုျခံဳေရးမွာ အထူးအေရးၾကီးေနေသာ အခိ်န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၃”

ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္လာမည့္ကေလး၏ ကိုယ္၀န္ကိုလြယ္ရင္း သား ၂ ေယာက္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ဖ်ာပံုျမိဳ႕ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျဗတိသွ်တို႔က စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ျပီး ျမန္မာျပည္ကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္လည္တည္ျငိမ္လာသည္ဟု ဆိုရမည္ထင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔အရင္ ျပန္ေရာက္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ မွတ္တမ္းေတာ့ မေတြ႔မိေသးပါ။ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာသြားေသာအခါ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ ကိုယ္၀န္အရင့္အမာျဖင့္ သား ၂ ေယာက္ကို တဘက္တခ်က္ လက္ဆြဲလ်က္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရွိေနရာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့သည္။ မိသားစု ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုခန္း ခမ္းနားမႈ ကင္းကင္း ရိုးသားစြာ ျပီးေျမာက္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မည္မွ် ၀မ္းသာေနလိမ့္မလဲ။ ေနသူရိန္လူထုအစည္းအေ၀းပြဲၾကီး က်င္းပရန္ စီမံရသျဖင့္ လြန္စြာအလုပ္မ်ားေနသည့္ အခ်ိန္၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္သည္ တို႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တို႔အားလံုးအတြက္ သမီးေလး တစ္ဦးကို ေမြးဖြားေပးခဲ့ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္မွ ၆၆ ႏွစ္ ၾကာျပီးသြားေသာ ေန႔၏ တမနက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေအးစက္ေနသည့္ ရထားအတြင္း မ်က္စိမွိတ္လိုက္ပါလ်က္ သကၠရာဇ္ရက္စြဲအခ်ိဳ႕အေၾကာင္းကို ေတြးေတာေနမိ၏။ ရထားသည္ အခ်ိန္ကာလကဲ့သို႔ပင္ တဟုန္ထိုး ခုတ္ေမာင္းေနေလသည္။

ေစာသက္လင္း
ရည္ညြန္းကိုးကားသည့္ လက္လွမ္းမွီရာ စာအုပ္မ်ား 

၁။ တင္ေမာင္၀င္း၊ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ ပထမအၾကိမ္၊ ၂၀၀၀ ႏို၀င္ဘာ။
၂။ ေက်ာ္ျငိမ္း၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၊ အင္း၀စာအုပ္တိုက္၊ ပထမအၾကိမ္၊ ၁၉၉၈။
၃။ ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ပင္၀ါးရံုစာေပ၊ ၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာ။

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

No comments:

Post a Comment