26.3.11

ဖတ္မိ ဖတ္ရာ ...ကာတြန္း ဦးဟိန္စြန္း ၊ တကၠသုိလ္မွ ကာတြန္း သင္ခန္းစာ တပုဒ္။ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ စာေစာင္

အပိုင္း ၁ ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ စာ ၄၂၄ - ၄၂၆

ကာတြန္း ဦးဟိန္စြန္း

၁၉၂၈ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္သည္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားဘ၀၌ရွိစဥ္ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ရ၏။ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းတြင္ထည့္ရန္ ကာတြန္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာျဖစ္သူ ေကာလိပ္ေက်ာင္းထြက္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ကာတြန္းဆရာၾကီး ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးၾကီးကို ဆြဲခိုင္း၏။ ဦးဘကေလးကလည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကာတြန္းတစ္ခုကို ဆြဲေပး၏။ ေရႊတေလး၏ ကာတြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သေဘာက်သျဖင့္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္မဂၢဇင္းတြင္ ထည့္လိုက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ သေဘာက်၍ ထည့္လိုက္ေသာ ေရႊတေလး၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာတြန္းကို ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက သေဘာက်ျပီး ရယ္ေမာၾကေသာ္လည္း ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ (Mr. Sloss) က သေဘာမက်သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚယူျပီး ဆံုးမ၏။ “မင္းတို႔ အေရွ႕ႏို္င္ငံက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းကို သေဘာက်ေပမဲ့ ငါတို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံသား ေတြကေတာ့ သေဘာမက် ၾကဘူး။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကို သနားရတယ္။ ၾကင္နာရတယ္။ ျပက္ရယ္မျပဳရဘူး။ ကာတြန္းမဆြဲရဘူး။ ေနာက္ေနာင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းကုိ ေကာလိပ္ မဂၢဇင္းမွာ မထည့္ဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္“ ဟု ဆို၏။

ထိုအခါက်မွ ကၽြန္ေတာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းမပါမွန္း သိရ ပါေတာ့သည္။

၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ မဂၢဇင္းတြင္ပါေသာ ေရႊတေလး၏ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္း အဓိပၸါယ္မွာ ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ သားမယား စံုလင္စြာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနသူ အိမ္ေထာင္သည္ ေက်ာင္းသား အမ်ားရွိေနျပီ ျဖစ္သည့္အတိုင္း ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ အိမ္ေထာင္သည္ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ သင္ၾကားထိုက္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

အထက္ပါ ကာတြန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးထံသို႔ သြားေရာက္ျပီး ယူနီဗာစီတီ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ ေျပာဆိုဆံုးမလိုက္ပံုကို ေျပာျပလိုက္သည္။

ထိုအခါက်မွ ကာတြန္း ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးက “ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ ေျပာတာမွန္တယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းကို ငါ တခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ မစၥတာ စေလာ့ ေျပာသလုိ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကို သနားရတယ္၊ ၾကင္နာရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္တယ္ကြဲ႔။ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္မွာ သၾကၤန္တြင္းမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမမ်ားကို ေရ ပက္ျခင္း မျပဳရဘူးလို႔ လူၾကီးမ်ားက တားျမစ္ဆံုးမၾကတယ္။ ေမာင္ဟိန္စြန္း ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ နဲ႔ ေနာက္ထပ္ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ကာတြန္း ေရႊတေလးက ခုလုိ သတိေပး ဆံုးမတာ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ“ ဟု ဆိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလး မွာသည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး မစၥတာ စေလာ့ ကို ေျပာလိုက္ရာ မစၥတာ စေလာ့လည္း ၀မ္းသာသြားပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးသည္ ထုိႏွစ္မွစ၍ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းဆြဲျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္မွ ဂ်ပန္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားသည့္အခ်ိန္၌ ပုသိမ္ခရိုင္ ေဒါင့္ၾကီးျမိဳ႕ကေလးတြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာ ဦးဘကေလးေခၚ ေရႊတေလးသာ ယေန႔တုိင္ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အိမ္ေထာင္သည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား ေက်ာင္းတက္ေနပံုကို ေတြ႔ရပါမည္။ သူဆြဲခဲ့သည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကာတြန္းမွာ ယခု မ်က္ေမွာက္ေခတ္က်မွ မွန္ကန္ေနေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဟိန္စြန္း

ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ စာေစာင္ ၊ အပိုင္း ၁ ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ စာ ၄၂၄ - ၄၂၆

16.3.11

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ စာအုပ္မ်ား။

မူရင္း သတင္း အရင္းအျမစ္

http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ဗိုလ္မွဴး_ခ်စ္ေကာင္း

မွ တိုက္ရိုက္ ကူးယူ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ wikimyanmar အား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္း (ခရစ္ ၁၉၂ဝ-၁၉၆၆)

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (Photo and info - http://wikimyanmar.co.cc


ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦးျဖစ္ေသာ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စုိးေမာင္အား ၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ျမင္းျခံခ႐ိုင္ လယ္သစ္႐ြာတြင္ ေျမတိုင္းစားေရးႀကီး ဦးအုန္းေဖ၊ အမိ ေဒၚအိတို႔က ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ငယ္စဥ္က ျမင္းျခံ ေအဘီအမ္ေက်ာင္းတြင္ စတင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ မႏၱေလး ဥပစာေကာလိပ္မွ ဥပစာ (သိပၸံ) ေအာင္သည္အထိ ပညာ သင္ၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတုိင္မီေခတ္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၍ ျမင္းျခံခ႐ိုင္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘီအိုင္ေအ၊ ဘီဒီေအတပ္မ်ားမွာ ပါဝင္၍ မဂၤလာဒံု စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အပါတ္စဥ္ (၂) သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ အိႏိၵယသို႔ လ်ိဳ႕ဝွက္ေစလႊတ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ ၎ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ သခင္ဗိုလ္ (ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ အိႏၵိယမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေလထီးဆင္းရန္ ေလယာဥ္ပ်ံအတက္တြင္ ပ်က္က်ကာ ေသဆံုး)၊ မန္းဝင္းေမာင္ (ေနာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး)၊ ကိုေက်ာ္ရင္ (ကထိက ဦးေက်ာ္ရင္)၊ ကိုအုန္းေမာင္ (ေလထီးဦးအုန္းေမာင္) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ကလကတၲားၿမိဳ႕ရွိ အဂၤလိပ္တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗမာျပည္ ဌာနခြဲ (B.C.S.) တြင္ ဂ်ပန္ တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္း႐ံုးေရးနည္း၊ စာလံုးမေပၚေအာင္ ေရးနည္း၊ ဖတ္နည္း၊ ေျပာက္က်ားတပ္ ဖြဲ႕နည္း၊ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးနည္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ား ကိုင္စြဲပစ္ခတ္နည္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးေသာ အခါ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔၏ စီစဥ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ပန္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား အတြင္းသို႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္း၍ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္တပ္ (ဘားမား႐ိုင္ဖယ္) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔ စည္းေသာအခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ အမႈမထမ္းေတာ့ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေ႔ကးေၾကာ္သံ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝေရး အတြက္ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ အတူ စိုင္းျပင္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ စတင္ ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အင္းစိန္ခ႐ိုင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕၌ လူထုတန္းစီ လွည့္လည္ အင္အားျပပြဲကို ပုလိပ္မ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ရာ လယ္သမားႀကီး ေလးဦး ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာေၾကာင့္ 'ထန္းတပင္ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီး' အံု႔ၾကြ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ အဆိုပါ ေသနတ္ပစ္မႈႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္ မွေန၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရမည္းအသင္း အေရွ႕ဘက္တြင္ ရွိေသာ နန္းစြဲ႐ြာေတာင္ေပၚမွ ေရကို ရမည္းအသင္း အထိ ေဖာက္ယူႏိုင္ေရး စီမံကိန္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တတ္တတ္ၾကြၾကြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေတာခိုေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ပ်ဥ္းမနားမွ တဆင့္ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ တဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းအား အရွင္ သို႔မဟုတ္ အေသ ဖမ္းဆီးမိပါက ဆုေငြ ငါးေသာင္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရကာ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံရသည္။ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ အတြင္း ခ႐ိုင္ တရားသူႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႔႐ံုးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ ရာဇသက္ႀကီး ပုဒ္မ ၁၂၂ (၁) အရ ေသဒဏ္ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းေမာင္ (မန္းဝင္းေမာင္) ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ျဖင့္ ႀကိဳးဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ သြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ေထာင္ထဲ၌ စုစုေပါင္း ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၅ လတိတိ ၾကာခဲ့သည္။ (ဘားလမ္း အခ်ဳပ္ခန္း၌ ၁ ႏွစ္နီးပါးႏွင့္ ႀကိဳးတိုက္ထဲတြင္ ၈ လနီးပါး အပါအဝင္) ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ထပ္မံ အဖမ္းခံရျပန္သည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္သြားေသာ အခါ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ကာ ေတာခို သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း (ေခၚ) ရဲေဘာ္စိုးေမာင္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ေလးမ်က္ႏွာနယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲတေနရာတြင္ က်ဆံုး သြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းသည္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ စစ္ကြင္းၿမိဳ႕ေန ဦးသာေဖ၊ ေဒၚယုတို႔၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္မ်ိဳးၫြန္႔ (ျမန္မာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္) ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ကာ သားသမီး သံုးဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။ သားသမီးမ်ားမွာ စိုးခ်စ္ထြန္း၊ ခင္မာေအးခ်စ္၊ ခင္ေမထြန္းခ်စ္တို႔ ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္မွဴး ခ်စ္ေကာင္းသည္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဂ်ာနယ္၊ အလင္းေရာင္ သတင္းစဥ္၊ ဒဂုန္မဂၢဇင္းႏွင့္ အျခား စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ 'သိန္းေဖစခန္းမွ သိန္းေဖစခန္းသို႔' (၁၈၄၅)၊ 'ေလးဆယ္တစ္' (၁၉၅၈)၊ 'အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္' (၁၆ဝ)၊ 'ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္' (၁၉၆၃)၊ 'လူ၏ မူလအစ' (၁၈၆၃) တို႔ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က Pelican စာအုပ္တိုက္ထုတ္ ဂ်မန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကေလာ့စ္ဝစ္ (Carl Von Clausewitg) (၁၇၈ဝ-၁၈၃၁) ၏ On War စာအုပ္ကို 'စစ္၏ အေျခခံဥပေဒသ' အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ္လည္း စာအုပ္အျဖစ္ မထုတ္ေဝျဖစ္ခဲ့ေခ်။
 1. အားမာန္သစ္ စာေပမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝတဲ့ သန္းဝင္လႈိင္ ေရးသားျပဳစုတဲ့ 'အေက်ာ္ေဇယ် စာဆုိေတာ္မ်ား' စာအုပ္ 

