16.3.11

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ စာအုပ္မ်ား။

မူရင္း သတင္း အရင္းအျမစ္

http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ဗိုလ္မွဴး_ခ်စ္ေကာင္း

မွ တိုက္ရိုက္ ကူးယူ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ wikimyanmar အား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း (ခရစ္ ၁၉၂ဝ-၁၉၆၆)

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (Photo and info - http://wikimyanmar.co.cc


ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္ေသာ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စုိးေမာင္အား ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ လယ္သစ္႐ြာတြင္ ေျမတိုင္းစားေရးႀကီး ဦးအုန္းေဖ၊ အမိ ေဒၚအိတို႔က ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က ျမင္းျခံ ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္ စတင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး ဥပစာေကာလိပ္မွ ဥပစာ (သိပၸံ) ေအာင္သည္အထိ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတုိင္မီေခတ္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၍ ျမင္းျခံခ႐ိုင္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘီအိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအတပ္မ်ားမွာ ပါဝင္၍ မဂၤလာဒံု စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အပါတ္စဥ္ (၂) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အိႏိၵယသို႔ လ်ိဳ႕ဝွက္ေစလႊတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၎ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ သခင္ဗိုလ္ (ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ အိႏၵိယမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလထီးဆင္းရန္ ေလယာဥ္ပ်ံအတက္တြင္ ပ်က္က်ကာ ေသဆံုး)၊ မန္းဝင္းေမာင္ (ေနာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး)၊ ကိုေက်ာ္ရင္ (ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္)၊ ကိုအုန္းေမာင္ (ေလထီးဦးအုန္းေမာင္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ကလကတၲားၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလိပ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗမာျပည္ ဌာနခြဲ (B.C.S.) တြင္ ဂ်ပန္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္း႐ံုးေရးနည္း၊ စာလံုးမေပၚေအာင္ ေရးနည္း၊ ဖတ္နည္း၊ ေျပာက္က်ားတပ္ ဖြဲ႕နည္း၊ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးနည္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ကိုင္စြဲပစ္ခတ္နည္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာ အခါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔၏ စီစဥ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား အတြင္းသို႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္း၍ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္ (ဘားမား႐ိုင္ဖယ္) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔ စည္းေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ အမႈမထမ္းေတာ့ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေ႔ကးေၾကာ္သံ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေရး အတြက္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ အတူ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ စတင္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အင္းစိန္ခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၌ လူထုတန္းစီ လွည့္လည္ အင္အားျပပြဲကို ပုလိပ္မ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ရာ လယ္သမားႀကီး ေလးဦး ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ 'ထန္းတပင္ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီး' အံု႔ၾကြ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ အဆိုပါ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ မွေန၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရမည္းအသင္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွိေသာ နန္းစြဲ႐ြာေတာင္ေပၚမွ ေရကို ရမည္းအသင္း အထိ ေဖာက္ယူႏိုင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တတ္တတ္ၾကြၾကြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေတာခိုေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ပ်ဥ္းမနားမွ တဆင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းအား အရွင္ သို႔မဟုတ္ အေသ ဖမ္းဆီးမိပါက ဆုေငြ ငါးေသာင္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ အတြင္း ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႔႐ံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ရာဇသက္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) အရ ေသဒဏ္ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ (မန္းဝင္းေမာင္) ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ႀကိဳးဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ သြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ လတိတိ ၾကာခဲ့သည္။ (ဘားလမ္း အခ်ဳပ္ခန္း၌ ၁ ႏွစ္နီးပါးႏွင့္ ႀကိဳးတိုက္ထဲတြင္ ၈ လနီးပါး အပါအဝင္) ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထပ္မံ အဖမ္းခံရျပန္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ကာ ေတာခို သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စိုးေမာင္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာနယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲတေနရာတြင္ က်ဆံုး သြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ စစ္ကြင္းၿမိဳ႕ေန ဦးသာေဖ၊ ေဒၚယုတို႔၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးၫြန္႔ (ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္) ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ကာ သားသမီး သံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ သားသမီးမ်ားမွာ စိုးခ်စ္ထြန္း၊ ခင္မာေအးခ်စ္၊ ခင္ေမထြန္းခ်စ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္းသည္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္၊ အလင္းေရာင္ သတင္းစဥ္၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္ အျခား စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ 'သိန္းေဖစခန္းမွ သိန္းေဖစခန္းသို႔' (၁၈၄၅)၊ 'ေလးဆယ္တစ္' (၁၉၅၈)၊ 'အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္' (၁၆ဝ)၊ 'ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္' (၁၉၆၃)၊ 'လူ၏ မူလအစ' (၁၈၆၃) တို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က Pelican စာအုပ္တိုက္ထုတ္ ဂ်မန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကေလာ့စ္ဝစ္ (Carl Von Clausewitg) (၁၇၈ဝ-၁၈၃၁) ၏ On War စာအုပ္ကို 'စစ္၏ အေျခခံဥပေဒသ' အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္အျဖစ္ မထုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ေခ်။
  1. အားမာန္သစ္ စာေပမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝတဲ့ သန္းဝင္လႈိင္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ 'အေက်ာ္ေဇယ် စာဆုိေတာ္မ်ား' စာအုပ္ 

