12.6.11

သူရဲေကာင္းမ်ား...၁။ ထက္ေက်ာ္၊ ေလဘာယူနီယံ ဦးမ်ိဳးညြန္႔။


  


ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာ မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၃၆၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၀ ကို
လြယ္လင့္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ဤစာျဖင့္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

No comments:

Post a Comment