11.2.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ .... ၁၄-၂-၁၉၇၇ ေန႔ထုတ္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ

၁၄-၂-၁၉၇၇ ေန႔ထုတ္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ ျဖစ္ပါသည္။  ျပည္ေထာင္စုေန႔ သတင္းမ်ား ပါေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တင္လိုက္သည္။ (ခ်စ္သူမ်ားေန႔လည္း ဆိုပါေတာ့)

ဤသတင္းစာကို ဖတ္ျပီး စဥ္းစားရင္းမွ အမွတ္ရမိသည္မ်ား ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္က ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ ျပည္ေထာင္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္ရန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မတိုင္ခင္ သြားၾကရသည္။ မႏၲေလး - လားရွိဴး ရထားလမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါလာသည့္ ရထားကို မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားက ဘူတာတြင္ သြားေစာင့္ျပီး ၾကိဳဆိုၾကရသည္။ မီးရထား ၀င္လာလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ဆုိင္းဘုတ္တင္ထားသည့္တြဲကို လက္ျပၾကရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၃ ႏွစ္ေလာက္ ၾကိဳဆိုဖူးခဲ့သည္ကုိ မွတ္မိေနသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဆိုရွယ္လစ္ လူ႔ေဘာင္ၾကီးအတြင္း ခ်ီတက္ေနၾကသည့္ ေတဇလူငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ ယခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ၊ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားကို ယံုၾကည္ရမည္မွန္း မသိေသာသူ ျဖစ္ေနသည္ ထင္သည္။

(ကၽြန္ေတာ္တင္ထားသည့္ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္သည္ဟု ေျပာႏုိင္မည့္ ပံုုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းလိုပါက ျမန္ျမန္ သိမ္းထားၾကေစလိုပါသည္။ Blog တစ္ခု အေနျဖင့္ Google ထံမွ Memory 1G သာ အခမဲ့ ရရိွသျဖင့္ ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပံုမ်ားကို ျပန္ျဖဳတ္ခ်ေနရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ Blog မွ ပံုမ်ားကို Copy မကူးႏိုင္ေစရန္ Setting မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို သိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းကိုလည္း ယံုၾကည္ျခင္း မရွိပါ။ )

ေစာသက္လင္း


စာမ်က္ႏွာ ၁ ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၁ ၊ ေအာက္ပိုင္း

စာမ်က္ႏွာ ၂  ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၂ ၊ ေအာက္ပိုင္း

စာမ်က္ႏွာ ၃ ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၃ ၊ ေအာက္ပိုင္း


စာမ်က္ႏွာ ၄ ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၄ ၊ ေအာက္ပိုင္း

စာမ်က္ႏွာ ၅ ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၅ ၊ ေအာက္ပိုင္း

စာမ်က္ႏွာ ၆ ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၆ ၊ ေအာက္ပိုင္း


စာမ်က္ႏွာ ၇ ၊ အေပၚပိုင္း
စာမ်က္ႏွာ ၇ ၊ ေအာက္ပိုင္း

စာမ်က္ႏွာ ၈ ၊ အေပၚပိုင္း

စာမ်က္ႏွာ ၈ ၊ ေအာက္ပိုင္း

No comments:

Post a Comment