8.3.11

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသည့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ထားေသာ Maurice Collis ၏ စာအုပ္မ်ား။


 
Maurice Collis (photo - Internet)
(10 - Jan - 1889) - (12 - Jan - 1973)၁။  Trials in Burma
                  မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
     ေကာလစ္ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္
                 မအမာ ............ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၃၈
                 လူထု ေဒၚအမာ ၊  ၾကီးပြားေရး ပံုႏိွပ္တိုက္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၀
                 လူထု ေဒၚအမာ ၊ စာေပေလာက 
                           (တတိယအၾကိမ္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ မွားႏိုင္ပါသည္။ အမည္ကိုလည္း 
                           ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။)

၂။  Siamese White
             မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
   ယိုးဒယား၀ိႈက္
               ဦးစံ၀င္း ၊ ျမန္မာျပည္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၂ ဇန္န၀ါရီ။

၃။  She was a queen
              မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
     ဧကရီ ဖြားေစာ
              ျမသန္းတင့္ ၊

၄။  Marco Polo
             မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
     မာကိုပိုလို
             ေက်ာ္ေအာင္ ၊ ဘ၀တကၠသုိလ္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၂ ဇန္န၀ါရီ

၅။  Lords of The Sunset
              မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
      ေန၀င္ဘုရင္မ်ား
              ေက်ာ္ေအာင္၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ 
                                ၁၉၉၈ အမ်ဳိးသားစာေပဆု (ဘာသာျပန္၊ သုတ)

 ၆။  Last and First in Burma (1941 - 1948)
               မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
      ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ
              ေက်ာ္ေအာင္ ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီMaurice Collis ၏ စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္ဖူးေသးသည့္ အျခားစာအုပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ စာဖတ္ မႏွံ႔စပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔မွ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအေနျဖင့္ ေနထိုင္သြားခဲ့ျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားထဲမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ မျပန္ရေသးသည့္ စာအုပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရွာေဖြ ထားပါသည္။ ျပီးျပည့္စံုေသာ စာရင္းျဖစ္ဖို႔ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဦးမည္ ထင္ပါသည္။ သည့္ထက္ ျပည့့္စံုေအာင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

1. The Burmese Scene  , 1943 First Edition

2. Into Hidden Burma  , 1953 First Edition
    (၁၉၃၀ ပတ္၀န္းက်င္က ျမိတ္ျမိဳ႕တြင္ သူေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဟု သိရပါသည္။)

3. Courts of the Shan Princess

4. The Journey Outward 
    (သူ၏ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ငယ္စဥ္ဘ၀မွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ၁၉၁၂ ထိ ဟု သိရပါသည္။)

5. The Mystery of Dead Lovers , 1951 First Edition
    (A historical novel about a Shan Princess, based on a Burmese Play) ဟုသာ သိရသည္။

6. The Land of the Great Image , 
    Being Experiences of friar manrique in Arakan, 1942 First Edition
    ( ၁၆၂၉ - ၃၇ ခန္႔က ရခိုင္ျပည္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ေပၚတူဂီ သာသနာျပဳတစ္ဦး၏ အေၾကာင္း ဟု 
    သိရပါသည္။)
  

ရည္ညြန္း - အင္တာနက္တြင္ ေလွ်ာက္ရွာထားသမွ် ျဖစ္ပါသည္။
ေစာသက္လင္း

* * * * * * * * * *

ကိုဘိုဘိုလန္းစင္၏ facebook comments မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ မသိေသးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ညြန္ျပေပးသည့္ ဆရာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ညိဳ၊ ကုိဘိုဘိုလန္းစင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ေဇယ်တို႔အား အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  •  ဘုိ Bo 
   ပထမအၾကိမ္ ၁၉၃၈ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား 
   ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၀ ေကာလစ္ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္
   ဘုိ Bo  
   တတိယအၾကိမ္ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား
  •  ဘုိ Bo
   Lord of the Three Worlds ဖြားေစာအေၾကာင္း ျပဇာတ္ တရုတ္အမတ္ႀကီးနဲ႔ႀကိဳက္တာပါတယ္ ဗမာျပည္မွာ သရုပ္ေဖာ္ပုံေတြနဲ႔ ေကာ္ပီေရာင္းတယ္

   စႏၵမာလာ ဘိတ္ေနာက္ခံ အခ်စ္ဝတၳဳ မအမာျပန္ ၁၉၄၀   The Land of the Great Image - Being Experiences of Friar Manrique in Araka...n အမ်ိဳးသားဦးလွဒင္ ရတနာေရႊေျမလား (ဦးလွဒင္နဲ႔ မုိးေဝျပန္တာေတြ လက္ရာၾကမ္းတယ္မွတ္တယ္)

   The Journey Up (Reminiscences 1934-1968) or Maurice Collis diaries : 1949-1969 မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလင္မယား လန္ဒန္လာရင္ ဝင္ေတြ႔တဲ့အေၾကာင္းပါတယ္။ မဒမ္ေနဝင္းနဲ႔ သားသမီးေတြက သူ႔ပရိသတ္။ ကုိတာ ခ်င္းတြင္းမွာ ျပန္ဘူးတယ္။ မႏၱေလးမအမာျပန္တဲ့ စာအုပ္ေတြ သူတုိ႔ကုိျပတယ္ဆုိတာလဲပါ။

   ဆရာေက်ာ္ေအာင္လဲ အမႈအခင္းမ်ားကုိ ျပန္တယ္။

   http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Collis#Works
    
  • ဘုိ Bo 
   http://openlibrary.org/authors/OL20785A/Maurice_Collis
  •  Kyaw Zaya  
   Thanks..
  • Maung Nyo  
   Thank you. Daw Ahmar also traslated Sandha Marla. Kyaw Aung also translated Trials in Burma.
  • Maung Nyo 
   By the way, I attended a lecture given by Maurice Collis at Britain Burma Society in London. He said he wrote "she was a queen" to let the British know Burma has a history of great kings and queens long before Queen Victoria. He was Irish.


  • Saw Thet Lin 
   ကိုဘို ၊ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေဖာ္ျပခ်င္လို႔ အထက္က ေကာ္မင့္ေတြကို ေကာ္ပီကူးလို႔ရမလား။ အားေပးလွ်က္ ....
  • ဘုိ Bo  
   oh pls do Ako. Thanks.
  •  ဘုိ Bo 
   Lord of the Three Worlds seems to be reporoduced from She was a queen, translated as 'Saw-dewi' by Shwe-U-Daung in '30s.
  • Maung Nyo 
   Is not the Lord of the three worlds a separate book written by Maurice Collis. I read it in London, given by Mrs Betty Paddon of BBS? Both books are based on the Pagan period and Nahthihapate.
 * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment