13.3.11

Magic Realism ၊ ဂါစီယာ မားကြက္စ္ ႏွင့္ ဆရာဟိန္းလတ္ ၏ စာေပေဆာင္းပါး ။


မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ဇန္ဇန္

သိစိတ္စီးေၾကာင္း၊ ျဖစ္တည္မႈသစ္၊ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ ႏွင့္ စာေပအႏုပညာေရးရာ
ဟိန္းလတ္ ၊ မိတ္ေဆြေကာင္းစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၄ ဇြန္ ။
စာမ်က္ႏွာ ၇၅ မွ ၇၉ အထိ


စာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ စာေပေဆာင္းပါးမ်ား

ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒ
ဟိန္းလတ္

စာေပအႏုပညာ နယ္ပယ္တြြင္ သရုပ္မွန္၀ါဒ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ အရွိကို အရွိအတိုင္း ရိုးရိုးသားသား တင္ျပေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒ (Realism) မွာ ၁၈ ရာစု ေလာက္ကတည္းက ေပၚခဲ့သည္။ "ေရာ္ဘင္ဆင္ခရူးဆိုး" ဝတၳဳကို ေရးေသာ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာၾကီး "ဒယ္နီယယ္ဒီဖိုး" တုိ႔၊ "ေထာမ္ဂ်ဴန္းစ္" ဝတၳဳေရးေသာ စာေရးဆရာၾကီး "ဟင္နရီဖီးလ္ဒင္း" တို႔မွာ သရုပ္မွန္၀ါဒ၏ ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို အေလးေပးေသာ "ေရာမႏၲိက လႈပ္ရွားမႈ" ကို ဆန္႔က်င္ရာလည္းေရာက္ေသာ ၊ သိပၸံႏွင့္ ဒႆန ပိုမိုထြန္းကားလာမႈ၏ ဂယက္လည္းျဖစ္ေသာ ဤသရုပ္မွန္၀ါဒသည္ အေတာ္ပင္ အေျခခိုင္ခဲ့သည္။ 

ေဘာလ္ဇက္၊ ေဂ်ာ့ခ္အဲလိေယာ့၊ မတ္ထြိန္း၊ ေတာ္လ္စတိြဳင္း၊ ဒိုစတိုယက္ဖ္စကီး တို႔သည္ ထင္ရွားေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒ စာေရးဆရာၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သရုပ္မွန္၀ါဒ၏ အစြန္းကုိ ေရာက္သြားလွ်င္မူ "သဘာ၀၀ါဒ" (Naturalism) ျဖစ္သြားျပန္သည္။ သဘာ၀၀ါဒတြင္မူ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သရုပ္မွန္ထက္ ပို၍ တိတိက်က်၊ အေသးအဖြဲမွအစ အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်ယ္မႈန္းတတ္ၾကသည္။ ဘ၀ၾကီးကို ဓါတ္ခြဲခန္းထဲသို႔ ပို႔ျပီး သုေတသနျပဳသလိုပင္ အႏုစိတ္လြန္းသျဖင့္ အႏုပညာ ပ်က္သလုိ ခံစားရသည္။

သရုပ္မွန္၀ါဒသည္ ဘ၀ကို ပံုတူကူးျပရံုမွ်ႏွင့္ အဆင့္ရွိသည္။ ဘ၀ကို အသိႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျပီး တီထြင္ဖန္တီးမႈျဖင့္ တင္ျပေသာ အႏုပညာမွသာ "အဆင့္ျမင့္ သရုပ္မွန္၀ါဒ" ျဖစ္သည္ဆိုကာ၊ သရုပ္မွန္၀ါဒကို ႏွမ္းျဖဴးလုိေသာ ၀ါဒတစ္ခုလည္း ေပၚလာျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို၀ါဒမွာ သက္ဆိုးမရွည္ခဲ့ပါ။ 

သရုပ္မွန္၀ါဒီတို႔သည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ျပင္းေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကိုပင္ အေသ သေဘာ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အရာဝတၳဳတို႔၏ ေျပာင္လဲတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္တရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳၾကသည္။ အျဖစ္သနစ္အတိုင္း၊ အရင္းအတိုင္း ေဖာက္သည္ခ်တတ္ရံုမွ်ျဖင့္ကား အႏုပညာ မမည္။ အႏုပညာသည္ ျပည္သူကို အက်ဳိးမျပဳႏိုင္၊ ျပႆနာကို တင္ျပရံုျဖင့္ မျပီး။ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္ကိုပါ ျပရမည္ဟူေသာ သေဘာတရား တစ္ရပ္ျဖင့္ ၊ ထိုသို႔ျဖင့္ ရုရွျပည္တြင္ စာေပ၀ါဒသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚလာျပန္သည္။ "ဆိုရွယ္လစ္ သရုပ္မွန္၀ါဒ" (Socialist Realism) ဟု ေခၚၾကသည္။ လူ႔ဘ၀ဆုိင္ရာ အသိတရားမ်ား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ သေဘာထားမ်ား၊ လူသားတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အႏုပညာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ေရးသည္ ဆိုရွယ္လစ္ သရုပ္မွန္၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အဓိက လကၡဏာအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ သရုပ္မွန္၀ါဒသည္ ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အား အလုပ္အေကၽြးျပဳေရး၊ အလုပ္သမား လယ္သမား လူတန္းစား အက်ဳိးျပဳေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ၀ါဒႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းျမင္၀ါဒမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရး ပံုသဏၭာန္၀ါဒ၊ ဆႏၵစြဲ၀ါဒတို႔ကို တိုက္ခိုက္ေရးသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ၀ါဒသည္ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကို လက္ခံ က်င့္သံုးေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕မွအပ သိပ္ျပီး ပ့်ံႏွံ႔မႈ မရွိလွပါ။ 

ထိုထိုေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒတစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ နာမည္ကလည္း ခပ္ဆန္းဆန္း။ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒ (Magic Realism) ။ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ စာေရးနည္းကို အာဂ်င္တီးနား စာေရးဆရာ "ေဂ်ာ့လူ၀ီေဘာဂ်က္္စ္" က စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူ၏ ၀ကၤဘာဆန္ေသာ ခရုအိမ္ဒ႑ာရီမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ားကို ဤစာေရးနည္း အတတ္ပညာျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့သည္။ ပထမေတာ့ ဤစာေရးနည္းမွာ သိပ္မေအာင္ျမင္။ လူေတြ သိပ္နားမလည္ၾက။ ဒါကို ကိုလံဘီယာ စာေရးဆရာၾကီး ဂါစီယာ မားကြက္စ္ က သူ႔ဝတၳဳမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရာမွ လူသိ ပိုမ်ားလာသည္။ မားကြက္စ္ အား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆု ခ်ီးျမွင့္လိုက္ေသာ အခါတြင္ သူ႔စာအုပ္ေတြကို လူေတြက အလုအယက္ ဖတ္လာၾကသည္။ ဤအခါက်မွ သူ႔စာေရးနည္း အသစ္မွာ ပရိတ္သတ္ၾကားထဲ ပ့်ံႏွံ႔လာသည္။ လူေတြလည္း အရသာ ပိုခံစားတတ္လာသည္။ သို႔ျဖင့္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒသည္ ပို၍ ေခတ္စားလာေတာ့သည္။ 

မားကြက္စ္သည္  ဤပံုစံသစ္ကို လက္တင္အေမရိကတြင္ စတင္သံုးစြဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ႔ေနာက္မွ လိုက္ျပီး အျခားစာေရးဆရာမ်ားက လိုက္လံ သံုးစြဲလာၾကသျဖင့္ ယခု ဤပံုစံမွာ အသံုးမ်ားေနျပီ ျဖစ္သည္။ မားကြက္စ္သည္ သူ၏ ကမၻာေက်ာ္ ဝတၳဳၾကီးတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ အထီးက်န္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ (Hundred Years of Solitude) စာအုပ္ၾကီးကို ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ နည္းျဖင့္သာ ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္။ သူ စာေပဆုိင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆုၾကီး ရရွိခဲ့သည္မွာလည္း ဤစာအုပ္သည္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္  ဤစာေရးနည္း ပံုစံျဖင့္ ေရးခဲ့ပါသလဲဟု ေမးျမန္းၾကသူမ်ားကို မားကြက္စ္က အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပဖူးသည္။ 

