9.4.11

အမွတ္တရ ပို႔စ္စကတ္


ပို႔စ္စကတ္ကို အမွတ္တရ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေစဖို႔ 
ကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား
အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


No comments:

Post a Comment