 ( http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=ဗိုလ္မွဴး_ခ်စ္ေကာင္း)

 -----------------------------------------------------------------------------------

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ စာအုပ္မ်ား။

၁။  အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္

အႏွစ္ ၂၀ မွ် တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္လာျပီးေနာက္  ကၽြန္ေတာ္သည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုျပန္၍ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ၾကိဳးတိုက္ထဲသို႔ ေရာက္၍ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေလသည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ အထက္ပါ စာသားသည္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စာအုပ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟု ဆို၍ရမည္ ထင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မၾကာမဏ ဖတ္ျဖစ္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ငယ္ငယ္က စာအုပ္အေနျဖင့္ေရာ ဖတ္ခဲ့ပါသည္။ E Book အေနျဖင့္ေရာ ဖတ္သည္။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ အျဖစ္ နယ္ခ်ဲ႕ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္ မွ ၇-၈-၆၀ ေန႔ ၾကိဳးတိုက္မွ လြတ္လာသည္ အထိ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၏ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ ျဖစ္သည္။

စာအုပ္ ေဒါင္းရန္    https://www.myanmarisp.com/oldebooks/twenty-years/view

၂။ လူ၏ မူလအစ 

ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းကို မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ငယ္ငယ္က တစ္ၾကိမ္သာ ဖတ္ခဲ့ျပီး သိပ္နားမလည္ခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ခ်ားလ္ဒါ၀င္ ၏ (Charles Darwin) On the Origin of Species ကို တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ထားသလား၊ စာေရးသူစိတ္ၾကိဳက္ အဆင္သင့္သလုိ ဘာသာျပန္ထားသလား ၊ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ ခ်ားလ္ဒါ၀င္၏ On the Origin of Species ႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္ ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာပါသည္။ 

၃။ ႏိုင္ငံေရးအဘိဓာန္

ဤစာအုပ္သည္လည္း တစ္ၾကိမ္သာ ဖတ္ဖူးျပီး ေနာက္ထပ္ မဖတ္္ျဖစ္ေတာ့ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ကုိလည္း ဖတ္ျဖစ္မည္ဟု မထင္ေတာ့ပါ။ ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း ျပဳစုခဲ့သည့္ စာအုပ္အျဖစ္သာ သိမ္းဆည္းထားရမည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။


13.3.11

Magic Realism ၊ ဂါစီယာ မားကြက္စ္ ႏွင့္ ဆရာဟိန္းလတ္ ၏ စာေပေဆာင္းပါး ။


မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ဇန္ဇန္

သိစိတ္စီးေၾကာင္း၊ ျဖစ္တည္မႈသစ္၊ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ ႏွင့္ စာေပအႏုပညာေရးရာ
ဟိန္းလတ္ ၊ မိတ္ေဆြေကာင္းစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၄ ဇြန္ ။
စာမ်က္ႏွာ ၇၅ မွ ၇၉ အထိ


စာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ စာေပေဆာင္းပါးမ်ား

ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒ
ဟိန္းလတ္

စာေပအႏုပညာ နယ္ပယ္တြြင္ သရုပ္မွန္၀ါဒ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚထြက္ခဲ့ဖူးသည္။ အရွိကို အရွိအတိုင္း ရိုးရိုးသားသား တင္ျပေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒ (Realism) မွာ ၁၈ ရာစု ေလာက္ကတည္းက ေပၚခဲ့သည္။ "ေရာ္ဘင္ဆင္ခရူးဆိုး" ဝတၳဳကို ေရးေသာ အဂၤလိပ္ စာေရးဆရာၾကီး "ဒယ္နီယယ္ဒီဖိုး" တုိ႔၊ "ေထာမ္ဂ်ဴန္းစ္" ဝတၳဳေရးေသာ စာေရးဆရာၾကီး "ဟင္နရီဖီးလ္ဒင္း" တို႔မွာ သရုပ္မွန္၀ါဒ၏ ေရွ႕ေဆာင္ ေရွ႕ရြက္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို အေလးေပးေသာ "ေရာမႏၲိက လႈပ္ရွားမႈ" ကို ဆန္႔က်င္ရာလည္းေရာက္ေသာ ၊ သိပၸံႏွင့္ ဒႆန ပိုမိုထြန္းကားလာမႈ၏ ဂယက္လည္းျဖစ္ေသာ ဤသရုပ္မွန္၀ါဒသည္ အေတာ္ပင္ အေျခခိုင္ခဲ့သည္။ 

ေဘာလ္ဇက္၊ ေဂ်ာ့ခ္အဲလိေယာ့၊ မတ္ထြိန္း၊ ေတာ္လ္စတိြဳင္း၊ ဒိုစတိုယက္ဖ္စကီး တို႔သည္ ထင္ရွားေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒ စာေရးဆရာၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သရုပ္မွန္၀ါဒ၏ အစြန္းကုိ ေရာက္သြားလွ်င္မူ "သဘာ၀၀ါဒ" (Naturalism) ျဖစ္သြားျပန္သည္။ သဘာ၀၀ါဒတြင္မူ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သရုပ္မွန္ထက္ ပို၍ တိတိက်က်၊ အေသးအဖြဲမွအစ အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်ယ္မႈန္းတတ္ၾကသည္။ ဘ၀ၾကီးကို ဓါတ္ခြဲခန္းထဲသို႔ ပို႔ျပီး သုေတသနျပဳသလိုပင္ အႏုစိတ္လြန္းသျဖင့္ အႏုပညာ ပ်က္သလုိ ခံစားရသည္။

သရုပ္မွန္၀ါဒသည္ ဘ၀ကို ပံုတူကူးျပရံုမွ်ႏွင့္ အဆင့္ရွိသည္။ ဘ၀ကို အသိႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျပီး တီထြင္ဖန္တီးမႈျဖင့္ တင္ျပေသာ အႏုပညာမွသာ "အဆင့္ျမင့္ သရုပ္မွန္၀ါဒ" ျဖစ္သည္ဆိုကာ၊ သရုပ္မွန္၀ါဒကို ႏွမ္းျဖဴးလုိေသာ ၀ါဒတစ္ခုလည္း ေပၚလာျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို၀ါဒမွာ သက္ဆိုးမရွည္ခဲ့ပါ။ 