"တကယ္ေတာ့ လက္တင္အေမရိက ပတ္၀န္းက်င္ကို တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူဘဲ တမူထူးျခားေနလို႔ ဒီလို ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ စာေပပံုစံကို တမင္ေရြးခ်ယ္ျပီး သံုးစြဲတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ ဇာတိေျမ ကာရစ္ဘီယန္ ေဒသမွာဆိုရင္ အေပါဆံုးက ကေခ်သည္ရယ္၊ ဓါးျပရယ္ပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ လူၾကီးလူေကာင္းဆိုျပီး သတ္မွတ္ျပီး တခ်ိဳ႕လူေတြက ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြ တက္ေနၾကေတာ့ ဓါးျပနဲ႔ ကေခ်သည္ပဲ အရပ္မွာ က်န္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ဓါးျပေတြ၊ သဘင္သည္ေတြၾကားမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ ၾကီးျပင္းခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ လူတကာက ႏွိမ္ထားၾကတဲ့ ေငြ၀ယ္ကၽြန္ လူမည္းေတြနဲ႔ လည္ပင္းဖက္ ၾကီးခဲ့ၾကရတယ္။  လူမည္းကၽြန္ေတြကလည္း ေပါင္းစရာမရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ပဲ ေပါင္းခဲ့ၾကရတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသနည္းတဲ့ သူေတြဟာ ကဗ်ာလဲ ၀ါသနာထံုၾကတယ္။ အားရင္ ကဗ်ာေတြ ရြတ္ၾက၊ သီခ်င္းေတြ ဆိုၾကနဲ႔ ဘာသာေရးလဲ သိပ္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မရွိလွေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္သလို ေနၾကတယ္။ ကုလားထိုင္ စားပြဲေတြကို စိတ္တန္းခိုးနဲ႔ စိုက္ၾကည့္ရံုနဲ႔ လိုရာေရြ႕လို႔ရတဲ့ ေမွာ္ ပညာရွင္ေတြ၊ မန္းမႈတ္ရံုနဲ႔ ေရာဂါေပ်ာက္ေစႏိုင္တဲ့ ပေယာဂဆရာေတြ၊ သစၥာရွိတဲ့ ျပည့္တန္ဆာေတြ၊ ဒါေတြ ဒါေတြၾကားမွာ ၾကီးျပင္းလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စာေရးေတာ့လဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြကို နိမိတ္ပံု သေကၤတေတြ တန္ဆာဆင္ျပီး ေရးတတ္လာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္တင္အေမရိကရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးတာေတြ စတဲ့ ဒ႑ာရီဆန္တဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို မွန္ေျပာင္းစၾကာ က တစ္ဆင့္ ထင္ဟပ္ျပႏိုင္တဲ့ ဒီစာေရးနည္းဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သိပ္အံကိုက္ေနပါတယ္။"

ဂါစီယာ၏ ဝတၳဳမ်ားကို သာမန္ေပါ့တန္တန္ျဖင့္ အေပၚယံ လွပ္ဖတ္၍ မရ။ သူ႔ဝတၳဳတိုင္းတြင္ နိမိတ္ပံုေတြ၊ သေကၤတေတြ၊ ဥပမာ ဥပစာေတြ၊ ပံုေဆာင္စကားေတြ၊ ပေဟဠိေတြ၊ ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ စကားေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနသည္။ ဒါေတြကို နားလည္တတ္၊ အဓိပၸါယ္ ေကာက္တတ္လွ်င္ ဖတ္ရသည္မွာ အလြန္အရသာ ရွိသည္။ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ စိတ္ကူး စိတ္သန္းႏွင့္ အရွိတရားကို ေပါင္းစပ္ကာ အလကၤာေျမာက္ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ နည္းစနစ္၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အသြယ္သြယ္၊ ေဘာင္အထပ္ထပ္ ရွိေသာ အေမွာင္ေခတ္ ကာလမ်ားတြင္ ဤအတတ္ပညာသည္ မရွိမျဖစ္ ရွိေနမွသာ အႏုပညာပန္းေတြ ပြင့္လန္းလာႏိုင္ပါမည္။ ေခတ္ကာလကား တိုက္ရိုက္ေျပာ၍ မရႏိုင္ေသာကာလ။ ဤတြင္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ အတတ္ပညာ ထြန္းကားလာမွသာလွ်င္ အႏုပညာရွင္တို႔၏ ဘာသာစကားသည္ ရွင္သန္လူးလြန္႔ လာႏိုင္မည္။

ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္သည္ ပညာရွင္ မားကြက္စ္ စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆု ရျခင္းသည္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒ ကုိ ကမၻာက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟုပင္ ဆိုေသာ္ ရအံ့ထင္သည္။


* * * * * * * * * *

ဆရာ ဟိန္းလတ္၏ သိစိတ္စီးေၾကာင္း၊ ျဖစ္တည္မႈသစ္၊ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ ႏွင့္ စာေပ အႏုပညာေရးရာ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၅ မွ ၇၉ ထိ ေဆာင္းပါးအား တိုက္ရိုက္ကူးယူ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာျဖင့္ပင္ ဆရာဟိန္းလတ္အား ခြင့္ေတာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

Gabriel García Márquez ၏ ဝတၳဳ အခ်ိဳ႕အား ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည့္ စာအုပ္ ၂ အုပ္အား ဖတ္ဖူးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေတာ့ မဖတ္ဖူးေသးပါ။

၁။ မရဏအိပ္မက္ တစ္ခု၏ မွတ္တမ္း ၊ ျမသန္းတင့္
    ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာ
    (စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ရႏိုင္ပါသည္။ မွတ္တမ္း မသိေသးပါ။)
    Chronicle of a Death Foretold (1981)

၂။ ေဂဘရီယယ္ ဂါစီယာ မားကြက္စ္၏ လက္ေရြးစင္ ဝတၳဳတိုမ်ား
    ျမသန္းတင့္၊ ေက်ာ္လိႈင္ဦး၊ ေမာင္ရဲခိုင္၊ ေကာင္းသာ၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊ ေမာင္သာမည၊ ညီသစ္
    ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၂ မတ္External Links -


http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-bio.html


* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment