19.6.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ....စာေရးဆရာ ကိုေအာင္ဆန္း။


စာေရးဆရာ ကိုေအာင္ဆန္းၾကယ္နီစာအုပ္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ

ပခံုးေပၚေရာက္လာတဲ့
ေခတ္ရဲ႕ သမိုင္းတာ၀န္ကို
အထိုက္အေလ်ာက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္စိမ္းနီ
၁၃-၂-၂၀၁၁(ဓါတ္ပံုမ်ားကို စာေရးဆရာ ကုိေအာင္ဆန္း စာအုပ္မွ ကူးယူထားပါသည္။
ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ ကူးယူသံုးစြဲခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

No comments:

Post a Comment