သရုပ္မွန္၀ါဒီတို႔သည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ျပင္းေနေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကိုပင္ အေသ သေဘာ သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ အရာဝတၳဳတို႔၏ ေျပာင္လဲတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္တရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ ျပဳၾကသည္။ အျဖစ္သနစ္အတိုင္း၊ အရင္းအတိုင္း ေဖာက္သည္ခ်တတ္ရံုမွ်ျဖင့္ကား အႏုပညာ မမည္။ အႏုပညာသည္ ျပည္သူကို အက်ဳိးမျပဳႏိုင္၊ ျပႆနာကို တင္ျပရံုျဖင့္ မျပီး။ ျပႆနာ၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္ကိုပါ ျပရမည္ဟူေသာ သေဘာတရား တစ္ရပ္ျဖင့္ ၊ ထိုသို႔ျဖင့္ ရုရွျပည္တြင္ စာေပ၀ါဒသစ္ တစ္ရပ္ ေပၚလာျပန္သည္။ "ဆိုရွယ္လစ္ သရုပ္မွန္၀ါဒ" (Socialist Realism) ဟု ေခၚၾကသည္။ လူ႔ဘ၀ဆုိင္ရာ အသိတရားမ်ား၊ အေတြးအေခၚႏွင့္ သေဘာထားမ်ား၊ လူသားတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အႏုပညာ ပံုသဏၭာန္ျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ေရးသည္ ဆိုရွယ္လစ္ သရုပ္မွန္၀ါဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ အဓိက လကၡဏာအေနျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ သရုပ္မွန္၀ါဒသည္ ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ရပ္အား အလုပ္အေကၽြးျပဳေရး၊ အလုပ္သမား လယ္သမား လူတန္းစား အက်ဳိးျပဳေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ၀ါဒႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းျမင္၀ါဒမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေရး ပံုသဏၭာန္၀ါဒ၊ ဆႏၵစြဲ၀ါဒတို႔ကို တိုက္ခိုက္ေရးသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ၀ါဒသည္ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကို လက္ခံ က်င့္သံုးေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕မွအပ သိပ္ျပီး ပ့်ံႏွံ႔မႈ မရွိလွပါ။ 

ထိုထိုေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚလာေသာ သရုပ္မွန္၀ါဒတစ္ခု ရွိပါေသးသည္။ နာမည္ကလည္း ခပ္ဆန္းဆန္း။ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒ (Magic Realism) ။ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ စာေရးနည္းကို အာဂ်င္တီးနား စာေရးဆရာ "ေဂ်ာ့လူ၀ီေဘာဂ်က္္စ္" က စတင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူ၏ ၀ကၤဘာဆန္ေသာ ခရုအိမ္ဒ႑ာရီမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ားကို ဤစာေရးနည္း အတတ္ပညာျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့သည္။ ပထမေတာ့ ဤစာေရးနည္းမွာ သိပ္မေအာင္ျမင္။ လူေတြ သိပ္နားမလည္ၾက။ ဒါကို ကိုလံဘီယာ စာေရးဆရာၾကီး ဂါစီယာ မားကြက္စ္ က သူ႔ဝတၳဳမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရာမွ လူသိ ပိုမ်ားလာသည္။ မားကြက္စ္ အား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆု ခ်ီးျမွင့္လိုက္ေသာ အခါတြင္ သူ႔စာအုပ္ေတြကို လူေတြက အလုအယက္ ဖတ္လာၾကသည္။ ဤအခါက်မွ သူ႔စာေရးနည္း အသစ္မွာ ပရိတ္သတ္ၾကားထဲ ပ့်ံႏွံ႔လာသည္။ လူေတြလည္း အရသာ ပိုခံစားတတ္လာသည္။ သို႔ျဖင့္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒသည္ ပို၍ ေခတ္စားလာေတာ့သည္။ 

မားကြက္စ္သည္  ဤပံုစံသစ္ကို လက္တင္အေမရိကတြင္ စတင္သံုးစြဲခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ႔ေနာက္မွ လိုက္ျပီး အျခားစာေရးဆရာမ်ားက လိုက္လံ သံုးစြဲလာၾကသျဖင့္ ယခု ဤပံုစံမွာ အသံုးမ်ားေနျပီ ျဖစ္သည္။ မားကြက္စ္သည္ သူ၏ ကမၻာေက်ာ္ ဝတၳဳၾကီးတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ အထီးက်န္ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ (Hundred Years of Solitude) စာအုပ္ၾကီးကို ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ နည္းျဖင့္သာ ေရးဖြဲ႔ခဲ့သည္။ သူ စာေပဆုိင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆုၾကီး ရရွိခဲ့သည္မွာလည္း ဤစာအုပ္သည္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္  ဤစာေရးနည္း ပံုစံျဖင့္ ေရးခဲ့ပါသလဲဟု ေမးျမန္းၾကသူမ်ားကို မားကြက္စ္က အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပဖူးသည္။ 

"တကယ္ေတာ့ လက္တင္အေမရိက ပတ္၀န္းက်င္ကို တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူဘဲ တမူထူးျခားေနလို႔ ဒီလို ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ စာေပပံုစံကို တမင္ေရြးခ်ယ္ျပီး သံုးစြဲတာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ ဇာတိေျမ ကာရစ္ဘီယန္ ေဒသမွာဆိုရင္ အေပါဆံုးက ကေခ်သည္ရယ္၊ ဓါးျပရယ္ပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ လူၾကီးလူေကာင္းဆိုျပီး သတ္မွတ္ျပီး တခ်ိဳ႕လူေတြက ျမိဳ႕ၾကီးျပၾကီးေတြ တက္ေနၾကေတာ့ ဓါးျပနဲ႔ ကေခ်သည္ပဲ အရပ္မွာ က်န္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ဓါးျပေတြ၊ သဘင္သည္ေတြၾကားမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ ၾကီးျပင္းခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ လူတကာက ႏွိမ္ထားၾကတဲ့ ေငြ၀ယ္ကၽြန္ လူမည္းေတြနဲ႔ လည္ပင္းဖက္ ၾကီးခဲ့ၾကရတယ္။  လူမည္းကၽြန္ေတြကလည္း ေပါင္းစရာမရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ပဲ ေပါင္းခဲ့ၾကရတယ္။ ေလာဘ၊ ေဒါသနည္းတဲ့ သူေတြဟာ ကဗ်ာလဲ ၀ါသနာထံုၾကတယ္။ အားရင္ ကဗ်ာေတြ ရြတ္ၾက၊ သီခ်င္းေတြ ဆိုၾကနဲ႔ ဘာသာေရးလဲ သိပ္တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မရွိလွေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနခ်င္သလို ေနၾကတယ္။ ကုလားထိုင္ စားပြဲေတြကို စိတ္တန္းခိုးနဲ႔ စိုက္ၾကည့္ရံုနဲ႔ လိုရာေရြ႕လို႔ရတဲ့ ေမွာ္ ပညာရွင္ေတြ၊ မန္းမႈတ္ရံုနဲ႔ ေရာဂါေပ်ာက္ေစႏိုင္တဲ့ ပေယာဂဆရာေတြ၊ သစၥာရွိတဲ့ ျပည့္တန္ဆာေတြ၊ ဒါေတြ ဒါေတြၾကားမွာ ၾကီးျပင္းလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စာေရးေတာ့လဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြကို နိမိတ္ပံု သေကၤတေတြ တန္ဆာဆင္ျပီး ေရးတတ္လာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္တင္အေမရိကရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးတာေတြ စတဲ့ ဒ႑ာရီဆန္တဲ့ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို မွန္ေျပာင္းစၾကာ က တစ္ဆင့္ ထင္ဟပ္ျပႏိုင္တဲ့ ဒီစာေရးနည္းဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သိပ္အံကိုက္ေနပါတယ္။"

