26.3.11

ဖတ္မိ ဖတ္ရာ ...ကာတြန္း ဦးဟိန္စြန္း ၊ တကၠသုိလ္မွ ကာတြန္း သင္ခန္းစာ တပုဒ္။ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ စာေစာင္

အပိုင္း ၁ ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ စာ ၄၂၄ - ၄၂၆

ကာတြန္း ဦးဟိန္စြန္း

၁၉၂၈ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားဘ၀၌ရွိစဥ္ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ရ၏။ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းတြင္ထည့္ရန္ ကာတြန္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာျဖစ္သူ ေကာလိပ္ေက်ာင္းထြက္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ကာတြန္းဆရာၾကီး ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးၾကီးကို ဆြဲခိုင္း၏။ ဦးဘကေလးကလည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာတြန္းတစ္ခုကို ဆြဲေပး၏။ ေရႊတေလး၏ ကာတြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သေဘာက်သျဖင့္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းတြင္ ထည့္လိုက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်၍ ထည့္လိုက္ေသာ ေရႊတေလး၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာတြန္းကို ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက သေဘာက်ျပီး ရယ္ေမာၾကေသာ္လည္း ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ (Mr. Sloss) က သေဘာမက်သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚယူျပီး ဆံုးမ၏။ “မင္းတို႔ အေရွ႕ႏို္င္ငံက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းကို သေဘာက်ေပမဲ့ ငါတို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံသား ေတြကေတာ့ သေဘာမက် ၾကဘူး။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကို သနားရတယ္။ ၾကင္နာရတယ္။ ျပက္ရယ္မျပဳရဘူး။ ကာတြန္းမဆြဲရဘူး။ ေနာက္ေနာင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းကုိ ေကာလိပ္ မဂၢဇင္းမွာ မထည့္ဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္“ ဟု ဆို၏။

ထိုအခါက်မွ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းမပါမွန္း သိရ ပါေတာ့သည္။

၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ မဂၢဇင္းတြင္ပါေသာ ေရႊတေလး၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္း အဓိပၸါယ္မွာ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ သားမယား စံုလင္စြာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနသူ အိမ္ေထာင္သည္ ေက်ာင္းသား အမ်ားရွိေနျပီ ျဖစ္သည့္အတိုင္း ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားထိုက္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

အထက္ပါ ကာတြန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးထံသို႔ သြားေရာက္ျပီး ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ ေျပာဆိုဆံုးမလိုက္ပံုကို ေျပာျပလိုက္သည္။

ထိုအခါက်မွ ကာတြန္း ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးက “ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ ေျပာတာမွန္တယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းကို ငါ တခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ မစၥတာ စေလာ့ ေျပာသလုိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကို သနားရတယ္၊ ၾကင္နာရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္တယ္ကြဲ႔။ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္မွာ သၾကၤန္တြင္းမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမမ်ားကို ေရ ပက္ျခင္း မျပဳရဘူးလို႔ လူၾကီးမ်ားက တားျမစ္ဆံုးမၾကတယ္။ ေမာင္ဟိန္စြန္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ နဲ႔ ေနာက္ထပ္ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ကာတြန္း ေရႊတေလးက ခုလုိ သတိေပး ဆံုးမတာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ“ ဟု ဆိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလး မွာသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ ကို ေျပာလိုက္ရာ မစၥတာ စေလာ့လည္း ၀မ္းသာသြားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးသည္ ထုိႏွစ္မွစ၍ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းဆြဲျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္မွ ဂ်ပန္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားသည့္အခ်ိန္၌ ပုသိမ္ခရိုင္ ေဒါင့္ၾကီးျမိဳ႕ကေလးတြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးသာ ယေန႔တုိင္ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အိမ္ေထာင္သည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ေက်ာင္းတက္ေနပံုကို ေတြ႔ရပါမည္။ သူဆြဲခဲ့သည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းမွာ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္က်မွ မွန္ကန္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဟိန္စြန္း

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ စာေစာင္ ၊ အပိုင္း ၁ ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ စာ ၄၂၄ - ၄၂၆

No comments:

Post a Comment