 ( http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ဗိုလ္မွဴး_ခ်စ္ေကာင္း)

 -----------------------------------------------------------------------------------

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ စာအုပ္မ်ား။

၁။  အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္

အႏွစ္ ၂၀ မွ် တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္လာျပီးေနာက္  ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္၍ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ၾကိဳးတိုက္ထဲသို႔ ေရာက္၍ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေလသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ အထက္ပါ စာသားသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စာအုပ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟု ဆို၍ရမည္ ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာမဏ ဖတ္ျဖစ္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ငယ္ငယ္က စာအုပ္အေနျဖင့္ေရာ ဖတ္ခဲ့ပါသည္။ E Book အေနျဖင့္ေရာ ဖတ္သည္။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ အျဖစ္ နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္ မွ ၇-၈-၆၀ ေန႔ ၾကိဳးတိုက္မွ လြတ္လာသည္ အထိ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ ေဒါင္းရန္    https://www.myanmarisp.com/oldebooks/twenty-years/view

၂။ လူ၏ မူလအစ 

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ငယ္ငယ္က တစ္ၾကိမ္သာ ဖတ္ခဲ့ျပီး သိပ္နားမလည္ခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ခ်ားလ္ဒါ၀င္ ၏ (Charles Darwin) On the Origin of Species ကို တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ထားသလား၊ စာေရးသူစိတ္ၾကိဳက္ အဆင္သင့္သလုိ ဘာသာျပန္ထားသလား ၊ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ခ်ားလ္ဒါ၀င္၏ On the Origin of Species ႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ 

၃။ ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္

ဤစာအုပ္သည္လည္း တစ္ၾကိမ္သာ ဖတ္ဖူးျပီး ေနာက္ထပ္ မဖတ္္ျဖစ္ေတာ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ကုိလည္း ဖတ္ျဖစ္မည္ဟု မထင္ေတာ့ပါ။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း ျပဳစုခဲ့သည့္ စာအုပ္အျဖစ္သာ သိမ္းဆည္းထားရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။


4 comments:

ေမာင္ေအး၀င္း said...

ဆရာေရ... ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းအထိမ္းသိမ္းခံရတာ ၁၉၅၅ အစား ၁၉၇၅ လို႔ ဆရာတို႔ စာမွား႐ိုက္မိဟန္တူပါရဲ႔။ ျပင္လို႔ ရရင္ ျပင္လိုက္ပါလား

Myanmar said...

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ မတင္ခင္ ေသေသခ်ာခ်ာ မၾကည့္မိတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ အမွားပါ။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စာအုပ္ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၆ ၊ ၁၆၉ အရ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း အဖမ္းခံရတဲ့ ေန႔က ၁၉၅၇ ခု မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ၀ီကီမွာလည္း ျပင္လို႔ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္သြားပါ့မယ္။ အခုလို အမွားကို ေထာက္ျပေပးတဲ့အတြက္ အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ခင္မင္စြာျဖင့္ ....

Anonymous said...

The LU EI MU LA ASA cannot be a translation of Charles Darwin's ORIGIN OF SPECIES. Darwin did not write about human origins or evolution at all. Only in 1871 when Darwin first publised THE DESCENT OF MAN did he write about human evolutuion but not neccessarily of human origin. Bohmu Chit Kaung's book may refer to Darwin's work but it is not a full translation of the book (any book) by Darwin.

MG HLAING said...

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕ ပံုမွာညႊန္းတဲ့ ေမြး-ဆံုး ခုႏွစ္နဲ႔ အထုပၸတၽၱိ ပထမ စာပိုဒ္မွာပါတဲ့ ေမြးသကၠရာဇ္ လြဲေနပါတယ္။- သူ၏မိသားစုေျပာျပခ်က္အရ ၁၉၂၀၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ျဖစ္ပါတယ္။

Post a Comment