ဂါစီယာ၏ ဝတၳဳမ်ားကို သာမန္ေပါ့တန္တန္ျဖင့္ အေပၚယံ လွပ္ဖတ္၍ မရ။ သူ႔ဝတၳဳတိုင္းတြင္ နိမိတ္ပံုေတြ၊ သေကၤတေတြ၊ ဥပမာ ဥပစာေတြ၊ ပံုေဆာင္စကားေတြ၊ ပေဟဠိေတြ၊ ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ စကားေတြႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနသည္။ ဒါေတြကို နားလည္တတ္၊ အဓိပၸါယ္ ေကာက္တတ္လွ်င္ ဖတ္ရသည္မွာ အလြန္အရသာ ရွိသည္။ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ စိတ္ကူး စိတ္သန္းႏွင့္ အရွိတရားကို ေပါင္းစပ္ကာ အလကၤာေျမာက္ ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ နည္းစနစ္၏ အႏွစ္သာရပင္ ျဖစ္သည္။ စည္းမ်ဥ္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အသြယ္သြယ္၊ ေဘာင္အထပ္ထပ္ ရွိေသာ အေမွာင္ေခတ္ ကာလမ်ားတြင္ ဤအတတ္ပညာသည္ မရွိမျဖစ္ ရွိေနမွသာ အႏုပညာပန္းေတြ ပြင့္လန္းလာႏိုင္ပါမည္။ ေခတ္ကာလကား တိုက္ရိုက္ေျပာ၍ မရႏိုင္ေသာကာလ။ ဤတြင္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ အတတ္ပညာ ထြန္းကားလာမွသာလွ်င္ အႏုပညာရွင္တို႔၏ ဘာသာစကားသည္ ရွင္သန္လူးလြန္႔ လာႏိုင္မည္။

ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္သည္ ပညာရွင္ မားကြက္စ္ စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဗယ္လ္ဆု ရျခင္းသည္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္၀ါဒ ကုိ ကမၻာက တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳသည္ဟုပင္ ဆိုေသာ္ ရအံ့ထင္သည္။


* * * * * * * * * *

ဆရာ ဟိန္းလတ္၏ သိစိတ္စီးေၾကာင္း၊ ျဖစ္တည္မႈသစ္၊ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ ႏွင့္ စာေပ အႏုပညာေရးရာ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၅ မွ ၇၉ ထိ ေဆာင္းပါးအား တိုက္ရိုက္ကူးယူ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာျဖင့္ပင္ ဆရာဟိန္းလတ္အား ခြင့္ေတာင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

Gabriel García Márquez ၏ ဝတၳဳ အခ်ိဳ႕အား ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားသည့္ စာအုပ္ ၂ အုပ္အား ဖတ္ဖူးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေတာ့ မဖတ္ဖူးေသးပါ။

၁။ မရဏအိပ္မက္ တစ္ခု၏ မွတ္တမ္း ၊ ျမသန္းတင့္
    ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာ
    (စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ရႏိုင္ပါသည္။ မွတ္တမ္း မသိေသးပါ။)
    Chronicle of a Death Foretold (1981)

၂။ ေဂဘရီယယ္ ဂါစီယာ မားကြက္စ္၏ လက္ေရြးစင္ ဝတၳဳတိုမ်ား
    ျမသန္းတင့္၊ ေက်ာ္လိႈင္ဦး၊ ေမာင္ရဲခိုင္၊ ေကာင္းသာ၊ ေမာင္သစ္ဆင္း၊ ေမာင္သာမည၊ ညီသစ္
    ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၂ မတ္External Links -


http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1982/marquez-bio.html


* * * * * * * * * *

8.3.11

ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ဖူးသည့္ ျမန္မာဘာသာျပန္ထားေသာ Maurice Collis ၏ စာအုပ္မ်ား။


 
Maurice Collis (photo - Internet)
(10 - Jan - 1889) - (12 - Jan - 1973)၁။  Trials in Burma
                  မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
     ေကာလစ္ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္
                 မအမာ ............ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၃၈
                 လူထု ေဒၚအမာ ၊  ၾကီးပြားေရး ပံုႏိွပ္တိုက္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၀
                 လူထု ေဒၚအမာ ၊ စာေပေလာက 
                           (တတိယအၾကိမ္ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ မွားႏိုင္ပါသည္။ အမည္ကိုလည္း 
                           ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။)

၂။  Siamese White
             မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
   ယိုးဒယား၀ိႈက္
               ဦးစံ၀င္း ၊ ျမန္မာျပည္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၂ ဇန္န၀ါရီ။

၃။  She was a queen
              မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
     ဧကရီ ဖြားေစာ
              ျမသန္းတင့္ ၊

၄။  Marco Polo
             မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
     မာကိုပိုလို
             ေက်ာ္ေအာင္ ၊ ဘ၀တကၠသုိလ္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၂ ဇန္န၀ါရီ

၅။  Lords of The Sunset
              မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
      ေန၀င္ဘုရင္မ်ား
              ေက်ာ္ေအာင္၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ 
                                ၁၉၉၈ အမ်ဳိးသားစာေပဆု (ဘာသာျပန္၊ သုတ)

 ၆။  Last and First in Burma (1941 - 1948)
               မူရင္း စာအုပ္ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။
      ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ
              ေက်ာ္ေအာင္ ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီMaurice Collis ၏ စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ မဖတ္ဖူးေသးသည့္ အျခားစာအုပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ စာဖတ္ မႏွံ႔စပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ခန္႔မွ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအေနျဖင့္ ေနထိုင္သြားခဲ့ျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာအုပ္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားထဲမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ မျပန္ရေသးသည့္ စာအုပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ရွာေဖြ ထားပါသည္။ ျပီးျပည့္စံုေသာ စာရင္းျဖစ္ဖို႔ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနဦးမည္ ထင္ပါသည္။ သည့္ထက္ ျပည့့္စံုေအာင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

1. The Burmese Scene  , 1943 First Edition

2. Into Hidden Burma  , 1953 First Edition
    (၁၉၃၀ ပတ္၀န္းက်င္က ျမိတ္ျမိဳ႕တြင္ သူေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ဟု သိရပါသည္။)

3. Courts of the Shan Princess

4. The Journey Outward 
    (သူ၏ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ ငယ္စဥ္ဘ၀မွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ၁၉၁၂ ထိ ဟု သိရပါသည္။)

5. The Mystery of Dead Lovers , 1951 First Edition
    (A historical novel about a Shan Princess, based on a Burmese Play) ဟုသာ သိရသည္။

6. The Land of the Great Image , 
    Being Experiences of friar manrique in Arakan, 1942 First Edition
    ( ၁၆၂၉ - ၃၇ ခန္႔က ရခိုင္ျပည္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ေပၚတူဂီ သာသနာျပဳတစ္ဦး၏ အေၾကာင္း ဟု 
    သိရပါသည္။)
  

ရည္ညြန္း - အင္တာနက္တြင္ ေလွ်ာက္ရွာထားသမွ် ျဖစ္ပါသည္။
ေစာသက္လင္း

* * * * * * * * * *

ကိုဘိုဘိုလန္းစင္၏ facebook comments မ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ မသိေသးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ညြန္ျပေပးသည့္ ဆရာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ညိဳ၊ ကုိဘိုဘိုလန္းစင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ေဇယ်တို႔အား အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
  •  ဘုိ Bo 
   ပထမအၾကိမ္ ၁၉၃၈ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား 
   ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၀ ေကာလစ္ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္
   ဘုိ Bo  
   တတိယအၾကိမ္ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ား
  •  ဘုိ Bo
   Lord of the Three Worlds ဖြားေစာအေၾကာင္း ျပဇာတ္ တရုတ္အမတ္ႀကီးနဲ႔ႀကိဳက္တာပါတယ္ ဗမာျပည္မွာ သရုပ္ေဖာ္ပုံေတြနဲ႔ ေကာ္ပီေရာင္းတယ္

   စႏၵမာလာ ဘိတ္ေနာက္ခံ အခ်စ္ဝတၳဳ မအမာျပန္ ၁၉၄၀   The Land of the Great Image - Being Experiences of Friar Manrique in Araka...n အမ်ိဳးသားဦးလွဒင္ ရတနာေရႊေျမလား (ဦးလွဒင္နဲ႔ မုိးေဝျပန္တာေတြ လက္ရာၾကမ္းတယ္မွတ္တယ္)

   The Journey Up (Reminiscences 1934-1968) or Maurice Collis diaries : 1949-1969 မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းလင္မယား လန္ဒန္လာရင္ ဝင္ေတြ႔တဲ့အေၾကာင္းပါတယ္။ မဒမ္ေနဝင္းနဲ႔ သားသမီးေတြက သူ႔ပရိသတ္။ ကုိတာ ခ်င္းတြင္းမွာ ျပန္ဘူးတယ္။ မႏၱေလးမအမာျပန္တဲ့ စာအုပ္ေတြ သူတုိ႔ကုိျပတယ္ဆုိတာလဲပါ။

   ဆရာေက်ာ္ေအာင္လဲ အမႈအခင္းမ်ားကုိ ျပန္တယ္။

   http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Collis#Works
    
  • ဘုိ Bo 
   http://openlibrary.org/authors/OL20785A/Maurice_Collis
  •  Kyaw Zaya  
   Thanks..
  • Maung Nyo  
   Thank you. Daw Ahmar also traslated Sandha Marla. Kyaw Aung also translated Trials in Burma.
  • Maung Nyo 
   By the way, I attended a lecture given by Maurice Collis at Britain Burma Society in London. He said he wrote "she was a queen" to let the British know Burma has a history of great kings and queens long before Queen Victoria. He was Irish.


