15.5.11

ေမာင္ေမာင္ ၊ ဥပေဒ ။ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳ ႏွင့္ ေဒၚေစာျမဧၾကည္

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေရႊအျမဳေတ ရုပ္စံုမဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၁၇၆၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၄။ စာမ်က္ႏွာ ၉၀ - ၉၃ တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ဓါတ္ပံုမ်ားအား ဤေနရာတြင္ သံုးစြဲေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ထင္ရွားသည့္ စာေရးဆရာၾကီး တစ္ဦးက လူငယ္မ်ားကို စာဖတ္ေစခ်င္သည့္ ေစတနာျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားတစ္ခြန္းကို သတိရမိပါသည္။ ဆံပင္ရွည္ထားပါ၊ စာဖတ္ပါ။ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ၀တ္ပါ၊ စာဖတ္ပါ။ ဆရာၾကီး၏ စကားကိုမွီး နည္းနည္းမြမ္းမံရမည္ဆိုပါလွ်င္ ရဘ္သီခ်င္းဆိုပါ၊ စာဖတ္ပါဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။

ေစာသက္လင္း

 * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment