24.4.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ .... ကိုေဆြ ၊ ေနၾကာပန္း။


၀ီကီျမန္မာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကိုေဆြ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မူရင္းလင့္ခ္ - http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ကုိေဆြ 

ကိုေဆြ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က ျပည္ၿမိဳ႕ အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ မိုးေဝစာေပမဂၢဇင္းတြင္ လိေမၼာ္သီးတစ္လုံး ဝတၳဳတို စတင္ေဖာ္ျပျခင္းခံရၿပီး ဟန္သစ္၊ ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ၊ ရနံ႔သစ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ဝတၳဳတိုမ်ားေရးသားခဲ့သည္။

ဝတၳဳတို လုံးခ်င္းစာအုပ္မ်ား (လိေမၼာ္သီးတစ္လုံး ႏွင့္အျခားဝတၳဳတိုမ်ား၊ ေမွာ္ေတာင္ကုန္း) တို႔ကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ကိုးကား -၂၀ ရာစု ျမန္မာဝတၳဳတို ၁၀၀ စာေရးဆရာ ၁၀၀၊ သီဟရတနာအုပ္ ၁၀၀ျပည့္ အထူးထုတ္ 

ကိုေဆြ၏ ေနၾကာပန္း  ဝတၳဳကို ဟန္သစ္မဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို မမွတ္သားမိခဲ့ပါ။ သိမ္းဆည္းထားသည့္ မဂၢဇင္းျဖတ္စမ်ားထဲမွ ျပည္ျမိဳ႕ အမွတ္တရ တင္ျပပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ မူရင္း ဝတၳဳေရးသူ ကိုေဆြအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္သည္  လိေမၼာ္သီးတစ္လုံး ႏွင့္အျခားဝတၳဳတိုမ်ား ကုိဖတ္ခဲ့ဖူးျပီး ေမွာ္ေတာင္ကုန္း ကိုေတာ့ မဖတ္ဖူးေသးပါ။ 

ေစာသက္လင္း

* * * * * * * ** * * * * * * *

No comments:

Post a Comment