  • Saw Thet Lin 
   ကိုဘို ၊ ကၽြန္ေတာ္ မသိေသးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီသတင္းေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲ ေဖာ္ျပခ်င္လို႔ အထက္က ေကာ္မင့္ေတြကို ေကာ္ပီကူးလို႔ရမလား။ အားေပးလွ်က္ ....
  • ဘုိ Bo  
   oh pls do Ako. Thanks.
  •  ဘုိ Bo 
   Lord of the Three Worlds seems to be reporoduced from She was a queen, translated as 'Saw-dewi' by Shwe-U-Daung in '30s.
  • Maung Nyo 
   Is not the Lord of the three worlds a separate book written by Maurice Collis. I read it in London, given by Mrs Betty Paddon of BBS? Both books are based on the Pagan period and Nahthihapate.
 * * * * * * * * * *

6.3.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ ..... စခန္းသာေဟာ္ ၊ ျမသန္းတင့္။

ဆရာ ျမသန္းတင့္၏ "လြမ္းေမာဖြယ္ ကေမ ၻာဇ သို႔မဟုတ္ သံလြင္၊ ဒုဠ၀တီ၊ ေရႊလီ ရုပ္ပံုလႊာ" စာအုပ္ကို ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္မွ ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ ၂၀၀၁ စက္တင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ၁၈-၂-၁၉၉၈ ရက္ေန႔ ဆရာျမသန္းတင့္ ကြယ္လြန္ျပီး ၃ ႏွစ္ အေက်ာ္တြင္မွ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္က လားရွိဴးျမိဳ႕မွ  ဆရာ၀န္ၾကီး ကေမ ၻာဇ ခင္လိႈင္၏ စီစဥ္ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ဆရာျမသန္းတင့္၊ ဆရာေအာင္သင္း၊ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ ႏွင့္ ဆရာကာတြန္းေျမဇာ တို႔သည္ ၂၀-၁၂-၁၉၈၀ ေန႔မွ ၉-၁-၁၉၈၁ ေန႔အထိ စာဆိုေတာ္ခရီးသည္မ်ားအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအႏွံ႔ စာေပခရီး ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာျမသန္းတင့္သည္ ထိုခရီးစဥ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ရႈမ၀မဂၢဇင္းတြင္ ၁၉၈၁ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ ၁၉၈၂ ၾသဂုတ္အထိ ေဆာင္းပါမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ (စာ ၂၀၉) ထိုေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ မိုးေ၀မဂၢဇင္းတြင္ ၁၉၇၈ ေအာက္တိုဘာမွ ၁၉၇၈ ဒီဇင္ဘာအထိ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းခရီး ေဆာင္းပါးကို စုစည္း၍ ရာျပည့္မွ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစာအုပ္ထဲမွ စခန္းသာေဟာ္အေၾကာင္း ေရးထားသည့္ ေဆာင္းပါးတစ္ခန္းအား တိုက္ရိုက္ကူးယူ၍ တင္ျပထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားကို သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕မွ ကို Kong Mong အား အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ဤဓါတ္ပံုမ်ားအားလံုး၏ မူပိုင္မွာ  Kong Mong သာ ျဖစ္ပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္သည္ စခန္းသာေဟာ္၏ ၁၉၈၀-၈၁ခုႏွစ္ စာမ်ားထဲမွ အေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဓါတ္ပံုမ်ား ထဲမွ အေျခအေနမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ကာ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား အေၾကာင္း ေတြးေတာေနမိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေၾကာင္း ေရးသားထားၾကသည့္ စာအုပ္မ်ားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ျပီး ႏွစ္သက္ခဲ့သည့္ စာအုပ္အနည္းငယ္ရွိပါသည္။ မွတ္မိသမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ အျခားေကာင္းမြန္သည့္ စာအုပ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။

၁။ သိန္းေဖျမင့္ ၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းတခြင္
     (ခ်င္းတြင္းတိုက္မွ ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။)
၂။ ေက်ာ္ေအာင္ ၊ ေန၀င္ဘုရင္မ်ား ။ 
    ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္၊ ၁၉၉၈ အမ်ဳိးသား စာေပဆု (ဘာသာျပန္၊ သုတ)
   (ျဗိတိသွ် စာေရးဆရာၾကီး Maurice CollisLords of the Sunset ကို ဘာသာျပန္ထားပါသည္။)
၃။ ဦးလွဒင္ ၊ ဆာေဂ်ာ့စေကာ့ ၏ ျမန္မာျပည္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
    The Couple စာအုပ္တုိက္၊ ဒုတိယအၾကိမ္၊ ၂၀၀၇ ႏို၀င္ဘာလ ၊
    Scott of The Shan Hills ၊ Edited by G.E.Mitton (Lady Scott)
  ေစာသက္လင္း


 * * * * * * * * * *

  
လြမ္းေမာဖြယ္ ကေမ ၻာဇ သို႔မဟုတ္ သံလြင္၊ ဒုဠ၀တီ၊ ေရႊလီ ရုပ္ပံုလႊာ ၊ ျမသန္းတင့္ ။
၂၀၀၁ စက္တင္ဘာ ။ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ျခင္း။ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္။ စာမ်က္ႏွာ ၇၄ - ၈၀။

စခန္းသာ ေဟာ္
ျမသန္းတင့္

စာဆိုေတာ္ ေကာ္မတီ၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ ေက်ာက္မဲ ေဆာက္လုပ္ေရးရိပ္သာမွာ တည္းခိုၾကသည္။ မူလက အေပၚဘိုတဲဟု ေခၚသည့္ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ တည္းရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တျခား ဧည့္သည္ေတြ ေရာက္ေနသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ည္း လြတ္လပ္စြာ ေနႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးရိပ္သာမွာ ေနရာခ်ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။


ရိပ္သာတြင္ ေရမိုးခ်ဳိး၊ ခဏနားျပီးေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ိကို ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကို လိုက္ျပသည္။ ေက်ာက္မဲကား ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ ကုလား စသည္ျဖင့္ လူမ်ဳိးစံုေသာ ျမိဳ႕ၾကီးျဖစ္၏။ ျမိဳ႕လယ္က တိုိက္တာၾကီးမ်ားကလည္း ၾကီးမားခိုင္ခံ့ၾကသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ျဖစ္ထြန္းသျဖင့္ ေငြေၾကး ေခ်ာင္လည္သူမ်ား ေပါမ်ားၾကသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ဖက္စို၊ လက္ဖက္ေျခာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္သည့္ ကုန္သည္ ပြဲစားၾကီးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။


ေက်ာက္မဲမွာ သိႏၷီတို႔၊ သီေပါတို႔လို ျမိဳ႕ေဟာင္း မဟုတ္ေခ်။ ျမိဳ႕သစ္ တစ္ျမိဳ႕ ျဖစ္ေလသည္။ ၁၂၂၁ ခုေလာက္က ျမန္မာျပည္မဘက္မွ ကုန္သည္မ်ားသည္ ႏြား၀န္တင္မ်ား၊ လား၀န္တင္မ်ားျဖင့္ ေတာေတာင္မ်ားကို ေက်ာ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ တက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိလမ္းမွာ လူသြားလမ္း ျဖစ္ေလသည္။ ထိုလား၀န္တင္၊ ႏြား၀န္တင္မ်ားသည္ ယခု ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ဘုရားေလးဆူႏွင့္ ကၽြဲကုန္းရြာၾကားတြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေစ်းကေလးတြင္ ရွမ္းကုန္သည္ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သည္တို႔ ကုန္စည္ဖလွယ္ျခင္း ျပဳၾကသည္။


၁၂၆၀ ခုႏွစ္ေလာက္အထိ ေက်ာက္မဲဟူသည့္ အမည္သညာကို မရေသး။ ထိုစဥ္က "မဟိန္လမ္" ေခၚ ေက်ာက္တံုးမည္းမ်ား တည္ရွိရာ ေတာင္ကုန္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ လံုေတာ၊ ၾကိမ္ေတာၾကီးမ်ား ကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္း တည္ထားသည့္ လံုပိုင္ဆိုသည့္ ရြာကေလးတစ္ရြာ ရွိသည္။ လူေနအိမ္ေျခ ၈၀ ခန္႔မွ်သာ ရွိသည့္ ထိုရြာကေလးႏွင့္ နမ့္တံုျမိဳ႕ၾကား ေစ်းတည္ရန္ ေနရာေရြးၾကသည့္အခါ ေက်ာက္တံုးအမည္းမ်ားရွိသည့္ ကုန္းကေလးကို ေရြးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာကို "ကပ္မဟိန္လမ္" ဟု ရွမ္းတို႔က ေခၚၾကသည္။ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ကပ္ ဆိုသည္မွာ ေစ်းျဖစ္၍၊ မဟိန္ ဆိုသည္မွာ ေက်ာက္တံုးကို ေခၚျခင္းျဖစ္ျပီး၊ လမ္ မွာ မည္းနက္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ ထြက္ေလသည္။


ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္မွာ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္မွ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုႏွစ္ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၄ ခု ကဆုန္လဆန္း ၈ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ၁၂ နာရီတြင္ သီေပါ ေစာ္ဘြားၾကီး ဆာေစာခ်ယ္၊ လားရွိဳး အေရးပိုင္ မစၥတာ သြန္တန္၊ ကၽြဲကုန္းနယ္ပိုင္ၾကီး ဦးခြန္ထြန္း၊ ေက်ာက္မဲၾကီးရြာ နယ္ပိုင္ၾကီး ဦးဆံမူးတို႔ လာေရာက္၍ ျမိဳ႕ကို ပိႏၷက္ရိုက္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုေလသည္။ ထိုျမိဳ႕ပိုင္ၾကီး ႏွစ္ဦးတို႔က ျမိဳ႕သစ္ကို သူ႔အပုိင္ ကိုယ့္အပိုင္တြင္ တည္ေစခ်င္ၾကသျဖင့္ အျငင္းပြားၾကရာမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုျမိဳ႕ႏွစ္ျမိဳ႕ၾကား ေစ်းသစ္ေနရာကို ေရြးလိုက္ျပီး၊ ယခု ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ကို တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုုု သိရေလသည္။ ထုိအခိ်န္မွစိ၍ နမ့္တံုျမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိ ကပ္မဟိန္လမ္ေခၚ ေက်ာက္မဲေစ်းကို အစြဲျပဳကာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ေက်ာက္မဲျမိဳ႕။ (ဓါတ္ပံု Kong Mong)

အိမ္မ်ား သပ္ရပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားက်ယ္၍ သန္႔ရွင္းျခင္းမွာ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္၏။ အိမ္ၾကီး အိမ္ေကာင္းေတြကလည္း အိမ္ေကာင္းေတြအေလွ်ာက္ သပ္္ရပ္ၾကသည္။ ျခံစိုက္၍ ႏြားတင္းကုပ္ေတြ ထားသည့္ ျမိဳ႕စြန္က ဆင္းရဲသားအိမ္ကလည္း သူ႔အေလွ်ာက္ သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းသည္။ ျမိဳ႕စြန္က အိမ္မ်ားမွာ သက္ငယ္မိုး၊ ထရံကာသည့္ ရွမ္းအိမ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀င္းျခံကေလးေတြႏွင့္ ၊ ပန္းပြင့္ေတြ ေ၀ဆာေနေသာ ပန္းပင္ကေလးေတြႏွင့္၊ ေျမတလင္းေျပာင္ေျပာင္ကေလးေတြႏွင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ငယ္ပင္ ငယ္ေသာ္လည္း မ်က္စိ ပသာဒတြင္ လွေနသည္။

လားရွိဳး-သီေပါမွ ကားမ်ား၊ နမ့္ဆန္မွ ကားမ်ား၊ နမၼတူမွ ကားမ်ား၊ မိုင္းလံုႏွင့္ မိုင္းေငါ႔ဘက္မွ ကားမ်ား ဆင္းရာျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕သည္ လမ္းဆံုျမိဳ႕သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ျမိဳ႕ကို တစ္ပတ္ လွည့္ၾကည့္ျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္လံုးခ်မ္းသာ ေစတီကို သြားဖူးၾကသည္။ ျပည္လံုးခ်မ္းသာေစတီမွာ လြယ္ခြန္ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ထားေလသည္။ ေတာင္ကမူကုိ ေကြ႔ပတ္ ေဖာက္ထားသည္။ ကားလမ္းရွိသျဖင့္ ကားျဖင့္ တုိက္ရိုက္ ရင္ျပင္ေတာ္အေရာက္ တက္ႏိုင္ေလသည္။

ျပည္္လံုးခ်မ္းသာ ေစတီ ရင္ျပင္ထက္မွၾကည့္လွ်င္ ေက်ာက္မဲတစ္ျမိဳ႕လံုးကုိ စီး၍ ျမင္ရသည္။ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ ပတ္ပတ္လည္ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္လည္း ေရႊေရာင္ တေျပာင္ေျပာင္၊ မွန္ေရာင္ တေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ေစတီမ်ားကုိ ျမင္ရသည္။ ေက်ာက္မဲကား ခ်ဳိင့္၀ွမ္းထဲတြင္ တည္ထားသည့္ျမိဳ႕ ျဖစ္၏။ ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ေတာင္ကမူေတြ ကာရံျပီး အလယ္က ေျမျပန္႔ကို အကြက္ရိုက္ ေဆာက္ထားသည္။ ေစ်း၊ ဘူတာရံု၊ ရုပ္ရွင္ရံု စသည္တုိ႔မွာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းထဲတြင္ရွိ၍ ေဆးရံု၊ ဧည့္ရိပ္သာႏွင့္ တခ်ဳိ႕ အိမ္သစ္ တိုက္သစ္မ်ားမွာ ေဘးပတ္လည္ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ေနရာယူထားၾကသည္။ ယင္းတို႔ကား ျမိဳ႕မမွ တျဖည္းျဖည္း လွ်ံက် ဖိတ္စဥ္လာေသာ ကြက္သစ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။

ေစတီေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ျပီးေနာက္ ေစတီေတာ္ေဘး ကုန္းေစာင္းရွိ တစ္ထပ္ အုတ္ေက်ာင္းကေလးထဲသုိ႔ ၀င္ကာ ဆရာေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ၾကျပန္သည္။

စာေပေရးသားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆရာေတာ္၏ အေမးမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖၾကားျပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ကို ၀တ္ျဖည့္ကာ ျပည္လံုးခ်မ္းသာေစတီ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွ ဆင္းလာခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိန္ရေသးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စခန္းသာသို႔ ထြက္လာခဲ့ၾကေလသည္။

ေက်ာက္မဲ - မႏၲေလး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းအတိုင္း ဆင္းလာခဲ့၍ မိုင္အနည္းငယ္ေရာက္လွ်င္ စခန္းသာ ရြာကေလးကို ေတြ႔ရသည္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ေတာင္သူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၏ ရြာကေလးျဖစ္၏။ ထိုရြာကေလးကို လြန္ျပီး နာရီ၀က္ခန္႔ ေမာင္းခဲ့ျပီးေနာက္ လမ္း၏ လက္ယာဘက္သုိ႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အတြင္းဘက္ ႏွစ္မိုင္သာသာခန္႔ အကြာ၌ ထင္းရွဴးပင္အုပ္ေတြႏွင့္ ကုန္းတန္းကေလး တစ္ခုကုိ ျမင္ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကားႏွစ္စင္းသည္ စခန္းသာရြာကို လြန္လွ်င္ လက္ယာဘက္သို႔ဆင္းေသာ လွည္းလမ္းကေလးအတိုင္း ဆင္းလာခဲ့သည္။ လမ္းေဘးတြင္ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေနၾကာခင္းမ်ား၊ ၾကံခင္းမ်ား၊ ငွက္ေပ်ာျခံမ်ား၊ အျခားစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းျမက္တို႔ ဖံုးေနေသာ ကြင္းျပင္ၾကီးကို ျမင္ရသည္။ ေနၾကာခင္းထဲတြင္ ေနၾကာပြင့္၀ါ၀ါေတြ ပြင့္ေနၾကသည္။ ေနၾကာပြင့္ရိုင္းမ်ား မဟုတ္ပါ၊ ဆီထြက္ ေနၾကာခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တစ္၀က္ေလာက္ေရာက္လွ်င္ တံတားအသစ္ကေလး တစ္ခုကို ေတြ႔ရသည္။ ေတာသစ္ေတြျဖင့္ ျဖစ္သလို ခင္းထားသည့္ သစ္သားတံတားကေလးျဖစ္၏။

"အရင္တုန္းက ေမာ္ေတာ္ကား သြားလို႔မရဘူးဆရာ၊ လမ္းက ပစ္ထားတာ ၾကာေတာ့ ပ်က္သေလာက္ ျဖစ္သြားျပီ။ ခု ျပန္ျပင္ထားရတာ" ဟု ဦးသန္းေအာင္က ေျပာျပသည္။

ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေျမနီလမ္းကေလးအတိုင္း ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေကြ႔ပတ္ တက္လာခဲ့ျပီးေနာက္ ေတာင္ကုန္းထိပ္ရွိ အုတ္တံတိုင္းနိမ့္နိမ့္ ကာထားသည့္ ၀င္းၾကီးတစ္ခုထဲသို႔ ၀င္လိုက္ေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကားေပၚမွဆင္းကာ တစ္ပိုင္းတစ္စ ျပိဳပ်က္ေနသည့္ ေခတ္မီ အေဆာက္အအံုၾကီးကို တအံ့တၾသျဖင့္ ေငးၾကည့္မိၾကသည္။

ထိုအေဆာက္အအံုကား ကြယ္လြန္သူ သီေပါေစာ္ဘြားၾကီး ဆာေစာခ်ယ္၏ ေႏြရာသီ ေဟာ္နန္းျဖစ္၍ "စခန္းသာေဟာ္" ဟု အမည္တြင္ေလသတည္း။

တအံ့တၾသျဖင့္ ေငးၾကည့္မိၾကသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္။ ဤမွ် ေခ်ာင္က်၍ ဤမွ် အထီးက်န္ႏိုင္လွေသာ ေတာေခါင္ေခါင္ ေတာင္ကုန္းၾကီးေပၚတြင္ ဤမွ် ေခတ္မီ၊ ဤမွ် ခမ္းနား၊ ဤမွ် လွပေသာ အေဆာက္အအံုၾကီးကို အထီးတည္း ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သစ္သား ပါးေကးမ်ားသီေပါေစာ္ဘြား၏ စခန္းသာေဟာ္မွာ ေတာင္စြယ္တစ္ခုေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေလသည္။ ေတာင္စြယ္မ်က္ႏွာျပင္သည္ စည္မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ ညီညာျပန္႔ျပဴးလ်က္ရွိ၏။ တစ္ခါတုန္းက ျမကမၺလာကုိ ျဖန္႔ထားသည့္ႏွယ္ရွိေသာ ျမက္ခင္းလဲ့လဲ့တို႔ ရွိခဲ့ဟန္တူေသာ္လည္း ယခုမူေပါင္းျမက္တို႔ ေတာထေအာင္ ဖံုးေနေလျပီ။ ေတာင္စြယ္ဆံုးသြားသည့္အခါ၌ ကမ္းပါးကို ျဖိဳခ်ကာ ေက်ာက္တံုးေတြ စီထားျပီး ေအာက္အဆင့္တြင္ ျမက္ခင္းျပင္တစ္ခု လုပ္ထားျပန္သည္။ အေပၚျမက္ခင္းျပင္မွ အုတ္ေလွကားအတိုင္း ဆင္းလာလွ်င္ ေအာက္ျမက္ခင္းျပင္သို႔ ေရာက္သည္။ ထုိေနရာတြင္ တစ္ခါက ေဇာ္မႊား၊ ေဒလီယာ၊ ဂႏၶမာ၊ ကာေနးရွင္း စသည့္ ပန္းပင္မ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္ပါသည္။

ေတာင္စြယ္က ျမက္ခင္းအလယ္တြင္ ေဆာက္ထားသည့္ ေႏြရာသီ ေဟာ္နန္းမွာ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း အမ်ဳိးသား  ဗိသုကာလက္ရာကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေကာ့တစ္ခ်္ေခၚ တစ္ထပ္တိုက္ျဖစ္ျပီး၊ အလယ္ထိပ္တြင္ ေရာမေခတ္က ေကာ္လံမ်ားလို ေက်ာက္ျဖဴ တုိင္လံုးၾကီးေတြ ထူထားကာ၊ ထိပ္တြင္ ေဒါင္းရုပ္ၾကီးတစ္ရုပ္ကုိ ေက်ာက္ဆစ္၍ ပံုေဖာ္ထားသည္။ ေကာ့တစ္ခ်္ ေဘးဘက္က ေတာင္ပံသဖြယ္ ျဖန္႔ေနသည့္ အေဆာင္ တစ္ဖက္တခ်က္ေပၚတြင္ ျပာသာဒ္မ်ား တင္ထားသည္။ ပင္မေကာ့တစ္ခ်္ ေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာစာ အ၀တြင္လည္း ေရာမ ေကာ္လံလို ေက်ာက္ျဖဴတိုင္ၾကီးေတြ ထူထားျပီး၊ ထိပ္တြင္ ယုန္ရုပ္ကုိ ေက်ာက္ဆစ္၍ ေဖာ္ထားေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဟာ္နန္းအလယ္ေပါက္မွရပ္ကာ ေရွ႕တြင္ ျမင္ရသည့္ ရႈခင္းကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကသည္။ ရႈေမွ်ာ္ခင္းၾကီး တစ္ခုလံုးကို ျမင္ကြင္းက်ယ္ ျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာေပတည္း။

ေတာင္စြယ္ေအာက္တြင္ ကြင္းျပင္ၾကီးက ေမွ်ာ္မဆံုးႏိုင္။ ကြင္းျပင္ကို လြန္လွ်င္ လားရိွဴး-မႏၲေလး ကားလမ္းကုိ ေရးေရးျမင္ရသည္။ ကားလမ္းကို လြန္လွ်င္ ေမွ်ာ္မဆံုးႏိုင္ေသာ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ား၊ ေလွကားထစ္ စိုက္ကြင္းမ်ား၊ ေတာအုပ္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ မိႈင္းျပာေသာ ေတာင္တန္းမ်ား။ ထို႔ေနာက္ မိုးကုပ္စက္၀ိုင္းၾကီး။

"ခု ေနၾကာခင္းေတြ၊ စပါးေတြ စိုက္ထားတဲ့ ကြင္းၾကီးက ဟိုတုန္းကေတာ့ ျမင္းျပိဳင္ကြင္းၾကီး ဆရာ၊ ေႏြရာသီက်ရင္ ေစာ္ဘြားၾကီးက ဒီမွာပဲ ေနတယ္။ ဒီ ေဟာ္ေရွ႕ကေနျပီး ျမင္းပြဲကို ၾကည့္တာပဲ"

ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဟာ္နန္းထဲသို႔ ၀င္ခဲ့ၾက၏။ ေဒါင္းရုပ္ ရုပ္ၾကြတပ္ထားသည့္ အလယ္ ခန္းမ ေဆာင္ၾကီးကုိ ပထမ ၀င္ၾကည့္ၾကသည္။ ထိုအေဆာင္မွာ အဖူးေျမာ္ခံရာ ညီလာခံ ခန္းမဟု သိရ၏။ အလယ္ ခန္းမတြင္ ဘာမွ် မရွိေတာ့ပါ။ ပုလႅင္လည္း မရွိေတာ့။ ေဟာ္နန္း၏ အေဆာင္အေယာင္ တို႔ကိုလည္း မျမင္ရေတာ့။

လြန္ခဲ့သည့္ ေလးငါးႏွစ္ ေညာင္ေရႊေဟာ္သို႔ ေရာက္စဥ္ ထီးျဖဴ၊  ပုလႅင္၊ နာရီေမာင္း စသည္တို႔ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယခု စခန္းသာေဟာ္နန္းတြင္ကား ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ အရိပ္အေယာင္ကုိ မျမင္ရေတာ့။

အလယ္က ညီလာခံ ခန္းမကို ၾကည့္ျပီးေနာက္၊ ေဘးတစ္ဖက္တခ်က္ အေဆာင္မ်ားကို ၀င္ၾကည့္ၾကသည္။ ညာဘက္ေတာင္ပံမွ အေဆာင္ကား မရွိေတာ့။ ျပိဳပ်က္ေနေလျပီ။

"မီးေလာင္သြားလို႔ ဒီဘက္က အေဆာင္ကေတာ့ ပ်က္သြားျပီ၊ ၀ဲဘက္ေဆာင္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္" ဟု ေျပာျပၾကသည္။

ဘယ္တုန္းက မီးေလာင္သြားသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ မေမးခဲ့မိပါ။ ညာဘက္အေဆာင္မွာ အမိုးေတြ မရွိေတာ့ဘဲ တစ္ပိုင္းတစ ျပိဳက်ေနသည့္ နံရံၾကီးကိုသာ ျမင္ခဲ့ရသည္။  ၀ဲဘက္အေဆာင္ကား လံုးလံုး ပ်က္စီးျခင္းမရွိ။ အေကာင္းပကတိ က်န္ေနေသး၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၀ဲဘက္အေဆာင္ရွိ အခန္းမ်ားကုိ လိုက္ၾကည့္၏။ ၀ဲဘက္ေဆာင္တြင္ အိပ္ခန္းေတြကလည္း အမ်ားၾကီး။ ေရအိမ္၊ ေရခ်ဳိးခန္း စသည္တို႔ႏွင့္ တြဲထားသည့္ ေခတ္မီ အိပ္ခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၀ဲဘက္ေဆာင္ တစ္ခုတည္းမွာပင္ အိပ္ခန္း ေလး ငါးဆယ္ခန္းေလာက္ရွိမည္ ထင္ပါသည္။ အိပ္ခန္းေတြ သည္ေလာက္မ်ားလွ်င္ အိပ္သူေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာသာ ေတြးယူ လုိက္ၾကပါသည္။ ေဒၚေစာျမေအးၾကည္သည္ မိုးေဒ၀ါသီခ်င္းကုိ ဤစခန္းသာေဟာ္မွာပင္ စပ္ဆိုသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ၀ဲဘက္ေဆာင္တြင္ အိပ္ခန္းမ်ာအျပင္ မီးလင္းဖိုၾကီးရွိသည့္ ဧည့္ခန္းၾကီး တစ္ခန္းလည္း ရွိေသးသည္။ ေတာ္ေတာ္က်ယ္သည့္ ဧည့္ခန္းၾကီး ျဖစ္ပါသည္။

၀ဲဘက္ေဆာင္ တစ္ဖက္တည္းမွာပင္ သာမန္လူေတြ ေနလွ်င္ ဆယ္အိမ္ေထာင္ေလာက္ ေနႏိုင္မည္ ထင္ပါသည္။ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားသည့္ ညာဘက္ေဆာင္ပါ ေပါင္းလွ်င္ ေစာ္ဘြား၏ ေဟာ္နန္းသည္ လူတစ္ရာေလာက္ ၀င္ေနသည့္တို္င္ ထိုလူတစ္ရာသည္ ေပ်ာက္ေနပါလိမ့္မည္။

မီးေလာင္ပ်က္စီးသည့္ အျခမ္းမွအပ ေဟာ္နန္းၾကီးတစ္ခုလံုးသည္ အေကာင္းပကတိၾကီး ရွိေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ အေစာင့္တစ္ေယာက္ ထားသည္မွအပ ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိဟန္မတူပါ။ မွန္တံခါးတို႔က ကြဲလ်က္၊ လွ်ာထိုးၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ႏြားေခ်းပံုမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရ၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထည္၀ါခမ္းနားရံုမွ်မက လွပေခတ္မီသည့္ ေဟာ္နန္းကုိ ၾကည့္၍ ႏွေျမာေနမိေလသည္။

ထုိေဟာ္နန္းၾကီးကို အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိ မရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေမးၾကည့္ၾကသည္။

"မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲျပီး လူေကာင္းျပန္ျဖစ္လာတဲ့ လူငယ္ေတြကို ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေနရာခ်ထားဖို႔ေတာ့ စီစဥ္ေနၾကတာပဲ။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ အေကာင္အထည္ ေပၚမလဲေတာ့ မသိေသးဘူး။ တစ္ခါတရံမွာ လံုျခံဳေရး အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိတယ္" ဟု ေျပာျပၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အေစာင့္တစ္ေယာက္ကို အၾကမ္းဖက္သမားက ပစ္သတ္သြားသည္ဟု သိရေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေဟာ္ကို ၾကည့္ျပီးေနာက္၊ အမိုးေပၚရွိ လသာေဆာင္သို႔ တက္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္ တခ်က္ ျပာသာဒ္တင္ထားသည့္  အမိုးေပၚတြင္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လသာေဆာင္ၾကီး တစ္ခုစီ ရွိေသးသည္။ ေဟာ္၏ အလ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ ေပ ၁၅၀ ေလာက္ ရွိမည္ထင္ပါသည္။ လသာေဆာင္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုကို အလယ္က ျပာသာဒ္ေတြ၊ အမိုးေတြ ျခားေနသျဖင့္ ျမင္လည္း မျမင္ရ၊ စကားေျပာလွ်င္လည္း မၾကားရပါ။

လသာေဆာင္ေပၚမွ ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါတြင္ ေအာက္မွ ၾကည့္ရသည္ထက္ ရႈခင္းတစ္ခုလံုးကို ပို၍ သဲကြဲစြာ ျမင္ရသည္။ ေဟာ္ ေဆာက္ထားရာ ေတာင္စြယ္ေနာက္တြင္ ေတာင္တန္းၾကီးမ်ား၊ ေတာမ်ား ရွိသည္။ ေဟာ္ ပတ္လည္တြင္လည္း ထင္းရွဴးပင္ေတြ၊ ၀က္သစ္ခ်ပင္ေတြ၊ ယူကလစ္တပ္ပင္ေတြ စိုက္ထားသည္။ ရုတ္တရက္ ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ေနသည္ဟု မထင္ရ။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံတစ္ခုက ေက်းလက္စံအိမ္ တစ္အိမ္သို႔ ေရာက္ေနသည္ဟု ထင္ရေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စခန္းသာေဟာ္ကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈျပီးေနာက္၊ ေက်ာက္မဲသို႔ ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ကင္မရာ မပါသျဖင့္ သီေပါေစာ္ဘြား၏ ေဟာ္နန္းအိုကို ဓါတ္ပံုမရိုက္ခဲ့ရပါ။ ကာတြန္းေျမဇာသာလွ်င္ စခန္းသာေဟာ္၏ ပံုကုိ ေကာက္ေၾကာင္းျဖင့္ ပံုၾကမ္းဆြဲခဲ့ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေက်ာက္မဲအျပန္ ကားေပၚတြင္ ထိုင္လုိက္လာရင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ကိုလုိနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမိုင္းကို စဥ္းစားလာမိေလသည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းကို ျဗိတိသွ် အင္ပိုင္ယာ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ စည္းမ်ဥ္းအက္ဥပေဒအရ ရွမ္းျပည္နယ္ကို နယ္မ်ား ခဲြေ၀သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုိအက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း ခဲြခဲ့သည္။ ေတာင္ပိုင္းနယ္၊ သိိႏၷီနယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ သိိႏၷီနယ္ေတာင္ပိုင္း၊ သီေပါနယ္၊ အေနာက္ႏွင့္ အေရွ႕ မိုင္းလံုနယ္တို႔ကို ေစာ္ဘြား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး၊ သံလြင္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ နယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ (အဂၤလိပ္ဘုရင္) ၏ သံလြင္အေရွ႕ဘက္နယ္မ်ားဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုနယ္မ်ား အားလံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သီးျခားခဲြထုတ္ကာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ေလသည္။ ကာကြယ္ေရးအာဏာ၊ ဘ႑ာေရးအာဏာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာတုိ႔ကို  အဂၤလိပ္တို႔က ကိုင္ထားခဲ့ျပီး၊ ေစာ္ဘြားမ်ားအား အဂၤလိပ္အစိုးရအေပၚ သစၥာရွိရန္ ပဋိညာဥ္ထားေစခဲ့ေလသည္။

သို႔ျဖင့္ ေျမျပန္႔ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ အေနေ၀းခဲ့ၾကေလသည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ေတာင္တန္း ေစာ္ဘြားမ်ားအား အခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားကို ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မၾကီး ကိုယ္တိုင္ လက္ခံေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားကို ဘုရင္မင္းျမတ္ ဘိသိက္ပြဲသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း စသည့္ နည္းမ်ားျဖင့္ ျမွဴဆြယ္ခဲ့ကာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားကုိ ေသြးခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေလသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ကားေပၚမွေန၍ တျဖည္းျဖည္း ေ၀းက်န္ခဲ့ေသာ သီေပါေစာ္ဘြား၏ စခန္းသာေဟာ္ကို ေငးၾကည့္မိသည္။

ေၾသာ္ .... ပေဒသရာဇ္ တစ္ပါး၏ ေဟာ္နန္းအိုေပတကား။

* * * * * * * * * *